top of page

Herr Jelle in nauwe schoentjes: "Kerkfabriek moet koop laten vernietigen"Maar welke wesp heeft de kerkfabriek van Velm nu toch gestoken? Ze verkoopt op een schimmige en slinkse wijze aan schepen Jelle Engelbosch grond aan afgerond 18 euro per vierkante meter. Terwijl diezelfde grond enkele luttele meters verder 7 jaar eerder aan 50 euro aan AGOST werd verkocht


De kamer van Notarissen heeft onlangs toch verklaard dat de prijzen van de gronden voelbaar gestegen zijn! Velm is een uitzondering: enig voor gans Vlaanderen, dààr kelderden de prijzen, en geen klein beetje! En nu treedt artikel 245 van het Strafwetboek op de proppen. Onder gans dat 'gekonkelfoes' bengelen dikke straffen. Maar Trudocs wil niet doen zoals de Diva en Potters eerlangs Dirk Selis hebben behandeld. Wij leggen géén klacht neer bij de Gerechtelijke Politie. Onze doelstelling ligt niet in de lijn van de bestraffing, wij streven naar een beleid dat een beetje meer het belang van alle Truienaars respecteert en niet de 'opsmodderjan' uithangt, ten koste van de burgers.


Koop vernietigen Niet enkel Herr Jelle staat in nauwe schoentjes maar de kerkfabriek van Velm draagt een kindermaatje: door aan Engelbosch voor 'een prijske' te verkopen, hebben zij de kas aardig tekortgedaan. Want zij mogen niet met grof verlies verkopen. Ook dat is bij wet verboden. Als zij de zaak weer goed willen maken, dan zijn zij verplicht de koop aan Engelbosch te laten vernietigen ( art. 1674 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.) Gaan zij doen of hun neus bloedt, het Bisdom zal er niet van onder de indruk zijn. Het is geweten dat de clerus 'ze niet aan deuren en vensters uitgooit' zoals de stad wél doet, het is dus gokken of die fameuze koop zal worden vernietigd op vraag van de kerkfabriek die enkel op die manier haar kemel kan goedmaken.

Scouts Velm

Dat 'der Herr' met beide handen de kans heeft gegrepen om' voor een kwartje' een halve hectare bouwgrond- of toch bijna tot de zijne te maken, kunt ge hem niet verwijten. Strafrechtelijk, daar kunt ge hem wel een hoop verwijten. Dat hij nu maar eens 'om het goed te maken' met volle gewicht gaat duwen richting speelbos voor de Scouts, vlak achter zijn Pastorie. Die sympathieke groep, die krijgen straks van 'de Schoen' een apart artikel.1.441 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Oct 01, 2021

Wat moet er dan met die arme geitjes gebeuren ?

Like
Jan Goffa
Jan Goffa
Oct 01, 2021
Replying to

De kerkfabriek van Velm heeft vast wel een barmhartige oplossing.

Like
bottom of page