top of page

Eerste schepen Jelle Engelbosch wacht procedure niet af en giet betondek in Geitenweide

Stad Sint-Truiden stelt een onderzoek in


De Truiense schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA) goot het betondek voor de bouw van een stal alvorens de voorgeschreven procedure af te wachten. Zijn eigen diensten stellen nu een onderzoek in.


De Truiense schepen van Ruimtelijke Ordening en voorzitter van AGOST Jelle Engelbosch (N-VA) kocht ongeveer een jaar geleden een groot stuk grond van 47,6 are van de Velmse kerkfabriek dat ingekleurd is als woonuitbreidingsgebied. Onderhands en als privé-persoon wel te verstaan. "De aankoop is volledig wettelijk verlopen", reageerde Engelbosch op de aantijgingen. Maar daar dacht de Truiense oppositie anders over. "Het gaat hier om een schepen die zou misbruik gemaakt hebben van zijn positie om zichzelf te verrijken en dan ook nog ten koste van de kerkfabriek van Velm. Als we zoiets blauw-blauw laten, is het einde helemaal zoek en verdwijnt het vertrouwen in de politiek helemaal", zei Vooruit-fractieleider Gert Stas en diende klacht in bij Audit Vlaanderen. Die besloot in februari van dit jaar na een vooronderzoek over te gaan tot een forensische audit. Het onderzoek is nog volop aan de gang en zou naar verluidt begin juli worden afgerond.Betondek

Op 14 mei ontving de redactie van Trudocs een eerste mail dat er werken aan de gang waren op de Velmse geitenweide. Op 22 mei keurde het Truiense schepencollege een omgevingsvergunning goed voor de bouw van een stal. Normaal gezien is het dan de bedoeling dat de aanvrager een gele affiche goed zichtbaar uithangt en 35 dagen wacht alvorens aan de werken te beginnen. Niet zo voor Jelle Engelbosch die alvast het betondek liet storten.


Onderzoek ter plaatse

"Er werd inderdaad een omgevingsvergunning afgeleverd", reageert Ann Steegmans, directeur Strategie van de Stad Sint-Truiden. "De affiche met bekendmaking is vorige week op de post gegaan, ik neem aan dat deze daar eerstdaags zal opgehangen worden indien dit nog niet het geval is. Wij waren nog niet op de hoogte van de aanleg van een betondek, dank om dit te melden. Zoals gebruikelijk zullen wij een onderzoek ter plaatse instellen om dit na te kijken." Waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) zit duidelijk verveeld met de zaak. "Ach doen we dat niet allemaal eens je een goedkeuring op zak hebt?"


We vroegen Jelle Engelbosch om een reactie maar die wenste niet te reageren.1.275 weergaven1 opmerking

1 Comment


Busselen Daniel
Busselen Daniel
Jun 01, 2022

Hoogheidswaanzin is een aardig

Like
bottom of page