top of page

"GAZO-site moest geen inname openbaar domein betalen"


"De aannemer van de GAZO-site heeft 0 euro inname openbaar domein aan de stad Sint-Truiden betaald, omdat werken van openbaar nut niet onderworpen zijn aan deze belasting. Gelet op het feit dat de GAZO-site voornamelijk onderdak biedt aan twee scholen en de welzijnscampus zijn deze werken van openbaar nut." Uit dat antwoord, dat de Trudocs-redactie na lang aandringen kreeg van de stadssecretaris, blijkt dat tot en met 31 oktober maar liefst 996 aannemers inname openbaar domein moesten betalen, maar niet de GAZO-site, waar ook nog 15 privé-appartementen zijn gebouwd."


Wanneer je een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen (enkele parkeerplaatsen of een gedeelte van de straat) die voor het verkeer weinig of geen hinder opleveren, dan moet je twee weken op voorhand een aanvraag indienen voor de inname van dit openbaar domein. Onder het openbaar domein wordt verstaan: de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Deze ruimte valt in de meeste gevallen onder het beheer van de gemeente, maar in bepaalde gevallen ook van het provinciebestuur of de Vlaamse Overheid. In welke gevallen moet je een aanvraag indienen voor het innemen van het openbaar domein? Voor een verhuis (verhuiswagen, verhuislift, bepaalde personenauto's,...);voor een levering van goederen (meubels, grote huishoudtoestellen,...); voor de uitvoering van werken? Maar dus ook voor een werfinrichting (werfkeet, container, kraan, werfvoertuigen,... ) voor grotere werken. Uiteraard is dit niet gratis en dien je ervoor te betalen. Zo'n inname kan voor een grote werf aardig in kosten oplopen. Een kost waar aannemers en projectontwikkelaars erg beducht voor zijn.


Gazo-site

"GAZO is de herbestemming van de Gazometersite in de stationsbuurt", leren we op de website van WILLEMEN GROEP, vandaag een van de grootste familiale Belgische bouwgroepen. "Op het al jarenlang braakliggende terrein bouwden we een nieuwe welzijnscampus. Dit multifunctioneel complex staat volledig in het teken van het kind en biedt onder meer onderdak aan een basisschool met sporthal, een jongerencentrum – met fuifruimte, repetitielokalen, een jeugdhuis met een polyvalente zaal, kantoren voor Kind & Gezin en andere diensten voor kinderwelzijn, 15 appartementen en een ondergrondse parking. Het 26.000 m² grote complex hebben we gebouwd met bijzondere aandacht voor hinderbeperking in de drukke buurt."

" Maar ik kan toch moeilijk mijn ogen sluiten voor het feit dat er 15 privé-appartementen zijn gebouwd. Welk openbaar nut hebben die appartementen dan? Te weten dat in het penthouse de partner van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) huist.

15 appartementen

"Het is eigenlijk belachelijk", zegt een vooraanstaande projectontwikkelaar. "In Sint-Truiden betaalt men zich blauw aan inname openbaar domein. Maar Willemen Groep moest hier niets betalen. Omwille van openbaar nut? Laat mij nu nog mijn ogen sluiten voor het feit dat je hier het katholieke net voortrekt op het gemeenschapsonderwijs. Maar ik kan toch moeilijk mijn ogen sluiten voor het feit dat er 15 privé-appartementen zijn gebouwd. Welk openbaar nut hebben die appartementen dan? Te weten dat in het penthouse de partner van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) huist. Dan zakt je broek toch af! De kosten voor zo'n inname van het openbaar domein kunnen voor een bouwheer erg hoog oplopen. Het gaat hier niet om kleingeld hè. Stel je daar maar een bedrag bij voor van ongeveer een 2 miljoen euro. Maar in Sint-Truiden kan dat blijkbaar allemaal."


Straffe beweringen. Trudocs stelde daarom de volgende vragen aan burgemeester Veerle Heeren (CD&V) Heeren.

  1. Hoeveel aanvragen 'inname openbaar domein' waren er dit jaar tot 31 oktober op Truiens grondgebied?

  2. Heeft de bouwheer van de Gazo-site ook een inname openbaar domein betaald?

  3. In het verlengde daarvan, is er ooit enige compensatie van de bouwheer gekomen naar de stad Sint-Truiden of leden van het schepencollege en/of hun partners naar aanleiding van het feit dat de bouwheer geen inname openbaar domein zou betaald hebben?

Na erg lang aandringen, kwam er zelfs na een maand geen antwoord. Via het decreet op openbaarheid van bestuur kregen we uiteindelijk wel een antwoord. En dat willen we je niet onthouden.


Openbaar nut

"Wat betreft je vraag hoeveel aanvragen er dit jaar tot 31 oktober waren op het Truiens grondgebied, kunnen wij je meedelen dat dat er 996 waren. Wat betreft je tweede vraag of de bouwheer van de GAZO-site ook inname openbaar domein heeft moeten betalen, kunnen wij je meegeven dat werken van openbaar nut niet onderworpen zijn aan deze belasting. Gelet op het feit dat de GAZO-site voornamelijk onderdak biedt aan twee scholen en de welzijnscampus zijn deze werken van openbaar nut. Wat betreft je derde vraag of er ooit enige compensatie van de bouwheer gekomen is naar de stad Sint-Truiden, de leden van het schepencollege en of hun partners, kunnen wij je meedelen dat het conform artikel 19 tot en met 25 van de deontologische code lokale mandatarissen verboden is om geschenken, voordelen, diensten, uitnodigingen, reizen, verblijven en werkbezoeken aan te nemen, tenzij onder strikte voorwaarden in die artikelen bepaald."


Wordt ongetwijfeld vervolgd!

524 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page