top of page

De Heilige Trudo is een kieken

In zijn rubriek 'De Stoute Schoen' houdt Bernard Derwa zijn stad tegen het licht


Een kunstminnend burger maakt er mij op attent dat de gevel van het seminarie grof verwaarloosd is en dringend in het fameuze 'register voor verwaarloosde gebouwen' moet worden opgenomen. De man heeft overschot van gelijk.


Boven de grote ingangspoort toont een kwade vrouw hoe ze het 'kerkske' van Trudo steen na steen afbreekt. Trudo staat erop te kijken, in het veld, want het onkruid groeit er welig en reikt hem tot aan de knieën. Wedden dat de boetejagers van het Stadhuis die hemelse plantengroei niet willen zien. Verval aan uw gevel, beste Bink, die lapt u pardoes een heffing aan uw been. Gebouwen van 'Hasp' daarentegen ontsnappen. Dat heet in Bijbelse termen: de splinter in het oog van ons zien, de balk in Stadsoog niet zien.

Moddervette hennen

Mijn wandeling wordt voortgezet, weliswaar zonder een 'Tiba'. We blijven in de buurt van Trudo. Tegen zijn abdij staat twee koten voor hennen. Vijf hennen wandelen er moeizaam: ze zijn moddervet, er ligt daar eten voor een tienvoud. De gidsen hebben het moeilijk want steevast en begrijpelijkerwijze vragen de toeristen: "Maar wat doen die kiekens dan hier in een abdij?" Ga daar maar eens een antwoord op verzinnen. Enige oplossing: Kom, mensen, we moeten doordoen anders krijgen we ons programma niet afgewerkt.


'Edele Kiekeniers' De tocht - toerisme-op-z'n - Sint-Truins- gaat dan verder richting Begijnhof. Prachtige muurschilderingen in een luchtige kerk. Maar ineens ziet er een toerist iets raars en vraagt aan zijn gids: "Wat hangt die langwerpige dikke beest daar te doen tussen hemel en aarde? Hier heeft de gids wel een antwoord: "Dat is de Heilige Christina Mirabilis." Bekijken, zich bekijken, doen die toeristen. Dat kunstwerk vergeten ze nooit meer. De ronde wordt 'afgerond' in het café tegenover de 0.L.V. Vrouwkerk. "Hier zaten vroeger in de etalage wel vijftig kiekens", peroreert de gids verder. De Stad is haar imago van bloesem- en van fruitstad beu en draagt voortaan het kieken in haar vaandel, kwestie van verjongen. Van 'Edele Fruiteniers' naar 'Edele Kiekeniers'. Wat die toeristen thuis over hun tournee gaan vertellen, kan alle richtingen uit...


718 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Jan Goffa
Jan Goffa
Aug 21, 2021

Van abt tot appel


S int-Truiden dankt zijn naam

en de oorsprong zijns bestaan

aan de bouwer en eerste abt

van zijn vroegste bakermat


T rudo, zoon van Frankische adel,

verliet zijn dorp Hesbay te zadel,

ging studeren als kandidaat-novice

in Metz, bisschopsstad van Rex Clovis


T ot priester gewijd keerde hij terug

naar de haspengouwse heuvelrug

waarrond de Cicindria zich bochtig kerfde

op grond die hij van zijn ouders erfde


R esoluut liet hij kerk en klooster bouwen

en gaf er les aan godsgetrouwen

monniken traden in in groten getale

en verspreidden geloof en bijbelverhalen


U it alle windrichtingen en hoeken

kwam men er geestelijke voldoening zoeken

omheen dit oord van gebed en bezinning

ontstonden teelten en landbouwwinning


I…


Like
bottom of page