top of page

De Kersenboomdroom kan eindelijk plaatsvinden in Sint-TruidenJos Duchateau (80) en zijn vrienden vinden het jammer dat de Truiense jeugd zo weinig afweet van de rijke Truiense fruitgeschiedenis. Maar de senioren bleven niet mijmeren, ze staken de handen uit de mouwen, zochten financiering en richtte een vzw op die een kant en klaar programma voor de jeugd in elkaar bokste.


"Wij organiseren rondleidingen in één van de laatste hoogstamboomgaarden van de binnenstad hier achter het station van Sint-Truiden", legt Jos Duchateau enthousiast uit. "Maar er is meer: "Wat dacht je van publicaties, fotorepo's en theatervoorstellingen." De ogen van Jos, de gepensioneerde onderwijzer die 40 jaren geleden met poppentheater Houtekop de harten van de Truiense kinderen stal, lichten op. Zijn compagnon de route de Truiense regisseur Chris Mathijs geniet glimlachend op de achtergrond wanneer hij het zijn vriend hoort uitleggen. "Alle directies van de Truiense scholen reageerden enthousiast en stuurden de leerlingen op uitstap naar onze kersenboomgaard."

in picture: leerlingen en juf van Basisschool De Fruitboom


"Bij aankomst in de boomgaard worden de leerlingen opgewacht door een team van ervaringsdeskundige gidsen", gaat Duchateau verder. "Ze leggen de kinderen de waarde en belang van de hoogstamboomgaard en de biodiversiteit op aanschouwelijke wijze uiteengezet. Zo vernemen ze dat de boomgaard voor diverse organismen, een slaap – en broedplaats is voor vogels en ongewervelde dieren. Belangrijke ziektes, de fruitpluk vroeger en het begrip van een veiling worden visueel en overzichtelijk geïllustreerd."

Het verhaal van twee fruitbomen

Als afsluiter na de gidsbeurten kunnen de leerlingen naar een toneelopvoering kijken.

“Het verhaal van twee fruitbomen“ een didactische eenakter over de klimaatproblematiek van de hand van Chris Mathijs. Na afloop krijgen de kinderen een appelsapje en een knapperige appel. In Horto Cerasorum vzw wil via de schoolkinderen het hoogstamverhaal nieuw leven inblazen en het een voortbestaan geven voor verder generaties. Wij willen onze jeugd het recent historisch verleden van de fruitstreek leren kennen. We hebben de intentie deze gidsbeurten jaarlijks te organiseren."


Tegen de vlakte

Al moet de boomgaard waar de rondleidingen in plaats vinden op termijn verdwijnen. De grond is immers eigendom van projectontwikkelaar Gilen die naast de boomgaard een nieuwe school aan het bouwen is. Het is een kwestie van tijd eer dat de fruitbomen tegen de vlakte gaan. “Wat kunnen wij daartegen beginnen?”, haalt Jos moedeloos zijn schouders op. “We gaan dat zo toch niet laten gebeuren”, protesteert zijn vrouw.


Hoogstam verdwijnt

Want er is meer aan de hand met de hoogstamboomgaarden van Sint-Truiden. “Na inventarisatie in 2018 blijkt dat van de 78 hectaren kernboomgaardsites die er nog waren in 2006 inmiddels 36,6 hectaren of 47% verdwenen is”, zegt Francis Verheijden van de Truiense Mileuraad. “In de site van Wilderen is zelfs 78% hoogstam verdwenen. De nieuwe aanplant in de 16 beschermde hoogstamboomkernen is zeer beperkt, maar werd toch meegerekend bij de resultaten van deze inventarisatie. Heel wat percelen werden voor een flink deel gerooid en sommige sites herbergen nog overwegend dode bomen. Het verdwenen percentage per kernboomgaardsite spreekt voor zich: Melveren-Terkelen -18%, Volmolen -40%, Wilderen -78% , Bevingen -72% , Straten -67% , Kerkom -34%, Gelinden West -12% , Gelinden Zuid -36% , Gelinden Oost -11% , Gelinden Noord -25% , Vrijheers -48%, Groot Gelmen West -65% , Groot Gelmen Zuid -48%, Groot Gelmen Noord -29% en Zepperen-Ordingen -67%!"


Voor meer info:

IN HORTO CERASORUM VZW - bert@inhortocerasorum.be - 0475/ 20 17 07

1.053 weergaven0 opmerkingen
bottom of page