top of page

Truiens zorgbedrijf plundert schenkingen om zieltogende stadskas te vullenToen Villa Rosa en het Meiland nog van het 0.C.M.W afhingen, werd er helemaal niet slecht 'geboerd'. Verleden jaar hadden ze 100.000 euro aan de kant' kunnen zetten. Zo hoort het ook: in goede tijden moet ge reserves opbouwen, die dan in slechte tijden de zaak moeten helpen rechthouden. En nu zitten we in de moeilijke tijden.


Iedereen weet dat een verblijf in een rusthuis voor veel oudjes onbetaalbaar wordt: ge zit al rap aan 1.800 euro zonder al wat erbij komt: coiffeur, kleding, geneesmiddelen... en een maand is rap om. Hoogtijd dus om de reserves aan te spreken. Maar daar zie, daar duiken ineens 'die van Welkom' op. Dat zal wel. Reserves voor de oude mensen, wij Steede Trudo hebben ons dik in de nesten gewerkt, die 100.000 euro, die zijn van ons. En, bedekt met een vernuftige goocheltoer, transiteren de peekes hun geld naar de aflossing van de stadsschuld.


Pachtgelden

Zoals ik van de oppositie lees: "Het zorgbedrijf en OCMW doen hun best maar worden gebruikt om een spilziek stadsbestuur te depanneren, terwijl het eigenlijk vóór alles moet bezig zijn met het aanbieden van goede zorg. Maar er komt nog van dat fraais. Vroeger noemden de Binken het OCMW 'den erreme' maar dat was maar een Truiense benaming, want het OCMW was verre van arm: er kwamen giften binnen, ze werden bedacht in

testamenten, kortom ze hadden gronden en geldmiddelen. Om u een gedacht te geven: de gronden alleen al brachten per jaar een goede 420.000 euro aan pachtgelden op. Dat was een welgekomen som die moest dienen om schokken op te vangen, zoals nu, nu alles zo fel opslaat.


Doelsafwending

En weeral komt die gewijde' Hoofdstad van Trudo' de biechtstoel uitgekropen, passeert langs het wijwatervat en peroreert: "al die goederen van het zorgbedrijf nemen wij onder ons gezegend beheer". De oudjes moeten het stellen met een volle aflaat, de gronden worden op een drafje verkocht, kwestie van al die 'frutstudies' te betalen. Wat ze hier uitspoken staat in het Strafwetboek. Het heet diefstal, verkwisting, doelsafwending, machtsmisbruik en kuiperijen of knevelarijen. Het geld van gulle schenkers, de gronden van adel en dikke boeren met een hart geplunderd om luxeprojecten te bekostigen. 'Roodmoers

en Stasvooruit zeggen het hyperjuist: "De schenkers draaien zich om in hun graf"

in hun graf!"


1.191 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Busselen Daniel
Busselen Daniel
May 20, 2022

Hiervoor bestaat maar één woord "lijkschennis"

Like
bottom of page