top of page

Jo François (N-VA) stopt als schepen: "Coalitiepartners respecteerden hun gegeven woord niet”

Serge Gumienny (Open Vld) getipt als opvolger en Gunter Dauw (N-VA) als voorzitter gemeenteraad


Jo François stelt na iets meer dan vier jaar zijn mandaat als schepen van Financiën en Economie in Sint-Truiden ter beschikking van zijn partij (N-VA). Dit maakte hij vandaag bekend aan zijn fractie, waarin hij terug zal zetelen als gemeenteraadslid.


“Ik ben een man die veel belang hecht aan een gegeven woord. Bij sommige leden van het schepencollege moet ik evenwel vaststellen dat dat veel minder het geval is. Onder zo’n omstandigheden wens ik dit niet langer te doen. Ik heb altijd gewerkt vanuit een visie die gebaseerd is op de waarden en normen die ik in het leven hanteer. Openheid en vertrouwen zijn daarbij essentieel. Wanneer ik tot drie keer toe in direct contact de garantie krijg van de eerste schepen en de burgemeester dat zij een voorstel mee zullen steunen, en dat gegeven woord nadien gewoon wordt gebroken, is dat niet alleen een gevaar voor het betreffende dossier maar vooral vernietigend voor het onderling vertrouwen. Zo kan ik binnen dit college onmogelijk nog functioneren.”


Tegen gemaakte afspraken

Het voorstel betreft de instap in een beoogde kapitaalverhoging in de NV Droneport via het AGB Agost om zodoende een controlerende minderheid aan te houden. François dacht de steun van zijn coalitiepartners te hebben, maar die trokken tegen eerder gemaakte afspraken in vorige maandag deze steun terug in.“Dat over inhoud verschil in mening bestaat is normaal, maar dat met een gegeven woord gesjacherd wordt, vind ik onaanvaardbaar”, aldus François.


Persoonlijke belangen

"De inhoudelijke discussie kadert in de moeilijke financiële situatie van de stad Sint-Truiden, waar dringend het budget moet herzien worden", gaat Francois verder. "Sinds de energiecrisis en de loonindexatie van het personeel dekken de inkomsten van de stad immers niet langer de lopende kosten en aflossingen van leningen. Met drie maatregelen zou al een groot deel van de tekorten kunnen worden opgelost, met name een differentiatie van de onroerende voorheffing, het herzien van een aantal heilige huisjes en het depolitiseren van de uitgaven. Het dossier van de differentiatie van de onroerende voorheffing houdt in dat de sterkste schouders ook een zwaardere last dragen en dat je gelijktijdig een aantal lokale belastingen laat uitdoven; met deze maatregel kom je al een heel eind, ware het niet dat bepaalde persoonlijke belangen hierin blijkbaar een hinderpaal zijn.”


Profileringsdrang

“Ook in de lopende kosten wordt nog veel te veel uitgegeven vanuit een sluimerende drang naar profilering. Heel concreet stelde ik voor om maandelijks maximaal één foto, quote of publicatie van een schepen toe te laten, waardoor de overal opduikende communicatiekosten ongetwijfeld grotendeels zouden verdampen. Indien hier geen werk van gemaakt wordt,zal een hard ingrijpen in bepaalde activiteiten en zelfs personeel wellicht onvermijdelijk zijn, maar dat is iets waar gelukkig niemand achter staat."


Vlucht vooruit

Mogelijks neemt Jo Francois nu de vlucht vooruit. De forensische audit van Audit Vlaanderen zit er immers aan te komen en viseert vooral Francois en zijn diensten. Eerder nam zijn compagnon de route Jelle Engelbosch al ontslag uit de gemeenteraad. Francois muntte uit in zijn oppositiejaren, maar eens aan de macht, bakte de Truiense bedrijfsrevisor er zeer weinig van. De financiële situatie ontspoorde terwijl de transparantie in de stedelijke bedrijven helemaal toeslibde. Achterkamerpolitiek was de man eigen. Ook van de herbestemming van de kerken, in de oppositie een van zijn dada's, kwam niets in huis. De woorden 'lui' en 'nonchalant' vielen vaak wanneer het in de wandelgangen over de man ging. "Francois kwam pas op donderdag naar het stadskantoor", zegt een collega-schepen vandaag tegen Trudocs. "Natuurlijk krijg je dan onvoldoende jouw dossiers in de vingers. Hij onderschatte ook voortdurend hoe het er aan toe gaat in een overheidsbedrijf waar je voortdurend moet terugkoppelen. De man ging te veel soloslim en dat brak hem vaak zuur op. Zo ook vandaag."


Politieke verschuivingen

Ondertussen wordt de liberale oud-scheidsrechter Serge Gumienny (Open Vld) getipt als zijn opvolger. Hij is op dit moment de enige man die met kennis van zaken schoon schip kan maken. Om de N-VA ter wille te zijn zou de post van gemeenteraadsvoorzitter dan naar Gunter Dauw (N-VA) gaan. Zijn partijgenoot Peter Deltour aast daar ook op maar zou intellectueel te licht wegen. Op die manier wordt Bert Stippelmans eraf gereden. Sinds de laatste gemeenteraad heeft de man zich binnen alle fracties onmogelijk gemaakt, niet in het minst bij burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v).

1.463 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page