top of page

Gaat Sint-Truiden het Kadastraal Inkomen verhogen?Het gerucht doet de ronde dat Schuldendiva en haar zeven kompanen zinnens zijn om alle Truienaars een flinke peer te stoven: ze beramen een fikse belasting op elk woonhuis of gebouw. Of anders gezegd: "Al hebt gij Burgers, geen enkele schuld aan de 140 miljoen schulden, die wij hebben bijeengekletst, toch zult gij die berg opkuisen."


Die berg wordt gevaarlijk hoog, vooral nu er een paar weken geleden nog twee 'doorlichtingen van mijn voeten' zijn besteld, en ze kunnen tellen, ééntje van 300.000 euro en een tweede van 170.000 euro. Het 'telmachien' van Cijferjoke loopt heet, de som is te groot. Maar hoe gaat de burger die zoveelste rooftocht doorstaan?

Belastingverhoging Hij zit aan de grond. Kijk maar eens rond, de 'Hoofdstad van de Wereld - Hasp'is doodgepitst, de helft leeg, verkrot, onverkoopbaar, onverhuurbaar. De commerçanten zijn gedegradeerd tot 'dopniveau' zonder ook maar één centiem dop te trekken. En de winkelkarren beven zoals de hand van de man die ze stoot: er ligt niets in, alles slaat dagelijks op. Het belastingmaneuver is duivels uitgedacht. Stede Failliet weet maar al te goed dat het moeilijk is aan de mensen hun centen te geraken. Centen kunt ge wegsteken en er is bankgeheim. Maar uw kot, dàt kunt ge niet wegsteken. Voilà, de klus is geklaard. En ge krijgt uit het stadhuis geen gezegend woord getrokken. Openlijk hebben wij de vraag gesteld of er een belastingverhoging op onze huizen zal komen.


Tamme Bink

Geen antwoord. De profetische woorden van Herr Jelle aan de Brustemnaren: "Geen commentaar!" hebben wortel geschoten gelijk een klimop. En na de 'Stippelfratsen' van alles ineens opbreken, werd tam geprotesteerd. Dus, nu wij de belasting op de woningen gaan verhogen, hoeven wij ook niets te vrezen. 'Payare', dat zal dien tamme bink doen. Ik ben dat hautaine verspillingsgedrag grondig beu. Voor prullen, smoelen en jannen halen de coalitiemannen de kinderen het brood uit mond.

Kinderarmoede naar 21 %

Zopas vernomen: kinderarmoede gestegen met 4 procent. Van 17 naar maar liefst 21 procent! Dat is één kind op vijf. Een van mijn bronnen komt me vertellen dat het kadastraal inkomen diefstal is. Het fijne wist de man er niet van. Het zou van Europawege gezegd zijn. En daar ga ik nu eens een goede advocaat op zetten, zie. Gelukkig hebben we het Gerecht om ons te redden als we te fel gepitst worden.


Citroenpers Ten andere, welk inkomen krijgt gij van uw huis? Geen. Het kost u alleen maar geld, want het vraagt onderhoud. En dat onderhoud is bovendien fiscaal niet aftrekbaar. Deze huisbelasting wordt de zevende op rij. Ik bestel een doorlichting bij de' Edele Fruiteniers. Ze moeten mij gratis een nieuw logo bedenken ter vervanging van dat mottige, scheef geschreven Sint-Truiden'. Ze maakten een fruitpers. Uit uitgeperst fruit komt tenminste nog heerlijk sap. Uit de uitgeperste Bink komt er niets meer. Voeg daarbij nog het kanon, de 'Dikke Berta' en een pletwals en ge hebt in een notendop de dieverijpolitiek van deze coalitie. En over het verdere verloop van die taks, 'Wel commentaar!!

1.337 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Nov 17, 2021

Het KI kan inderdaad worden beschouwd als diefstal: Betalen om in uw eigen huis te wonen.

Het is een voorheffing door de gewesten. De gemeenten en provincies voegen daar nog wat aan toe, de zgz ''opcentiemen''. En dat is niet min !


Op mijn aanslagbiljet vind ik:

BASISBEDRAG

° Aandeel Vlaams Gewest (xxx,xx EUR x 3,9%) xx,xx EUR

° Opcentiemen provincie (xx,xx EUR x 214,52/100) xx,xx EUR

° Opcentiemen gemeente (xx,xx EUR x 944,58/100) xxx,xx EUR

TOTAAL BASISBEDRAG xxx,xx EUR


De provincie int dus méér dan 2x zoveel als het Vlaams Gewest.

En de stad Sint-Truiden ? Die moet zelfs bijna 10x meer hebben, liefst 944,58%...

Op naar de 1000%. Mooi rond getal ! 🙄


Like
bottom of page