top of page

De kleine lettertjes van het Trudo Ziekenhuis die van Villa Nolens een mottige parking willen makenBinnenkort geraakt het Trudo Ziekenhuis niet meer uit haar vergunningen wijs. De oude 'plakkaten' langs het spoorwegbrugje zijn ineens verdwenen. Nu hangt er vóór het huis van wijlen Dokter Nolens wél een grote aankondiging. Maar ze dient tot niets: de tekst is veranderd en de kliniek had evengoed in het chinees kunnen schrijven, geen iota verstaat ge ervan.


Leest u eens mee: "Hoogstambomen vellen die geen deel uitmaken van een bos". En dan, tussen haakjes: "( drie bomen, cfrt projectinhoud V 3)" Alleen als het om de bomen gaat, is het 'zattemanstaal', voor de rest is alles glashelder: de villa Nolens mag afgebroken worden,

het zwembad mag weg en de kleine villa tegen het spoor mag ook omgeduwd worden. Heeft iemand van U al ooit een boom gezien in een bos of in een park, die van dat bos of park geen deel uitmaakt? Ik nog nooit: een boom in een park behoort tot dat park. Punt, uit! Met zulke affiches zijt ge nergens. Nu weten we helemaal niet meer wat er met dat prachtpark gaat gebeuren. Die tactiek van verwarring te zaaien, heeft de kliniek van het Stadhuis afgekeken.

gebouwen te koop zetten,


Bos en de bomen

Alles in 'den donkel', onder het matje: studies bestellen, Larentias verlappen, STVV pamperen... Dat er aan de tekst van de vergunning 'gefrutseld' is, dat ziet het

kleinste kind. Alle bomen behoren tot het bos, geen enkele boom behoort niet tot het bos, dus geen enkele boom mag gekapt worden! Ga daar eens mee te biechten: de Provincie geeft een vergunning om niets te slopen! Als dat waar is dan moet het Trudoziekenhuis

die van de Provincie' dringend opnemen in haar splinternieuw slaaplabo!Een trucje

Maar U mag ervan op aan, Waarde Lezer, dat uiteindelijk alle waardevolle; tachtigjarige bomen tegen de grond zullen gaan. Dat ziet een blinde: eerst gaf de Provincie haar groen licht om 28 bomen te vellen. Er kwam protest tegen die 'klimaatmisdaad'. De Provincie vindt een trucje uit. Ze laat ineens toe dat er geen 28 bomen mogen gekapt worden, maar slechts drie bomen. Dat zijn de bomen die het korst bij de villa staan. Als de villa wordt omgestoten, dan zijn die drie bomen ten dode opgeschreven. Dus, weg ermee. Er wordt een nieuwe aanplakbrief voor het huis Nolens opgehangen. Bovenaan die affiche staat: 'rooien van 28 bomen', maar in de kleine tekst eronder staat: '3 bomen'!


Gemene parking

Zijn mijn Lezers genoeg in verwarring gebracht? Er komt nog meer van dat fraais. Als we het 'Omgevingsloket' raadplegen, wat vinden we dan? We stoten op: "Geen gegevens. Dus, de officiele website van de Vlaamse Overheid meldt aan de burgers dat er geen vergunning is gegeven om het 'Park Nolens', ware Parel van Limburg, om te vormen tot een gemene, mottige parking. Pure leugens want de vergunning hangt uit aan de Diestersteenweg, zichtbaar voor iedereen. Zichtbaar wel, verstaanbaar niet!


Saucissoneren

En om de soep nog meer te kruiden, nog een Provinciale truc: 'Madame Province' geeft op dit moment een vergunning tot slopen van de Villa en van drie bomen. Punt. Het lot van de mooie dikke bomen behoort tot een andere beslissing. Of die bomen al dan niet mogen gekapt worden zal achteraf beslist worden. De politiekers doen dat dikwijls. Zij noemen dat 'saucisonneren'. Om de menskes in Sint-Truiden kalm te houden, legt ge maar drie bomen en de villa plat en dan, ergens volgend jaar, als de storm is gaan liggen, geeft ge een tweede vergunning: groen licht, aannemer, maak van dat bos een betonnen plaat. En zeggen dat ons Welkomstadhuis' voor die misdadige boskap gunstig advies geeft aan de Provincie. Nu gans de wereld smeekt om respect voor de natuur, nu gaat het in 'Hasp' weer een stukje

meer mistig ruiken.


Volledige site is kunstwerk

Een ganse week heeft dat "Chinees van Clinique Saint-Joseph' mij 'in het hoofd gespeeld'. Ik kreeg er kop noch staart aan. Per geluk is de Ingenieur- boomdeskundige mij ter hulp gesprongen. Hij wees mij erop dat de villa en het park één geheel vormen en dat de volledige site een kunstwerk is, ontworpen door de vermaarde architect, Arthur Baar. "Vergeet dat niet te vermelden", zo vroeg hij. Voor zoveel deskundigheid, volgaarne gedaan. Van kliniekswege was men zo fair een reactie mede te delen bij monde van haar woordvoerster. Zij bevestigde dat er een vergunning is aangevraagd voor de sloop van de Villa en van errond staande bomen. Drie bomen zouden het toch begeven omdat zij zeer dicht bij het woonhuis staan. Over het lot van de 28 andere bomen is er tot op heden nog niets beslist.

1.469 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page