top of page

Vooruit wil onderzoek naar grondspeculatie Engelbosch: "De bevolking heeft recht op duidelijkheid""Maakt schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA) zich schuldig aan voorkennis en grondspeculatie ", vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) zich af. "Een onderzoek moet duidelijkheid brengen."


"Gisteren heeft de lokale nieuwswebsite Trudocs het nieuws uitgebracht dat schepen Jelle Engelbosch (N-VA) in Velm een stuk grond, woonuitbreidingsgebied, heeft gekocht van de kerkfabriek", steekt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) van wal. “Niets mis mee, tenzij er natuurlijk belangvermenging in het spel is tussen zijn schepenfunctie en zijn private belangen en/of er sprake is van grondspeculatie."


Landbouwgrond tekort

“Vooral de landbouwers in Velm zijn niet erg tevreden met deze aankoop, dat is gebleken tijdens een hoorzitting op donderdag 9 september 2021 in Velm”, gaat Vandenhove verder.

“Het standpunt van de lokale landbouwers is 'dat er al zo weinig landbouwgrond is in de deelgemeente'. Vanuit mijn functie als Vlaams volksvertegenwoordiger in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid weet ik dat het tekort aan landbouwgrond geen lokaal, maar zelfs een Vlaams probleem is. Woonuitbreidingsgebieden zijn reservezones om eventuele bijkomende woningen te voorzien als het nodig is. Landbouwgrond kan bijgevolg bouwgrond worden. Of om het nog duidelijker te zeggen: landbouwgrond, die omgezet wordt in bouwgrond kan goedkoop gekocht worden en duur(der) opnieuw verkocht worden."

"Een onderzoek is aan de orde. De bevolking heeft recht op duidelijkheid en openheid. Voor schepen Jelle Engelbosch is het trouwens zelf ook beter, ... althans indien er niets verkeerd is.

Klacht bij Gouverneur

"Wij gaan met VOORUIT alle betrokken documenten over deze aangelegenheid opvragen en grondig bekijken. Indien er onduidelijkheden zijn naar de aspecten ‘belangenvermenging’ en/of ‘grondspeculatie’ zullen wij ons hieromtrent wenden tot de Gouverneur en de Administratie Binnenlands Bestuur om formeel klacht(en) neer te leggen. De bevolking heeft recht op duidelijkheid en openheid. Voor schepen Jelle Engelbosch is het trouwens zelf ook beter, althans indien er niets verkeerd is."


Voorkennis

"Dit voorval bevestigt weer maar eens dat er op Vlaams niveau striktere regels zouden moeten uitgevaardigd worden voor lokale politici als het gaat over elementen qua ruimtelijke ordening. Voorkennis komt dan snel om de hoek kijken. Ik heb daar trouwens op Vlaams niveau al parlementaire vragen over gesteld in de periode dat schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch zelf nog een immobiliënkantoor had en ondertussen actief was- en nog steeds is- in de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden en in het sociaal verhuurkantoor ‘Land van Loon’."


948 weergaven1 opmerking

1 Kommentar


Jan Goffa
Jan Goffa
15. Sept. 2021

Vrome katholieke inspiratie bracht de goede man reeds eerder tot een soortgelijke handje-klap-overeenkomst rond de pastorij van Velm. De geitjes aldaar hebben zich nu blijkbaar zo sterk vermenigvuldigd dat aan Herweiding door Gewijde Woonuitbreiding moest worden gedacht. Sint-Trudo's geestelijke nalatenschap is duidelijk nog springlevend in de stad.

Gefällt mir
bottom of page