top of page

De Stoute Schoen en De Rotte PopulierenNu weet de arme Rob Reekmans helemaal niet meer op welk been hij moet dansen. We hebben over die man met zijn ellenlange rij uitgemergelde Italiaanse populieren langs de Halmaalweg. Eén voor één rot!


Een exemplaar is er ondertussen tussenuit gewaaid, plat de grond op. De kapvergunning is door zijn teerbeminde stad geweigerd. "Kap uw prachtige, massieve eiken maar alle 38, daar-

voor hebt ge een vergunning, Reekmans", luidt het vergunningsverdict. "Maar voor het zieke gevaarte tegen de weg, handen afhouden."


Nieuwe aanvraag

Politie, Brandweer en Groendienst begrijpen er niets van. Reekmans blijft maar rondlopen, er komen telefoons binnen, blijkbaar komt er schot in de zaak. Tot verleden week een ambtenaar hem opbelt: "Ge zult helemaal vanaf nul een nieuwe aanvraag moeten indienen." Rob vraagt zich af wie er nu aan het doordraaien is, hij of die van de Stad. De man krijgt nooit een kapvergunning. Want de ambtenaar zei duidelijk: "Er is geen garantie dat op uw tweede aanvraag een gunstig antwoord zal komen." Dat is zo goed als zeggen: "Man, maak u maar geen illusies!" Wie zit daarachter? W ie heeft ene pik op die doodbrave Steegmans. De ambtenaar kunt ge niets verwijten. Die moet uitvoeren wat de politieker hem opdraagt.

En die geheime politieker stuurt zijn ondergeschikte, hij blijft buiten het mijnenveld.


Onheil

Dagvaarden wil Reekmans niet. Te gevaarlijk u als kleine burger tegen een vervaarlijk almachtige stad te zetten. Neen, hij gaat om de haverklap de politie verwittigen. Die klachten

worden geregistreerd door de Politie en dan heeft hij telkens een bewijs van aangifte van het gevaar. Ik zou de schepenen toch aanraden direct een noodkappingsvergunning te geven want als een mens onder één van die dode bomen komt, dan voorzie ik het onheil niet

dat op de politieke dwarskoppen zal neerkomen. De stad verhindert Rob zijn plicht te doen: gevaarlijke bomen moeten tegen de grond.


Ten gronde

Stond ik in de schoenen van Rob Reekmans, ik nodigde heel de schepenobstructeurs uit om te komen kijken hoe sierlijk de bulldozer van Firma 'Croes' telkens een dozijn van die sharminkels ten gronde zou helpen. Maar een toegewijde en competente verpleger ziet het

begrijpelijkerwijze iets anders dan een jurist...


938 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 commentaire


Hoge Populieren


te hoog, te droog en bijna dood :

hier dreigt gevaar voor het publiek

er is aan kapwerk dringend nood

na ’t fiat van de politiek


de ambtenaar heeft uw verhaal

vlijtig in schoonschrift genoteerd :

het wordt zonder talmend gedraal

straks voor de Raad geagendeerd


zodra ’t voltallig kabinet

uit zomerreces is weergekeerd

wordt de discussie aangezet

en een expert gemandateerd


gewaarschuwd door een zware tak

die bij novemberwind afbrak

trekt de deskundige met spoed

de plaats des onheils tegemoet


zijn voorfactuur wordt reeds gestort

straks volgt, na Kerstmis, zijn rapport


JG


J'aime
bottom of page