top of page

Marleen Thijs (sp.a) wil maandverband-automaten in Truiense schooltoiletten"Is het stadsbestuur bereid om deel te nemen aan een proefproject, waarbij we maandverband-automaten in de schooltoiletten plaatsen", vraagt Marleen Thijs (sp.a) zich af. "Want wie denkt dat menstruatie-armoede een ver-van-ons-bed-show is, zit er echt wel naast. Volgens een onderzoek van Caritas Vlaanderen uit 2019 wordt maar liefst 12% van de Vlaamse meisjes tussen 12 en 25 jaar daar minstens ooit mee geconfronteerd."


"Menstruatie-armoede is het ontbreken van financiële draagkracht voor de aankoop van menstruatie-producten", duidt gemeenteraadslid Marleen Thijs (sp.a) op de Truiense gemeenteraad. "Wie denk dat menstruatie-armoede een ver-van-ons-bed-show is in ons welvarende Vlaanderen, zit er echt wel naast. Volgens een onderzoek van Caritas Vlaanderen uit 2019 wordt maar liefst 12% van de Vlaamse meisjes tussen 12 en 25 jaar daar minstens ooit mee geconfronteerd. Voor meisjes die zich in kansarmoede bevinden, loopt dat cijfer zelfs op tot 45%. Dat is bijna 1 op 2. Sommige meisjes missen hierdoor school of passen hun vrijetijdsplannen aan. Schaamte, het gebrek aan geld om menstruatieproducten te kopen, het absolute ongemak spelen hier steeds weer parten."


Onwaardig

"Ik vind dit zelf – en samen met mij heel veel mensen, en ook onze partij – eigenlijk een moderne ‘welzijnsstaat’ onwaardig. Caritas publiceerde in hun rapport, naast de bedroevende cijfers, ook een aantal beleidsadviezen. De meerderheid van die adviezen situeren zich op Vlaams niveau. Maar dat betekent volgens ons niet dat dit thema ook niet lokaal aangepakt moet worden, integendeel zelfs. Een brede aanpak is nodig."


Proefprojecten

"Ik wil een lans breken om ook als stadsbestuur, en in het bijzonder vanuit het domein van sociaal welzijn, een actieve rol op te nemen in de bestrijding van menstruatie-armoede", gaat Thijs verder. "Bestaat er geen mogelijkheid om vanuit ons lokale bestuur (OCMW - sociaal welzijn) één of meerdere afgebakende proefprojecten op te zetten om vorm te geven aan een lokale aanpak inzake bestrijding van menstruatie-armoede?"


Maandverband-automaten

"Is het stadsbestuur bereid om deel te nemen aan een proefproject, waarbij er maandverband-automaten in de toiletten geplaatst worden van scholen", vraagt Thijs zich af. "Wat niet alleen bijdraagt aan de strijd tegen menstruatie-armoede, maar ook aan de strijd tegen het taboe rond menstruatie zelf? Waarom geen maandverband-automaten plaatsen op het toilet van het Sociaal Huis en de toeristische dienst? Kunnen we geen extra middelen voorzien om menstruatie armoede meer structureel en doelgroepgericht te bestrijden, door bijvoorbeeld maandelijks per meisje van 12 tot 18 jaar uit een gezin in armoede, 10 euro te voorzien ter ondersteuning van de aankoop van menstruatieproducten? Is het stadsbestuur alleszins minstens bereid om caritatieve maatregelen te nemen, zoals het organiseren van een inzamelpunt voor ongebruikte menstruatie-producten, die dan via een welzijnsorganisatie verdeeld kunnen worden? Het stadsbestuur kan hier bijvoorbeeld beroep doen op verschillende organisaties voor zowel verdeling, als voor inzameling, en misschien zelfs op apotheken?"


Geen fan

"Ik ben geen fan van zo'n automaten", reageerde OCMW-voorzitter Pascy Monette (Open Vld). "Ik heb op die vier vragen geen duidelijk antwoord, maar we gaan dit wel aanpakken. Hoe? Dat weet ik op dit moment niet. Ik ga dit samen met Hilde Vautmans onderzoeken en kom er later op terug!"

225 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page