top of page

Hommeles onder de toren: "Hou Brustem-Dorp alsjeblief leefbaar!"Iedereen kent de Chaussee d'Amour maar minder bekend is het dorpje langs die N 80. Brustem-Dorp is een prachtig dorpje dat al bestaat sinds de 11de eeuw. Met een prachtige burchtruïne, een Clovisbron, de geboorteplaats van Christina de Wonderbare, bezongen door Nick Cave. Maar strenge politiecontroles en gepeperde boetes verzuren de laatste tijd het leven van de Brustemnaren.


"Er is gewoonweg een acuut tekort aan parkeerplaatsen in ons dorp", vertelt Dirk Palms, de sympathieke friturist van 'Et Durp' . "Met de regelmaat van een klok worden we op de bon geslingerd. Het probleem is dat bewoners hun wagen niet meer reglementair kwijtraken op piekmomenten. De stad heeft nu een parkeerverbod ingelast ter hoogte van het voormalige 't Kroegske. Nu moeten die wagens ook op het plein parkeren, waardoor er op drukke momenten plaats tekort is. Maar enkel boetes uitschrijven zal dat probleem niet oplossen."


Hoge snelheid

“Wij vinden dat er een globale oplossing moet gezocht worden, waarbij de verkeersveiligheid voor alles voorop moet staan. En wij denken dat dit kan”, zeggen Nadine Loix (buurbewoonster) en gemeenteraadslid Maurice Hollebeke (VOORUIT). “Wij roepen het schepencollege en de lokale politie op om op korte termijn rond de tafel gaan zitten met een aantal buurtbewoners, de betrokken lokale middenstanders zoals Dirk Palms, maar zeker ook met de lokale scholen. Voor alles moet de verkeersveiligheid vooropstaan van de meest zwakke weggebruikers, onder andere schoolkinderen, voetgangers en fietsers. Want wanneer we spreken over verkeersveiligheid kunnen we niet om het probleem heen van de snelheid, ook in Brustem Dorp."


Ruilverkavelingswegen

"Dat geldt niet in het minst voor de ruilverkavelingswegen en de verbindingswegen met andere dorpen en deelgemeenten", gaat Nadine Loix verder. "De lokale politie zou het aantal snelheidscontroles daar moeten verhogen. Verkeersborden zijn goed, maar in deze tijden van toenemend individualisme doen ze minder en minder af. Wie houdt er bijvoorbeeld nog rekening met een verkeersbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’? Spijtig genoeg een minderheid. We pleiten er dan ook voor om te bekijken of er op deze wegen geen infrastructurele ingrepen mogelijk zijn, bijvoorbeeld tractorsluizen. Dat zal zeker het sluipverkeer doen afnemen."


Gemeenteraad

“Maatregelen tegen te hoge snelheid kunnen hand in hand gaan met voorstellen voor meer parking. Zo vinden wij dat er zoveel mogelijk parkeerplaatsen op de openbare weg moeten toegestaan worden”, vervolgt Maurice Hollebeke. “Zij vormen het best snelheid remmende element en slechts zelden leidt dit tot ongevallen. Burgers denken “ze gaan achteraan op mijn auto inrijden”, maar in de praktijk blijkt dit zelden, dat blijkt uit alle ongevallenstatistieken. Ons voorstel: hef het parkeerverbod op voor de vroegere café ‘ Kroegske en bekijk binnen Brustem Dorp waar dit systeem nog bijkomend kan ingevoerd worden. Ik zal dit punt de volgende gemeenteraad ter bespreking voorleggen."


Bekijk zeker eens de webshop van Trudocs: trudocs.be/shop

753 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page