top of page

Beste Nina, gelieve het speeltuintje voorlopig te sluiten

Mogelijke PFAS-vervuiling speeltuintje Schurhoven maar OVAM en Stad houden speeltuin open

Een kwieke Truienaar komt aandraven met een verhaal dat hij zelf als 'te zot voor woorden bestempelt. Hij verliest zijn Latijn bij de hersenspinsels van OVAM, de inspectiedienst die momenteel druk doende is met het opsporen van die fameuze PFAS grondbezoedelingen.


De speeltuin aan de Kazęlstraat, 'gepitst' tussen Eraerts en het kerkhof, behoort tot de verachte locaties. En dus neemt OVAM de goede beslissing: het speelplein wordt ontoegankelijk gemaakt. Ge kunt nooit weten. Uit voorzorg, dus. Peuters krabben graag in de grond en brengen dikwijls de handen aan en in de mond. Laten ze hun broodje vallen, dan eten de meesten het toch verder op. Het gevaar is groot, de Politie patrouilleert

regelmatig. Ineens beslist Ovam de poorten weer wijd en breed open te zetten de kinderen zijn terug welkom zonder dat de bodem ontleed is. Hoe kan nu zoiets?


Onduidelijkheid

Wij hebben Ovam on uileg gevraagd, per kerende kwam hun antwoord: "Wij proberen u binnen de tien werkdagen te antwoorden." De tien werkdagen zijn voorbij, geen antwoord. Op het plein staat een groot bord: het bodemonderzoek loopt, zo kondigt dat bord aan, maar, 'Beste Bezoeker, neem uw voorzorgen: Eet niets op wat op de grond gevallen is en was je handen als ge de speeltuin verlaat.' Met andere woorden, niemand weet op dit ogenblik of de grond al dan niet vol PFAS zit en toch is spelen aldaar toegelaten. Die speelplaats moet dringend toe want als er aldaar vertoevende kinderen besmet moeten geraken, dan draagt OVAM de volle verantwoordelijkheid. Wegblijven, beste burgers, de soep is de kool niet waard.


En om te eindigen, schrijft mijn boodschapper: "Waar moeten de kindjes hun handen gaan wassen? Op het kerkhof?".

1.406 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page