top of page

Groen wil metingen PFOS aan stort langs MelsterbeekDe hoogste concentratie aan PFOS in zoetwatervis in Vlaanderen wordt aangetroffen in de Melsterbeek ter hoogte van Herk-de-Stad. Deze beek passeert stroomopwaarts vlak langs het voormalig afvalstort van Melveren in Sint-Truiden. Groen Sint-Truiden vraagt zo snel mogelijk metingen van de PFOS-concentratie aldaar, en het afwerken van het stort met een ondoordringbare laag.

De Melsterbeek kwam de afgelopen dagen in het nieuws door de hoge concentratie aan PFOS ter hoogte van Herk-de-Stad. Deze beek, waarvan het water ook gebruikt wordt door landbouwers voor bevloeiing, ontspringt in Gingelom en stroomt verder langs Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Geetbets naar de monding in de Gete nabij Donk in Herk-de-Stad. Ergens op dat traject moet de bron van de verontreiniging te vinden zijn.


Ter hoogte van Sint-Truiden stroomt de beek over een lengte van 700m vlak tegen de onderberm van het voormalig afvalstort van Melveren. Dit stort werd in 1985 definitief gesloten. Om infiltratie van giftige stoffen te voorkomen moest er zo snel mogelijk een ondoordringbare deklaag komen op voorschrift van OVAM. Vandaag, 36 jaar en een hele rij gemeentebesturen later, is daar nog steeds niets aan gebeurd en sijpelen er nog steeds giftige stoffen door in de bodem, het grondwater en het water van de beek.


De voorbije jaren werd er door de plaatselijke Milieuraad herhaaldelijk gewezen op de risico’s en aangedrongen op een eindafwerking van het stort. Ook parlementslid Johan Danen (Groen) stelde hierover een vraag aan de minister in 2019, waarna Groen het probleem opnieuw aankaartte op de gemeenteraad van augustus van dat jaar.


Peter van Dam, gemeenteraadslid van Groen is bezorgd: “De landbouwers gebruiken water uit de beek om hun velden te bevloeien, hun producten zijn het voedsel voor het vee en voor ons. PFOS is weinig afbreekbaar en is dus meteen een erfenis voor onze kinderen.”


Groen Sint-Truiden eist dringend actie in het belang van al de betrokken gemeentes. Als eerste stap moeten er zo snel mogelijk, in overleg met OVAM, metingen uitgevoerd worden van de concentratie van PFOS in bodem en grondwater in en nabij het voormalige stort.

“Wij hopen samen met de inwoners van alle betrokken gemeentes dat er aangetoond wordt dat er geen PFOS uit het stort sijpelt, maar zelfs dan moet er onmiddellijk werk worden gemaakt van het saneren of minstens afdekken van het stort volgens de richtlijnen die OVAM daarvoor gaf”, beklemtoont het Groen gemeenteraadslid. Van Dam brengt de dringende vraag voor metingen van PFOS en de afdekking van het stort als agendapunt op de Truiense gemeenteraad van aanstaande dinsdag.

531 weergaven1 opmerking

1 Comment


Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Jun 24, 2021

Waarom plots zo'n haast ?

In 1985 moesten ''zo snel mogelijk'' maatregelen worden getroffen op het gesloten stort.

Nog eens 36 jaar en we schrijven 2057. Dan zullen we wel zien zeker... ? 💀

Like
bottom of page