top of page
  • Foto van schrijverTRUdocs

Tracé voor fietssnelweg Hasselt-Alken-Sint-Truiden bepaald

Het tracé ten oosten van het Truiense industrieterrein bleek als beste uit de bus te komenHet volledige tracé van de fietssnelweg F74 tussen Hamont-Achel en Sint-Truiden ligt definitief vast. De provincie Limburg en de Vlaamse overheid hebben de haalbaarheids- en tracéstudie afgerond. Die studie bevat ook een actieplan dat de verdere stappen voor de realisatie op korte en (middel)lange termijn vastlegt. “De Vlaamse overheid en de provincie Limburg werken nauw samen om het Limburgse fietssnelwegennetwerk uit te breiden. Dat doet mij veel plezier. Door deze samenwerking zorgen we voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen in onze provincie. Alleen op die manier kunnen we een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De opmaak van deze haalbaarheids- en tracéstudie was een intensief proces. De Vlaamse overheid en de provincie Limburg hebben daarvoor nauw samengewerkt met tal van partners. “Door dat participatief traject, intensief overleg met alle betrokken stakeholders en duidelijke, vooraf bepaalde doelstellingen zijn we tot het best mogelijke tracé kunnen komen”, zegt Sofie Van Campenhout, beleidsmedewerker van vervoerregio Limburg. “We hebben de adviezen van de drie betrokken lokale besturen en partners zoals het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij en Infrabel verzameld. Daarnaast hebben we ook de 456 inspraakreacties van de online burgerparticipatie zo veel mogelijk verwerkt. De deeltracés die werden voorgelegd via de online bevraging – langs het spoor, langs de grote ring of langs N80 – hebben we bijgeschaafd op basis van de ontvangen reacties.” Trechteren om tot de beste keuze te komen “De mogelijke tracévarianten werden doorheen het proces steeds verder geoptimaliseerd waarbij bestaande barrières, hellingen, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen of bebouwing en het doorsnijden van beschermde natuur maximaal werden vermeden. Uiteraard waren ook de aspecten verkeersveiligheid en de technische haalbaarheid bepalend voor de keuze van het voorkeurstracé. Ik ben ervan overtuigd dat het gekozen tracé uiteindelijk het best beantwoord aan de volledige set van doelstellingen en randvoorwaarden en dat over het volledige traject tussen Hasselt en Sint-Truiden”, zegt Bert Lambrechts, Limburgs gedeputeerde van Mobiliteit.

Het gekozen fietssnelwegtracé In Alken valt het voorkeurstracé samen met het tracé dat de meeste stemmen kreeg van de burgers in de online burgerbevraging: de directe route langs het spoor met passage aan het station in het kader van combimobiliteit. Het bedrijventerrein ligt vlakbij en toch worden enkele knelpunten en menging van fietsers met zwaar verkeer vermeden. Ook in Hasselt scoorde het Spoortracé het hoogst in de burgerbevraging. In het uiteindelijke voorkeurstracé voor Hasselt werden de tracés ‘Hasselt West’ en ‘Spoor’ gebundeld om optimaal tegemoet te komen aan de set van doelstellingen. Dit doorgaand tracé ten westen van de Grote Ring wordt ontvlochten van de meer lokale fietsstromen en het autoparkeren op de ventwegen langs de ring en in het centrum. De bovenlokale fietsroute richting Stevoort takt vlot en veilig aan en de fietssnelweg ontsluit de Ikea-site. In Sint-Truiden waren de meningen van de burgers meer verdeeld over de drie voorgestelde tracés en werd zorgvuldig afgewogen welk tracé het meest veilige was en de beste aansluitmogelijkheden op andere functionele fietsroutes bood. “Het tracé ten oosten van het industrieterrein bleek als beste uit de bus te komen. Niet alleen worden op deze manier de vele kruisingen langs N80 vermeden. Ook het industrieterrein en de oostelijke deelkernen krijgen zo een vlottere aansluiting op de fietssnelweg”, zegt Bert Lambrechts. Werken starten ten vroegste in 2024 De fietssnelweg F74 wordt 4m breed. De boogstralen en hellingen worden ontworpen volgens een ontwerpsnelheid van 45 km/u. Ook rustpunten zullen worden aangelegd langs de fietssnelweg om het functioneel fietsen zowel vlot als aangenaam te maken. De eerste deelprojecten kunnen over een aantal jaren al worden gerealiseerd. Die werken starten ten vroegste in 2024. Het merendeel van de werken is gepland op middellange (4-8 jaar) of lange (8-15 jaar) termijn. Vooraleer de werken gefaseerd kunnen starten moet immers een aantal procedures doorlopen worden. Er zullen op het tracé 14 ongelijkvloerse kruisingen (bruggen en tunnels) zijn, waarvan er 9 nieuw worden aangelegd. De bouw van een brug of tunnel vraagt doorgaans tussen de 4 en 15 jaar. De nieuw aan te leggen bruggen en tunnels liggen op volgende locaties:

  1. Hasselt: N2 Kuringersteenweg, aanpassingen aan viaduct R71, onderdoorgang E313, Brigandstraat, Paenhuisstraat.

  2. Alken: Meerdegatstraat, Stationsstraat, Lokerstraat.

  3. Sint-Truiden: Kluisstraat/N80, N718.


Mooie samenwerking tussen Vlaanderen en de provincie Limburg “Voor het realiseren van het fietssnelwegennetwerk slaan Vlaanderen en de provincies de handen in elkaar, samen met de lokale besturen”, zegt Lydia Peeters “De fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het functionele fietsnetwerk en spelen een belangrijke rol in het verhogen van het aantal fietsverplaatsingen, vooral over langere afstand. Zowel op vlak van financiering als in de praktische uitwerking van kwalitatieve fietsinfrastructuur vormen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en de provincie een mooie tandem, in samenwerking met de gemeentebesturen.”

Meer informatie over de fietssnelweg vind je op fietssnelwegen.be.

Meer informatie over de vervoerregio Limburg vind je op www.vlaanderen.be/vervoerregios/vervoerregio-limburg.


478 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page