Droneport en Limburg Regional Airport klokken af op gecumuleerd verlies van 1.258.781 euroDroneport sloot haar boekjaar 2020 af met een gecumuleerd verlies van 626.020 euro terwijl Limburg Regional Airport afklokt op een 632.761,21 euro in min. Dat heeft Trudocs kunnen vaststellen na inzage van de jaarrekeningen van het boekjaar 2020 dat de bedrijfsrevisoren van KPMG begin april aftekenden. Wat vooral een probleem is, is de omzet: slechts 623.000 € op één jaar. Als je daar de investering tegenover zet van zo'n 22 miljoen, roept dit vragen op. Tenminste als men de aangegane schuld meetelt die naar alle waarschijnlijkheid geborgd is.


“In onze middeleeuwse stad is de balans werk-leven in evenwicht", bazuinde burgemeester Veerle Heeren (CD&V) rond aan wie het maar horen wilde. "ln de hoofdstad van Haspengouw koppelen we voor de inwoners van Sint-Truiden levenskwaliteit aan innovatie, met Droneport als voorbeeld.” Laten we hopen van niet want Droneport, gevestigd op de oude militaire luchthaven van Brustem en de belangrijkste incubator voor dronetechnologie in ons land stapelt nu al voor het tweede jaar de verliezen op. Een moeilijke start, een gebrek aan visie en de Coronacrisis gooiden naar eigen zeggen roet in het eten. Maar is er beterschap op komst?


De achtste incubator van LRM

We spoelen even terug naar december 2015. In dat jaar richtten de stad Sint-Truiden en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM de vennootschap DronePort op. De nv werd gespekt door LRM, dat de start- en landingsbaan in Brustem en 2,5 miljoen euro cash inbracht. De stad Sint-Truiden bracht de gronden van de testsite in (waarde 2,9 miljoen euro red.) en 1 miljoen euro. Daarnaast kon DronePort rekenen op 1 miljoen euro SALK-subsidie. LRM werd meerderheidsaandeelhouder in DronePort met 52,2%. Ergens in 2017 moest de nieuwe incubator met kantoren, opleidingslokalen, ateliers, vergaderzalen en catering klaar zijn. Het werd voor LRM meteen de achtste incubator waar de investeringsmaatschappij mee aan de kar trok. In augustus 2018 verhoogden de aandeelhouders het kapitaal van Droneport van 8,2 naar 15,2 miljoen euro. Het verse geld werd aangebracht door de historische aandeelhouders en twee nieuwe investeerders, met name de POM Limburg en JK Invest en werd onder meer gebruikt voor de financiering van de campus die eind van dat jaar moest openen.

"Het enthousiasme was groot. Zeer groot. Of Vanlook geen risico op overinvestering vreesde, vroeg journalist Tom Michielsen van de krant De Tijd voorzichtig? Wat als de hele drone-industrie op punt staat?

Vliegende auto's

Droneport opende uiteindelijk in december 2018 de deuren onder leiding van Mark Vanlook, een Limburgse ondernemer die al sinds 2014 voorzitter was van de Europese dronelobbygroep EUKA. Het enthousiasme was groot. Zeer groot. Of Vanlook geen risico op overinvestering vreesde, vroeg journalist Tom Michielsen van de krant De Tijd voorzichtig? Wat als de hele drone-industrie op punt staat? "Er zal altijd technologie bijkomen", antwoordde een zelfverzekerde Vanlook. "De luchtvaartsector komt nog maar net piepen in de drone-industrie, die ontstaan is in de IT. Boeing en Airbus werken al aan vliegende auto's, de kruising van een vliegtuig, een zelfrijdende auto en een drone. Het zal wel nog twintig jaar duren voor we naar het werk vliegen met een zelfsturend vliegtuigje. Maar een corridor tussen dronehavens boven de snelwegen, als antwoord op de files, daarvan zie ik de eerste stapjes al binnen vijf à tien jaar. Ooit stijgen hier vliegende auto's op."


Stille trom

Maar die verwachte doorbraak van dronetoepassingen bleef echter uit. Al snel werd duidelijk dat veel opdrachtgevers grote investeringen uitstelden in afwachting van een eengemaakte Europese regelgeving en een duidelijker zicht op het potentiële rendement. Die kwamen er niet. Ook CEO Vanlook stelde teleur en werd met de stille trom aan de deur gezet. Dus ging men opnieuw op zoek naar een nieuwe manager.


De Lijnpiloot van Harvard

Het werd Kris Van den Bergh, de man achter het softwarebedrijf Aviovision. Van den Bergh, een lijnpiloot met een diploma aan de Harvard Business School was ook actief als investeerder en coach in enkele Vlaamse start-ups en scale-ups, waaronder spelers in de luchtvaartsoftware en drones. "Zijn opdracht is de dronecampus in Sint-Truiden naar een internationaal niveau te tillen", orakelde burgmeester Veerle Heeren (CD&V) die samen met schepen Jo Francois (N-VA) in de raad van bestuur van Droneport NV zetelt. Te weten: Heeren profileerde zich vanaf dag 1 maar wat graag als de Drone-burgmeester van Vlaanderen. Iets waar in de Wetstraat al eens hartelijk mee gelachen werd. Die Veerle toch! Maar in maart 2020 zette Corona haar klauwen in de wereld en Droneport verschoof naar de achtergrond.

"Als je ambtelijk begint te managen, is de visie weg. Als we niet opletten met Droneport, loopt het mis.

Afscheidnemend LRM-voorzitter Hugo Leroi eind mei in zijn afscheidsinterview in HBVL


Doe-het-zelf-manager

Maar kan je alles op de Corona-crisis steken? "Als je ambtelijk begint te managen, is de visie weg", waarschuwt afscheidnemend LRM-voorzitter Hugo Leroi eind mei in zijn afscheidsinterview in HBVL. "Als we niet opletten met Droneport, loopt het mis. We hebben het industrieterrein van Brustem succesvol ontwikkeld en we kregen de unieke gelegenheid om de landingsbaan ook te kopen. Na de sluiting van Ford Genk is SALK gekomen, en is Sint-Truiden gekomen met een fiche voor PC Fruit, om controles op de plantages te doen via drones. Toen hebben we de klik gemaakt: waarom zouden we er geen drone-industrie ontwikkelen? Dus we maakten daarover een akkoord met de stad. De voorwaarde was wel dat we met LRM de meerderheid hadden in Droneport en zelf aan het stuur zaten. Dat heeft een tijdje geduurd, want Veerle Heeren wilde ook tonen dat ze, net als Wim Dries in Genk, haar stad zelf goed kon managen."


Kleutertuin

"Dan ontstaat de discussie over een eventuele evenementenweide op Brustem, een initiatief van toenmalig schepen Vossius", gaat Leroi in HBVL verder. "Maar dat gaat niet samen met Droneport. De landingsbaan moet dan bijvoorbeeld al dikwijls als parking gebruikt worden. We hebben als Droneport daar dus bezwaar tegen ingediend. Toen kreeg je de vreemde situatie dat de burgemeester het Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedkeurt voor het festivalterrein, maar er als voorzitter van Droneport bezwaar tegen aantekent.” De oud-LRM-voorzitter die al eens graag een pint gaat drinken in café 't Bistroke in de schaduw van de Truiense Onze-Lieve-Vrouw-kerk wil het niet met zoveel woorden gezegd hebben. Maar eigenlijk zegt hij: wat een kleutertuin is me dat daar met dat Truiens schepencollege waar Veerle Heeren denkt dat ze Jeff Bezos is.


Bezettingsgraad blijft een risico

"De activiteiten van de vennootschap, met name het beheer van een dienstencentrum met horeca, is van nature onderworpen aan risico's", sussen KPMG-bedrijfsrevisoren Jos Briers en Kristof Van Linden in hun verslag aan de algemene vergadering van Droneport op

2 april 2021. "Sinds begin maart 2020 houdt Corona de wereld in haar greep. Om het exponentiële verloop van het aantal besmettingen onder controle te houden, zijn er overal ter wereld maatregelen genomen om deze nooit geziene gezondheids-, economische en menselijke crisis onder controle te krijgen. Het openbare, maatschappelijke en economische leven wordt door overheden overal ter wereld sterk aan banden gelegd. Strenge lockdowns, thuiswerkverplichtingen en reisbeperkingen worden afgewisseld met bedachtzame versoepelingen. Ook binnen Droneport is deze crisis voelbaar gezien thuiswerk nog steeds verplicht is en events niet mogen doorgaan. Het is op moment van opmaak van dit jaarverslag nog niet duidelijk wat de volledige financiële impact zal zijn. De grootste onzekerheid voor een vennootschap in het kader van het beheer van een dienstencentrum is het bereiken van een voldoende bezettingsgraad die ervoor zorgt dat alle vaste kosten kunnen worden gedekt. De activiteiten worden binnen de vennootschap echter met de nodige omzichtigheid waargenomen en het beheer ervan gebeurt als een goede huisvader."

"Maar weet je, ondernemer spelen met overheidsgeld is nog iets anders dan ondernemen met je eigen geld. Iets wat vele politici en ambtenaren maar niet willen verstaan."

Truiense ondernemer


Omzet blijft uit

"Nu ja, elk huishouden is anders", reageert een voorstaand Truiens ondernemer. "Maar er moeten toch niet te veel huisvaders thuiskomen met een verlies van 1.258.781 euro. Coronacrisis of niet. Weliswaar het verlies over de vorige boekjaren inbegrepen. Gecumuleerd verlies dus. Wat vooral een probleem is, is de omzet: voor Droneport slechts 623.000 € op één jaar en voor LRA slechts 709.488,26 euro. Barslechte cijfers. Als je daar de investering tegenover zet van zo'n 22 miljoen euro als men de aangegane schuld meetelt die naar alle waarschijnlijkheid geborgd is. Tja, dan heb je een probleem. Maar weet je, ondernemer spelen met overheidsgeld is nog iets anders dan ondernemen met je eigen geld. Iets wat vele politici en ambtenaren maar niet willen verstaan."


Wil u Trudocs steunen? Dat kan: Bezoek onze webshop: trudocs.be/shop

1,436 keer bekeken1 reactie