top of page

Toezicht Wonen oordeelt: "Jelle Engelbosch heeft zich niet schuldig gemaakt aan belangenvermenging"Toezicht Wonen heeft haar onderzoek naar de mogelijke belangenvermenging binnen het SVK Land van Loon, waar eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) in betrokken zou zijn, afgerond. Het onderzoek kwam er na een klacht van schepen Danny Deneuker (sp.a) uit Borgloon. "Geen belangenvermenging", oordeelt Toezicht Wonen nu.


De Borgloonse eerste schepen Danny Deneuker (sp.a) stapte eind oktober naar Vlaams voogdijminister Matthias Diependaele na de dubieuze aanwerving van de echtgenoot van Jelle Engelbosch (N-VA) als coördinator bij Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon. “Ik vraag de onmiddellijke vernietiging van deze beslissing. Ik kan deze belangenvermenging niet meer laten passeren, en heb dan ook klacht neergelegd bij de bevoegde voogdijminister”, klonk het bij de Loonse bestuurder.


"De klacht van de heer Danny Deneuker tegenover de heer Jelle Engelbosch in casu belangenvermenging, werd op vraag van de heer minister door de toezichthouder grondig onderzocht en de resultaten ervan werden hem per brief overgemaakt", zegt Helmer Rooze, administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen aan de redactie van Trudocs. "Het toepasselijke Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 voorziet niet in enige professionele onverenigbaarheid met de functie van coördinator van een SVK zodat het SVK terzake over de volledige autonomie beschikt, uiteraard binnen de bestaande wettelijke regels. Zodra het duidelijk was dat zijn echtgenoot kandidaat zou zijn, heeft de toenmalige voorzitter aan de ondervoorzitter per mail laten weten zich terug te trekken uit de selectieprocedure en de vergadering van de raad van bestuur te zullen verlaten. Dit is ook effectief gebeurd: er zijn geen aanwijzingen dat hij verder betrokken was bij de selectieprocedure en tijdens de bespreking van dit punt op de raad van bestuur van 16/09/2020 verliet de voorzitter de vergadering. Dit werd zo genotuleerd zodat er terzake geen opwerping van belangenvermenging mogelijk is."

449 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page