top of page

Waffeleers!In zijn rubriek de Stoute Schoen laat Bernard Derwa zijn licht over Sint-Truiden schijnen

Zo doof als een pot zijn ze in de "Weeldestad Trudoniensis". Hoe lang schreeuwen we het nu al niet uit dat deze Stad kapotgemaakt is door die overvloed aan boetes. Al jaaren! Reactie op ons geroep vanuit de schepenbank: "Kop dicht, dwaze burger, gij telt voor helemaal niks, wij lappen er nog een deel kersverse boetes bij. En die ons nog het meeste moet opbrengen, die heet: belediging. En ze kost nog een goede honderd euro méér: past u dat, 350 euro, arme Truienaar, verschoppeling, gij weet nu toch altijd iets, verdorie. Nu zit de stoute schoen toch wel goed vast. Wat mag hier nog in deze stad? Allez, zeg nu zelf, is 'Stippeldepip' zeggen nu beledigend of niet. Of 'schuldendiva', of 'cijferjoke', of 'Herr Jelle’, of 'Clerinkske-dienstencheque' of 'Mas loopt nooit ín pas'. Wanneer voelen de 'Catholici', de 'Niks Voor Anderen-herauten en de 'Blaùwe Grenadiers’ zich beledigd of vinden ze het veeleer grappig en sappig ? 350 euro

Persoonlijk zou ik het mezelf verwijten, moest degene die mij in de scheer neemt' telkens 350 euro af dokken. Ik ben, ten eerste geen bedelaar en ten tweede, geen zuurpruim. Maar nu de fiere ‘Hapstede' het toch over beledigen heeft, dan gaan we eens overlopen waar de "Welkomstad", ons burgers grof beledigt. Als ge 17 procent straatarmen op uw grondgebied hebt, dan beledigt ge die mensen door bijna één miljoen euro aan studies ‘erdoor te jagen’ in nog geen twee jaar tijd. Strafwetboek (art.443)

En als ge zodanig ‘uwen tram veegt' aan goed besturen dat de schuldenhoop dik de honderd miljoen overstijgt, dan lacht ge de volgende generatie vierkant in haar gezicht uit. En zodanig veel opbreken dat er meer leeg dan Commerce ís en nog maar doordoen met de brave burger met boetes te bestoken, dat is geen respect maar schimpen. En, tot slot, want de lijst is nog niet af, hoe moet hij zich voelen die zich tegen de muur van de abdij even met aandrang moet afzonderen en de deur níet openkrijgt omdat hij eerst moet 'insteken’. Die persoon z'n broek zakt af van beschaamdheid. Smaad en eerroof, belediging en aanranding van de eer staan in het Strafwetboek (art.443 en volgende.) Het Parket vervolgt, de Rechtbank vonnist. Niet hier, dus, Hier vervolgt en bestraft de schepenbank.

Piskoos

Dat 'Stede Trudo' zich moeit met nachtlawaai, met hondenzakjes, vuil op straat, vechten.,. tot daar. Maar dat ze het nu ook ineens aandurft ons te censureren op grond van zogezegde beledigingen :.… Gans de administratie, al het werkbolk heeft al zwijgplicht. Nu de burger nog. Laten we nog eens vertellen hoe het eraan toeging in het "tijdperk Jef Cleeren. * In die tijd had iedere 'police' een bijnaam. Het dialect zat vol scheldwoorden, die er eigenlijk geen waren, in het genre van ‘ketskop', watterhuud, waffeleer, piskoos, zeimelknuuper, knommeleer, zoerpraam, noem maar Op. Alles kon, alles mocht. Twee woorden ontbraken in het ‘plat Sint-Truins' en dat waren : 'gebod' en ‘verbod'.


Het jaar rond was de Bink aan het "zieveren". Hij was ervoor bekend. En hij was zo eerlijk dat hij alleen maar een “zeel" zou stele niet wetende dat er een koe aan hing. Nu hangt er een schavot aan het gestolen zeel. Wat een contrast.

526 weergaven0 opmerkingen

댓글


bottom of page