top of page

Gouverneur vernietigt nieuw reglement Bert StippelmansOp 25 april stelde voorzitter Bert Stippelmans (cd&v) een nieuw reglement voor om het digitaal vergaderen binnen de gemeenteraad mogelijk te maken. Hoewel Vooruit-fractieleider Gert Stas betoogde dat het nieuwe kader teveel macht bij de voorzitter legde en vooral onwettelijk was, werd het reglement toch goedgekeurd. De gouverneur vernietigde deze week de beruchte aanpassing. Weer herexamens voor het Truiense stadsbestuur.

Tijdens Corona ontdekte België het digitaal vergaderen. Dat was niet minder zo voor de Truiense gemeenteraad. Het was duidelijk dat digitaal in sommige uitzonderlijke gevallen wel kon behouden blijven, maar nooit het fysieke vergaderen kon vervangen. Ook de wetgever liet die opening, maar eiste dat er dan een huishoudelijk reglement moest komen waarin heel duidelijk zou omschreven zijn wanneer digitaal vergaderen dan wél kon. Het mocht bijvoorbeeld niet zijn dat digitaal vergaderen zou gebruikt worden “om fouten van het schepencollege snelsnel recht te zetten”.


Pinkstermaandag

Om een en ander te stroomlijnen had de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) een modeltekst verdeeld. Voorzitter Stippelmans gaf hier evenwel zijn eigen draai aan en stelde zijn eigen reglement voor. Dat reglement week erg af van het model, was erg vaag en gaf de voorzitter meer macht ten koste van de gemeenteraad. Vooruit fractieleider Stas riep in de gemeenteraad nog op om het reglement te verfijnen om misbruiken en fouten te voorkomen. Tevergeefs echter en de misbruiken kwamen er dan ook snel: Op pinkstermaandag werd er al een extra digitale gemeenteraad gehouden om in allerijl fouten in de jaarrekening van Patri recht te zetten en nog maar een goede week geleden (20 juni) werd op basis van het vage reglement raadslid Carl Nijssens geweigerd om digitaal deel te nemen aan de gemeenteraad van die dag (hij testte positief op corona), hoewel dit eerder andere raadsleden wél toegestaan werd.


Verwarring

Nu blijkt bovendien dat het reglement niet alleen misbruiken mogelijk maakte, maar ook onwettelijk was. Op aangeven van Vooruit-fractieleider Stas boog de gouverneur zich over het addendum van het huishoudelijk reglement. Hij kon niet anders dan concluderen dat de tekst inderdaad “tot verwarring kan leiden” en dat het begrip “uitzonderlijke omstandigheden onvoldoende duidelijk werd opgesteld”. Hij vernietigde dan ook de beslissing van de meerderheid en daarbij het voorstel van voorzitter Stippelmans.


1.390 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page