top of page

Stippelmans sluit openbare vergadering wanneer Schepen Engelbosch in moeilijkheden komt
Ongezien in de Truiense gemeenteraad. Wanneer het punt van de kerkfabrieken ter stemming komt, barst de discussie los over de onderhandse en speculatieve verkoop van het stuk grond van de Velmse kerkfabriek aan de schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA)


Eerst probeert schepen van Kerkfabrieken Jo Francois (N-VA) de discussie in de kiem te smoren door een reeks financieel- technische argumenten op te drammen. Maar oppositieleider Gert Stas (Vooruit) laat zich niet van de wijs brengen en blijft vragen achter de onderhandse verkoop van de grond aan Engelbosch. Dan neemt Engelbosch zelf het woord. Hij richt zich theatraal tot de ganse Vooruit-fractie. Hij verwijt hen een schaamteloze en onmenselijke oppositie te voeren. Maar weigert evenwel tot de essentie over te gaan. "Ik zal dat aan Audit Vlaanderen uitleggen. De rest heeft hier geen zaken mee", zegt hij fors.


Micro's uit

Maar opnieuw blijft Stas aandringen. Dan grijpt op influisteren van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) de gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V) in. Hij schakelt gewoonweg de micro's uit, stopt de gemeenteraad en gaat over tot een geheime zitting. Dat hij hierdoor de verdachtmakingen van corruptie en speculatie alleen maar aanzwengelt, lijkt hem niet te deren.


Later meer.

1.566 weergaven1 opmerking
bottom of page