top of page

Herr Jelle, de onteigenaar!Herr Jelle fnuikt niet alleen Frank en Katrijn, die op het Begijnhof wonen, daarenboven bevoordeligt hij 'Vader-ons' Gilen maar lapt hij nog bovendien alle elementaire wetsartikelen inzake onteigening aan zijn laars.


In een vonnis staat dat die zogezegde 'doorsteek, uit lang vervlogen tijden, helemaal niet toebehoort 'Steede Slokop' maar wel eigendom is van Katrijn en Frank. "We zullen die Rechters daar in Hasselt eens 'te goei de maat nemen'", zal 'den Engel' gedacht hebben. Ik onteigen die lap grond. Of anders: de Stad pakt hem gewoon af van Frank en Katrijn.

Ten algemene nutte

Maar de Wet zegt dat niemand eigendom van een ander zomaar kan afpakken. Want onteigenen mag maar per grote uitzondering gebeuren. Het doel van een onteigening mag nooit het dienen van privé-belangen zijn. Het doel moet 'ten algemene nutte' zijn, het moet de hele gemeenschap dienen en niet alleen Gilen. Zoals hier, op rooftocht gaan om een vriend ter wille te zijn, is verboden. Ge moogt enkel maar onteigenen als er geen andere mogelijkheid is, bijvoorbeeld als een kliniek moet uitbreiden, als een school een lokaal moet bijbouwen en grond tekort komt of als de werkgelegenheid het vereist.

Ook in Melveren

Dat alle bewoners van het Begijnhof tegen die onteigening zijn, dat kan een politieker niet schelen. De mensen van Melveren hebben twee jaar na mekaar, met een petitie in de hand, op hun knieën vóór de Diva gelegen, smekend om snelheidsbeperking: petitie de bak in, de mensen de straat op. Nu razen ze daar nog altijd als zotten langs het schooltje en tegen Asster over de smalle weg, waar de boompjes langs de weg met bossen de gracht in vlogen. Kan allemaal niet dienen.

Imperator

Noch het gerecht, noch onze smeekbeden, noch petities doen Imperator Engelenbos één duimbreed wijken. Ondertussen zitten Frank en Katrijn bangelijk op de rand van hun

bed: als die 'Jelle-Gilenplannen' doorgang vinden, dan is hun woonst, zonder tuin, én alle waarde en alle privacy kwijt. Blijf toch in uw kot, Stadhuisvolk, en laat die énige oase van rust en van romantiek toch onaangeroerd, kalm neuriënd tegen het Speelhof. Of moet dat er ook nog aan geloven...?


1.409 weergaven3 opmerkingen

3 Comments


Heel moói beschreven ook al is die goddelijke titel enkel geldig in ‘geitenland’

Like

Wat mij, (in al deze malaise van actief/passief reageren op zulke belangrijke informatie gebracht door Trudocs, na het vele werk dat zij leveren om alles puur zuiver te brengen), enorm pissig maakt....Dat er van de overgrote meerderheid van rasechte Truienaars hoog van de toren geroepen wordt om al die vuile potjes eindelijk open te gooien...dat al die zgn. Pro-Trudoccers te laf zijn om es te reageren op de belangrijke openbaringen van Trudocs. En nee, ik heb geen enkele connectie met Trudocs, enkel respect voor hun werk en inzet om door te zetten wat zij beloven...ik ben van niks en niemand afhankelijk, heb ook niks nodig van gelijk welke partij, zowel professioneel als privé..ik kan, durf en doe mijn mond ope…

Like

Jan Goffa
Jan Goffa
Dec 01, 2021

hoogingenomen beklimt de haan

de mesthoop op het dorpse plein

broedkuikentjes, van schrik ontdaan,

maken zich bang en need'rig klein


de hennen kakelen, uitgelaten :

"zie toch die knapperd! zie zijn kam !"

"ssst ! onze lieverd gaat nu praten"

klokt de kloek bazig : "silence, mesdames !"


hij schraapt zich luid zijn schorre pijp

en spuit zijn dogma's gutturaal

geen kip die zijn woordenbrij begrijpt

maar hij hanteert vast Godse Taal !


géén haan duldt hij meer op zijn erf,

dat hoort de hele kroost te weten !

en wie zijn regeltjes bederft

moet maar het rotte graan gaan eten !


parmantig stapt hij van zijn troon

en blinkt de kloek zijn aaltig bot

heel waardig wisselt hij zijn…


Like
bottom of page