top of page

Verkeerskafka in de KoekestraatBurgemeester Ingrid doet haar best om de communicatie met de burger te verbeteren. Na jarenlang ‘ivoren toren-politiek’ is het tij evenwel niet makkelijk te keren met een ijsberg die voor 66% onder de waterlijn ligt …


Deze beeldspraak past weeral eens op de manier van communiceren van het stadsbestuur. Ze laten zich weer een van hun schimmigste kant zien. Nu weer in verband met een verkeerssituatie in de wijk Sint-Pieter.


Kruispunt Kwadesteenweg en de Koekestraat

Het gaat met name over het kruispunt van de Koekestraat en de Kwadesteenweg, pal tegenover het restaurant Zorba. Zonder enig buurtonderzoek of interpellatie van de omwonende burgers zet onze stadsdienst uitrij verbodsplaten van de Koekestraat richting Kwadesteenweg, wel met uitzondering voor de fietsers. Gevolg: geen voorrang van rechts meer, waarbij auto’s dus aan 50 km/uur de bocht kunnen omvliegen en onverwachts, waarschijnlijk ook ongewild een fietser van de weg kunnen maaien.


Een brief in de bus na 8 dagen en dat op 3 km van het stadhuis,…

In een brief aan de buurtbewoners, gedateerd op 2 april en in de bus gestoken op 10 april, argumenteert men dat er daar risico is op verkeersongevallen wegens ‘verminderde zichtbaarheid door geparkeerde wagens’. Het gaat dan nog over parkeerplaatsen voor mindervaliden, die zelden worden ingenomen. Bovendien zijn er de laatste 20 jaar geen ongevallen voorgekomen op die plek! Onbegrijpelijk dat men, zonder enig overleg met de buurt een verkeerssituatie wijzigt. In wat eigenlijk alleen maar risico’s en ongemak gaat opleveren. Wie dat idee bij de stad heeft losgeweekt, had beter een keer meer nagedacht. 


Geen overleg maar wel een wakkere burger…

Een wakkere burger van de Koekestraat is in de pen gevlogen, waarna de stadsdiensten snel de platen zijn komen keren en afdekken met een zwarte plastiek. Nu gaat de stad ineens de zaak onderzoeken, begrijpen wie begrijpen kan.  Het komt in feite neer op een pure verkwisting van belastinggeld en dat op basis van een soort van “samenzwering” van ambtenaren of sommige politici misschien samen met een of meer burger(s) die zich hebben gefixeerd op die situatie. Dit soort van politieke koehandel, waarschijnlijk om een partijgenoot plezier te doen, zou nu echt eens moeten stoppen.  Dit is koren op de molen van de extreme partijen hierdoor weer hun gelijk proberen te krijgen. Eerst communicatie met de burger, een goed onderzoek stellen en dan pas handelen: dit is het credo voor een degelijk bestuur!

 

795 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 commentaires


Je laatste 3 woorden zeggen alles: "een degelijk bestuur.."

J'aime

Toen ik Burgemeester Kempeneers, eveneens bevoegd voor mobiliteit, meer dan een jaar geleden vroeg of het mogelijk zou zijn om het woonerf in de Plantenstraat van dezelfde modaliteiten te voorzien als het woonerf in de Vissegatstraat( er is de mogelijkheid om er als bewoner te parkeren en enkel toegankelijk via paaltjes die verdwijnen in de grond) antwoordde ze in eerste instantie dat het ene woonerf het andere niet is(begrijpe wie begrijpen kan) maar dat ze het ging bekijken. Gesprek gesloten en nooit nog iets van gehoord. Wat voor de één niet kan lukt onder bepaalde voorwaarden blijkbaar dus wel voor anderen. Verkeerskafka en of Vriendjespolitiek, het is van alle tijden.

J'aime
bottom of page