top of page

De wens van Joe Biden

In zijn rubriek De Stoute Schoen laat Bernard Derwa zijn licht schijnen op Sint-Truiden en de rest van de wereld


Eind vorige week pakte Goliath -de Politieker uit met de loonsverhoging voor David, de verpleger, ocharme: De almacht gaf de doodsteek: 6 à 7 procent loonsverhoging!

Merci, verpleegkundigen, voor de kruisweg die ge voor ons gegaan zijt. Uw tenhemelopneming beloopt precies geteld een habbekrats van 6 %. De tweede opwaardering van het beroep, wordt een opleiding van mensen uit andere sectoren. Maar die gaan hun neus optrekken voor dat karíg loontje. En daarbij, die gaan het beroep niet aankunnen, want verplegen, dat leert ge zo waar niet, dat is aangeboren, dat moet van kindsbeen af ‘in u zitten' zoals trouwens met ieder beroep het geval is. Ge maakt, met andere woorden, van een automekanieker of van een plafonneur geen verpleegkundige.

Maar er is een lichtpunt aan de donkere medische hemel: er ís geld in het verschiet. De Amerikaanse president Joe Biden heeft openlijk zijn wil uitgesproken om de winst van alle grote Amerikaanse bedrijven hoger te belasten. Niet alleen in de States, Biden kijkt ook over de landsgrenzen heen. Zo bepleit zijn minister Yellen nu een internationaal minimumtarief voor de winst- en vennootschapsbelasting. Op die manier wil de Biden-administratie een halt toeroepen aan de mondiale 'race to the bottom' waarbij landen hun bedrijfsbelastingen telkens maar verder laten afdalen in de hoop bedrijven te trekken. Dat is enorm en zelden gezien. En nóg beter: zowel de Franse Macron als de Duitse Merkel sluiten zich hierbij aan! (zie Les Echos,27.4.2021.) Met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal onze Alexander, eerste Minister, op de hoogte zijn van de stellingname van Frankrijk en van Duitsland. Trudocs steunt, hoe kan het anders, die gang van Zaken en doet een warme aanbeveling opdat België zou volgen. Daarom gaat dit artikeltje, in naam van Trudocs , met de nauwlettende attentie van medici en paramedici, naar het Kabinet van de eerste Minister, ter loutere informatie. Voor het geval dat...

405 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 comentário


Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
18 de mai. de 2021

Spijtig genoeg zijn het niet Biden, Macron of Merkel die de lakens uitdelen maar wel de grote bedrijven zelf. Af en toe krijgen die wel pro forma een ''monsterboete'' van enkele miljoenen (peanuts voor hen) om dat te verdoezelen. Trouwens, al ooit gehoord waar dat ''boetegeld'' naartoe gaat ? Ik niet. Toch denk ik het te weten...

Curtir
bottom of page