top of page

Waarom vormen Vooruit en PVDA in Sint-Truiden geen kartel naar Zelzaats model?

In zijn rubriek de stoute Schoen houdt Bernard Derwa zijn stad Sint-Truiden kritisch tegen het licht


in picture: Lizzy Vandenrijt voorzitter PVDA Sint-Truiden

Het is allang geweten, schier overal pamperen de politiekers de superrijken, die niet meer weten waar hun kolossale winsten naartoe te sluizen op de kap van de middenstand, van de zelfstandige, van de loontrekker en van de sukkelaar.


Kijk maar naar de 'Hoofdtad met wereldpretentie, ze zit aan de grond, ze zit onder de grond: de laatste cent is er doorgedraaid. De dikkenekkerij' vindt haar gelijke in de schuldenberg.

Stadhuisondeskundigen' geraken nooit meer uit het slop. Onmogelijk! De handelshuizen doen 'en masse' hun winterslaap. Ook in volle zomer. Alleen massa's zware, nieuwe taksen kunnen de ondergang vertragen. Maar taksen zijn oninbaar geworden. De burgers zijn leeg, de armoede stijgt hier dagelijks. We liggen op kop."Wat we nu gaan vertellen, zal u, Beste Lezer, niet geloven. Als een stad het geluk heeft van geen 'blazers' maar wel degelijke

bestuurders aan het roer te hebben, dan gebeuren er wonderen.


Multinationals

Zoals in het kleine stadje Zelzate in Oost-Vlaanderen. Daar hebben PVDA' en 'Vooruit' een meerderheid gevormd. Ook Zelzate was door de zegen van de 'Blauw' 'stikdood bestuurd!

Eerste beslissing van de nieuwe coalitie: afschaffing van twee schepenposten en afschaffing van de bedrijfswagen van burgemeester Meulemans (Vooruit). Tweede beslissing: de 18 grootste bedrijven in Zelzate worden ineens belast in functie van de grond die ze innemen.

U leest het goed, de eerste keer sinds eeuwen dat de rijken op gelijke voet met de gewone man belastingen moeten betalen. En Zelzate herbergt dikke mannen van kaliber, zoals Jan De Nul; Arcelor-Mittal' en 'Rain Carbon- chemie. Ineens loopt de kassa van de Zelzaatse inningsdienst vol. Iedereen verwacht dat de bedrijven vluchten naar andere steden, maar dat maken' Voka' en de politiekers ons wijs. Alle multinationals keurden die belastingsverhoging

goed. Ten andere, die grondtaks bedraagt maar 0,009 euro van hun totale winst. Een peulschil. De bazen begrijpen maar al te goed dat ook zij moeten bijdragen. Ondertussen hebben Vooruit en PVDA in 4 jaar tijd 18 nieuwe bedrijven aangetrokken. Door hun goed bestuur willen steeds meer fabrieken in Zelzate zijn.


Voka

Maar nu komt nog het plezantste: het bazensyndicaat, het 'nooit genoeg- slokop 'Voka', razend, ziedend natuurlijk. 'Voka' naar de 'Raad van Staate. En maar janken, puffen en zuchten: "Onze bedrijven worden gediscrimineerd, hun concurrentiepositie komt in het gedrang!" De Raad van State gooide alle deuren open: om 'Voka' buiten te gooien...! Ze verloren over de ganse lijn!


Burgerwelzijn

Met het geïnde belastinggeld gaat Zelzate nu het 'roversbeleid' van de 'Blauw' totaal herschikken. De milieutaks van 45 euro wordt afgeschaft. De dienstverleningen komen nu terug in handen van de Overheid en worden terug betaalbaar. Het geld gaat niet naar 'diefstaldoorlichtingen', feesten, opbreken van recent gelegde markten, beken openleggen, neen, het geld gaat naar burgerwelzijn: scholing, woning, verkeer, banen... "Tal van gemeenten hebben ons al een copy van ons belastingreglement gevraagd," aldus Vooruit-burgemeester Brent Meuleman. Gaat Schepen bank Trudo' nu eindelijk eens de kans grijpen om Zelzate te volgen! Cijferjoke kan zich onmogelijk mistellen. Hij moet gewoon het Zelzaatse reglement laten aftypen. In de plaats van Zelzate moet Sint-Truiden komen, niet vergeten. En de datum van 't moment...!


Wat plezant ook eens iets heuglijks tegen te komen, zoals destijds, de verdienstelijke Mevrouw Beens in Antwerpen, zoals nu, de helden van Zelzate!728 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page