top of page

Villa Dokter Nolens met zekerheid afgebroken, lot bomenpark onbeslistSlaat dat Bestuur van onze kliniek nu ineens dezelfde weg in als die van de stadhuispolitiekers? Affiches vervalsen en de bevolking op stang jagen! Kliniek, gij moogt drie bomen rooien, geen 28! zoals op uw aankondiging tegen de brug staat.


En ge hebt gans Groot- Sint-Truiden tegen u opgezet door een unieke parel in dit land, 'het park van wijlen Dokter Nolens tot 'finkelhout' te veroordelen. De al even waardevolle woning uit de interbellumperiode wilt gijlie ook aan de bulldozer ten prooi geven. Het stadhuisgeklungel is het Trudoziekenhuis binnengeslopen. 't is nog niet alles. Artsen en

verpleegkundigen sloven zich dag en nacht uit om hun patiënten zo vlug en zo goed als mogelijk terug op de been te helpen. En wat doet hun bestuur? Precies het omgekeerde, die werken hun medische staf tegen. Die belemmeren het genezingsproces der zieken


Schalkse manier

Ik heb hier 'de Knack' vóór mij liggen, ik typ een tekst letterlijk af: " Vegetatie rond een school beschermt kinderen tegen luchtvervuiling. Omdat scholen dikwijls langs drukke wegen liggen, kan groenvoorziening een sterk gezondheidseffect hebben. De aard van de beplanting beïnvloedt de mate van bescherming." Ik haal deze tekst uit het magazine van 19 oktober, bladzijde 77. Smeriger kan de lucht niet zijn, dan ze aan het Trudoziekenhuis is. Daar zit het altijd proppensvol auto's, de ene na den andere. De massieve bomen van het Nolenspark' filteren die lucht gratis, dag en nacht, en de Beeldenstormers Raad van Bestuur wil ze weg. En op een schalkse, verdoken manier, niemand mag het weten. De 'villa Dokter Nolens herbestemmen? 't zal nog wel, tegen de grond. De kliniek moet bloot liggen, opgeruimd staat netjes. Er is zowel in dees Stad als rond de kliniek een jammerlijk tekort aan groen. De bestaande parking met slagboom telt her en der een moeraseik. Op ééntje na, zijn ze allemaal dood: ze zijn in het puin onder de deklaag beton, geplant. Ge kunt eens denken, een moeraseik planten in steengruis, die moet. toch kapot. Wat betekent anders 'moeras'eik?
Arthur Baar

Dat ze compleet bij de directie van 'Sint-Jozef' de pedalen kwijt zijn door het aan te durven een unicum in St-Truiden plat te gooien, blijkt uit de uitleg,die een landbouwingenieur mij doorspeelt. De af te smijten villa is ontworpen door architect Arthur Baar. Van zijn hand staan er in Hasselt twee beschermde monumenten: de Villa Ruland en het Pand Koloniale Waren! De Hasselaren koesteren hun parels, hier stoten ze parels omver! Ga nu even zitten en verslik u niet, hier volgt de lijst van de af te knallen bomen: In de voortuin vindt ge een vijgenboom, een treurende wilgpeer, een ceder en een mispelboom en dan, rondom een collectie unieke

parkbomen meer bepaald: hulstbomen, altaclere hulsten, kerspruimen, hemelbomen, de vederesdoorn, de magnolia, een moerascypres, een watercypres, een trompetboom, een weymouthden, een manna-es, een kronkelhazelaar, twee Servische sparren, een

cultivar van de zilveresdoorn, een judasboom en een Ierse taxus. Dan nog een collectie van gewone-en Noorse esdoorn, haagbeuken, Italiaanse populieren, Lawnsoncypressen, Lindes, okkernoten, rode beuken, tamme kastanjes, venijnbomen.Schaduw

Mijn ingenieur-bomenkenner is razend. Hij zegt: "In Sint-Niklaas gaat men de Grote Markt vergroenen, hier in St-Truiden gaat men een uniek woonhuis met waardevol tuinpark opruimen en vervangen door een parking. Dit wordt een hitte-eiland, notabene naast een

ziekenhuis waar geen enkele natuurlijke schaduwhoek is voorzien voor

patiënten.


De bestaande tuin bevat meer dan 50 volwassen bomen, die tussen de 75 en 80 jaar oud zijn, en waarvan de meesten nog eens zo lang kunnen blijven staan. Een volwassen boom vervangen door een jong exemplaar is de klok een halve eeuw terugdraaien. Overigens hebben talrijke studies al uitgewezen dat patiënten vlugger herstellen als ze 'groen' in

hun omgeving zien. Voor een parking bestaan veel alternatieven. Kijk naar UZ Gent en Leuven waar men een parkingtoren gebouwd heeft. Zo'n bouwwerk begroeid met wilde wingerd is niet alleen ecologisch waardevol maar zelfs nog mooi ook. Boven op het dak kan perfect een daktuin aangelegd worden. Met zo'n initiatieven kan Sint Truiden zijn plaats verdienen in een hoognodige transitie naar een meer groene en leefbare stad. Door een parking zoals nu voorgesteld gaat men verder naar de 'verwoestijning' van de woonkernen.

Tot zover woordelijk de verontwaardiging van de ingenieur. Hij heeft mij beloofd me van de uitslag van het Gerecht op de hoogte te houden.


Zeker afgebroken

Maar er volgt nog over dat Kliniekbestuur: veel te veel van onze Lezers zijn razend. Zoals de ingenieur... die zo leutig is zich voor te stellen als maar een boerke'. Hij is immers landbouwingenieur! Vanzelfsprekend gaf ik de kliniek recht op wederwoord. En dit bekwam

ik ook, bij monde van een vriendelijke woordvoerster, die preciseerde als volgt: "Wat zeker is, dat is dat de woning Dokter Nolens zal worden afgebroken. Minstens drie bomen, vlak bij het huis, mogen gekapt worden. Het lot van die 28 bomen staat nog ter discussie en voor de rest zijn er nog geen definitieve plannen over wat er nog verder moet gebeuren. Op de voet volgt Trudocs het lot van het park op, op de voet wordt U geïnformeerd.
1.259 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page