top of page

Stadsbestuur adviseert aristocraat reglement rond hoogstamboomgaard te omzeilen


in picture: De illegale hoogstamkap

Op 8 april werd aan de achterzijde van het domein Terkelen Engelbamp 31 van aristocraat Rodolphe de Biolley een hoogstamboomgaard met 155 kerselaars zonder vergunning gekapt. Deze boomgaard bevond zich in een zéér waardevol landschappelijk gebied en mocht bijgevolg niet verdwijnen. De illegale kap werd gelukkig opgemerkt en gefotografeerd door iemand van de Truiense milieuraad. De politie deed de nodige vaststellingen. Maar de bochten die het stadsbestuur daarna nam, zijn om van te duizelen. Trudocs reconstrueert voor u de feiten.


“Hoogstamfruitbomen zijn net zo goed als onze middeleeuwse evenementen of Grote Markt met onze stad verbonden”, doceert burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in een persbericht van januari van dit jaar. “Ze zijn deel van ons erfgoed en dat willen we natuurlijk zo goed mogelijk in ere houden.” Maar in realiteit neemt de Stad Sint-Truiden het niet zo nauw met haar eigen regelgeving. Zeker niet wat betreft de handhaving en afhandeling.

Opruimwerken

Op 8 april 2020 wordt aan de achterzijde van het domein Terkelen Engelbamp 31 van edelman Rodolphe de Biolley een grote beschermde hoogstamboomgaard met 155 kerselaars zonder vergunning gekapt. Gelukkig wordt de politie op de hoogte gesteld en worden de feiten vastgesteld. Maar wat gebeurt er dan? Uit mails die Trudocs kon inkijken blijkt dat Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren een vraag van de Stad Sint-Truiden kreeg om voor eigenaar Rodolphe de Boilley een brief aan het College Burgemeester en Schepenen (aan henzelf dus red.) op te stellen om te vragen of de 'opruimwerken' mochten hervat worden. De eigenaar stelt deze vraag omdat hij naar eigen zeggen 'economisch verlies' lijdt door het feit dat de weide nu niet verhuurd kan worden omdat de koeien er niet op kunnen. "De Stad vroeg me om een officiële brief te schrijven in naam van de eigenaar", weet een verbolgen medewerker van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

"Eigenlijk zegt de Stad Sint-Truiden: Kap die hoogstambomen maar, wij zoeken achterna samen wel voor een uitweg

"Kijk, men heeft zonder vergunning 155 kerselaars gekapt", reageert oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a). "De eigenaar was het jaar voordien al duidelijk geïnformeerd over de gang van zaken door Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Hij heeft dit advies langs zich neergelegd en is zonder vergunning te werk gegaan. Het argument 'economisch verlies' dat zij nu lijden, is dan ook te wijten aan hun eigen beslissing om toch een loopje te nemen met de regelgeving. Ik vind het op zijn minst eigenaardig wanneer de Stad nu gaat 'springen' om een onmiddellijke oplossing te zoeken voor het korte-termijn-probleem dat zij zelf hebben veroorzaakt... Eén van de zwakheden van het huidig stadsbestuur is dat zij compleet geen handhaving doen, dus ook niet rond die hoogstamboomgaarden. Nochtans zijn die hoogstamboomgaarden belangrijk voor de natuur en de biodiversiteit en voor het toerisme. Wat ik schandalig vind, is dat uit de mails blijkt dat de stad Sint-Truiden de overtreder nog wil helpen. Onvoorstelbaar!'

47 % is reeds verdwenen

“Met het behoud van de hoogstamboomgaarden is het erg gesteld. Na inventarisatie in 2018 blijkt dat van de 78 hectaren kernboomgaardsites die er nog waren in 2006 inmiddels 36,6 hectaren of 47% verdwenen is”, zegt Francis Verheijden van de Truiense Mileuraad. “In de site van Wilderen is zelfs 78% hoogstam verdwenen. De nieuwe aanplant in de 16 beschermde hoogstamboomkernen is zeer beperkt, maar werd toch meegerekend bij de resultaten van deze inventarisatie . Heel wat percelen werden voor een flink deel gerooid en sommige sites herbergen nog overwegend dode bomen. Bovendien zijn de bestaande hagen nog slechts op enkele plaatsen intact, vergen ze bijkomend onderhoud of zijn ze volledig verdwenen rond de meeste boomgaarden. Het verdwenen percentage per kernboomgaardsite spreekt voor zich: Melveren-Terkelen -18%, Volmolen -40%, Wilderen -78% , Bevingen -72% , Straten -67% , Kerkom -34%, Gelinden West -12% , Gelinden Zuid -36% , Gelinden Oost -11% , Gelinden Noord -25% , Vrijheers -48%, Groot Gelmen West -65% , Groot Gelmen Zuid -48%, Groot Gelmen Noord -29% en Zepperen-Ordingen -67%!


Engagement nakomen

"Ik hoop dan ook dat burgemeester Heeren het door haar in juni 2017 gemaakte engagement bij ondertekening van het erfgoedplan voor hoogstambomen nakomt", gaat Verheijden verder. "De gemeenteraad moet het onroerend erfgoed van de hoogstamboomgaarden behouden en ontwikkelen voor de toekomst! Zo niet zal de prachtige bloesem van een hoogstammige fruitboom op relatief korte termijn niet meer te bewonderen zijn in een stad die haar rijkdom voor een groot deel aan hoogstamfruit te danken heeft!"

793 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page