top of page

Hoe de leden van ASR zoals Saulus van hun paard vielenTot mijn zeer grote verwondering en vreugde pakt de Stichting Abdij, Stad en Regio op Erfgoeddag uit met een ‘Wunderkammer’ waaronder één van de Medusa’s van Koen Van Mechelen. De hedendaagse kunstenaar die lange tijd een doorn in hun oog was.


De rampzalige brand van 9 december 1975 legde zoals bekend belangrijke delen van de Truiense abdij in as en puin. In een aantal gebouwen bleven de school en het internaat actief. Andere delen kwamen in erfpacht van het stadsbestuur. Om te waken over een verantwoorde invulling van de abdijsite werd in 1991, met de steun van de Koning Boudewijnstichting, de Stichting Abdij, Stad en Regio opgericht.


Conservatie College-boys

Niet dat de stichting over veel geld beschikt. De stad Sint-Truiden subsidieert hen ook dit jaar opnieuw met een peulschil, een schamele 2000 euro. Het ARS is voor het stadsbestuur vooral een doekje voor het bloeden. Want dit schepencollege heeft 0 visie als het op de herbestemming van de abdijsite aankomt. Er wordt dan ook vooral niet te veel rekening met hen gehouden. Dat hadden ze ook ten dele aan zichzelf te danken. Er zetelden in het verleden dan ook heel wat conservatie oud-collegeboys in, die het Truiense schepencollege zeker niet te zeer tegen de haren wilden instrijken. Men bijt niet in het hand dat u voedt. Ook al gaat het maar om enkele schamele centen. Tja, dan gebeurt er inderdaad niet veel.


The Cosmopolitan Chicken

Toen het Truiense stadsbestuur in september 2005 in de abdij een levend werk van kunstenaar en ereburger Koen Vanmechelen onthulde, waren de leden van de ARS dan ook niet te spreken. Een ren op het plein van de abdij? Net geen heiligschennis. Dat Vanmechelen er toen zijn jongste kippenkruising van zijn internationaal kunst- en kweekproject The Cosmopolitan Chicken schonk, kon de gemoederen amper bedaren. De Zevende Dag kwam, de nationale kwaliteitskranten zwaaiden met lof. Geen oren naar.


‘Wunderkammer’

Maar kijk, het kan verkeren. Vandaag kondigt het ARS warempel een samenwerking aan met die vermaledijde kippenkunstenaar. "Van de 12de tot de 18de eeuw speelden dieren een belangrijke rol in en rond de abdij", klinkt het vandaag. "In het latere seminarie en de school die erop volgde, kwam een omvangrijke collectie tot stand met een uitgebreide studiecollectie opgezette dieren en andere natuurlijke objecten (mineralen, fossielen…). We brengen deze ‘Wunderkammer’ of het ‘verloren wetenschapsmuseum van het Kleinseminarie’ weer tot leven en breken letterlijk uit de oude opstellingen richting presentatie van één van de Medusa’s van Koen Van Mechelen: een kunstwerk waarin de grenzen van het conventionele doorbroken worden en een vorm van diversiteit ontstaat die we nooit eerder zagen. Op Erfgoeddag is er zelfs een taxidermist aanwezig die de bezoekers inwijdt in de wondere wereld van de taxidermie."


Verkiezingsprogramma's 2024.

Wel, bravo. Nu, ik merk ook dat het bestuur wat verjongd is. 'Kom tot inkeer en leef!', moet daar iemand op een bestuursvergadering geroepen hebben waarop een licht uit de hemel hen omstraalde en zoals Saulus vielen ze gezamenlijk van hun paard. Hopelijk volgt het stadsbestuur nu ook. Al betwijfel ik dat. Misschien nog belangrijker, hopelijk nemen de verschillende politieke partijen een structurele uitwerking van het ARS mee in hun verkiezingsprogramma's voor 2024. Want laat de stad nu eens echt werk maken van de ontwikkeling van de abdijsite.
Wunderkammer in de Keizerszaal Trudoabdij, Diesterstraat 1 van 23 tot 30 april 2023

806 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page