top of page

Vlaamse bouwmeester wil ondergrondse parking onder het Europaplein en verkeersvrije Grote MarktBurgemeester Veerle Heeren (CD&V) wil volgende gemeenteraad de 'Bouwmeesterscan' bespreken. Trudocs kon nu al één en ander inkijken. We sommen de opmerkelijkste passages op.


Wat is een Bouwmeester Scan‘ eigenlijk? Wel, de scan van de bouwmeester werd ontwikkeld voor gemeentebesturen die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid, en publieke en private ontwikkelingen in de gewenste richting willen sturen’. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Het gaat daarbij onder meer over verdichting en kernversterking, de versterking en uitbreiding van groenblauwe netwerken, de creatie van groengebieden met verhoogde ecologische waarde en een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking. De Bouwmeester Scan is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.


Meer groen en speelmogelijkheid

Het rapport van de Bouwmeester scan haalt aan dat er meer groen en speelmogelijkheid voor kinderen moet komen, in de binnenstad en in de gordel rond de binnenstad. Er is en wordt groen bijgemaakt op het openbaar domein: een goede evolutie. Het bouwblok tussen het Europaplein en de omleidingsweg wordt in het kader van de realisatie van het project ‘Stadspoort’ groen ingekleed; in de ‘ Bouwmeester scan’ wordt deze site expliciet aangehaald als de eerste ‘te ontpitten’ zone. Eigenlijk lijkt dit voorstel reeds verworven door de plannen voor de ‘Stadspoort’. Dezelfde hoop is er voor het bouwblok van het project ‘Tuin der broeders’, dat doorgetrokken kan worden in verbinding met het H. Hartplein. Beide voormelde gebieden worden aangepakt in het kader van de realisatie van een groot woonproject. Moeilijker wordt het wanneer er thans geen katalysator aanwezig is.


Maatregelen met betrekking tot verkeer

De Bouwmeester Scan bepleit een ondergrondse parking onder het Europaplein.

Een verbinding voor voetgangers en fietsers in ongelijkgrondse kruising met de omleidingsweg tussen Tongerse en Luikersteenweg. Of wat dacht u van het Wegnemen van parkeerplaatsen op de Grote Markt en zelfs een verkeersvrije Grote Marktwordt bepleit.

Een verkeersluwe binnenstad wordt bepleit, met wegnemen van verkeer in de winkelstraten.

Een lans wordt gebroken voor aanmoediging van fietsen.


Winkelleegstand

De vinger wordt op de wonde van de winkelleegstand gelegd. Onder andere volgende maatregelen werden in het algemeen voor Sint-Truiden voorgesteld: Een moratorium op nieuwe winkels in de stadsrand. Een restrictief beleid om winkels in de binnenstad toe te laten op plaatsen waar vroeger geen winkels waren. Een expliciete totaalvisie op winkelbeleid uitwerken en communiceren. Een beleid van slimme krimp ( inkrimping van het hoofdwinkelgebied ), en grotere winkels onderaan in Stapelstraat. Brede voetpaden in Stapelstraat door opheffen parkeerplaatsen. Het tarief voor parkeren verlagen bij gedane aankopen. Beleving in de binnenstad: activiteiten voortdurend vernieuwen, niet altijd op Grote Markt. Betreffende de Stapelstraat werd specifiek voorgesteld om de aangekondigde sloop van twee panden onderaan in de Stapelstraat aan te grijpen om een groepsdynamiek te trachten tot stand te brengen.
745 weergaven1 opmerking

1 comentário


Jan Goffa
Jan Goffa
09 de set. de 2021

Alles moet wijken. Ook de ondergrondse Brustempoort. Het zal zich wreken, let op mijn woorden !


Sint Truiden, Begijnhof, Middernacht


Met forse dreun en ratelslag

ontspringt een veer de cirkeldans

en drijft de wijzers overstag

langsheen Festraet's planetenkrans.


Aan 't firmament gaan sterren schuiven :

de Weegschaal kantelt, de Beer verschiet.

Het bot waaraan hij zat te kluiven

valt ijlings als een meteoriet.


Dwars door de Haspengouwse nacht

boort het zich als een vuurlawine

en slaat met ongetemde kracht

te pletter op Brustem's ruïne.


De burcht wordt in de grond gemokerd

tot hij in 't magma smelt en smoort.

Een schokgolf stuwt zich door de koker

van zijn vluchtgang naar Brustempoort.


Duizenden spinnen, ratten, muizen

ontvluchten panisch richting west

wanneer…


Curtir
bottom of page