top of page

Jelle Engelbosch (N-VA) eist dat Trudocs alle artikelen over hem verwijdertDe Truiense eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) heeft genoeg van Trudocs. Sterker nog. Zijn ondertussen drie advocaten (!) eisen dat wij de 'onrechtmatige en schadeverwekkende' artikels over hem verwijderen van het internet en definitief verwijderd en niet-toegankelijk houden.

Verder mogen we geen inbreukmakende artikelen over Engelbosch meer publiceren, online dan wel offline, via eender welk medium en alleszins elk artikel waarin wij ons op welke manier dan ook uitlaten over onze cliënt binnen een redelijke termijn en minstens 24 uur voor publicatie aan hem zullen voorleggen ter voorinzage en goedkeuring. Ook dienen we een rechtzettingstekst met excuses te publiceren op de website die daar minstens 30 kalenderdagen ononderbroken voor het publiek zichtbaar, raadpleegbaar en deelbaar moet blijven en die wij voorafgaandelijk ter goedkeuring aan ondergetekenden overmaken.

"Het worden nog spannende dagen voor de Richard Nixon van het Bronsgroen Eikenhout. I' am not a crook!

Schadeclaims en juridische stappen Indien wij niet zouden ingaan op voormelde verzoeken, heeft zijn juridisch triumviraat de opdracht om juridische stappen te ondernemen tegen ons, waarbij dan de volledige schadevergoeding zal gevorderd worden. Eventuele bijkomende kosten, waaronder de gerechtskosten en forfaitaire advocatenkosten, komen desgevallend uiteraard ook te uwen last. Engelbosch hoopt evenwel dat het zover niet hoeft te komen. N-VA betaalt Een Limburgs kaderlid van de N-VA vertrouwt ons toe dat Engelbosch afgelopen week in Brussel werd gesommeerd. "Wat is daar nu allemaal van?", klonk het nors. "Ik sta recht in mijn schoenen. Die Trudocs wil mij kapot maken", verdedigde Engelbosch zich fors. "Ok als dat zo is, dan zullen we de advocaten tegen Trudocs betalen", klonk het. Waarop Engelbosch in looppas naar zijn drie advocaten beende. Nixon Maar wij zijn bij Trudocs niet in het minste onder de indruk. Sint-Truiden is vooralsnog een democratie en dat willen wij zo graag houden. Daarbij, de naakte waarheid heeft zo haar rechten en heeft de neiging vroeg of laat te komen bovendrijven. Let op, niet de zelf gefabriceerde waarheid die men op de duur zelf gaat geloven. Het worden dus nog spannende dagen voor de Richard Nixon van het Bronsgroen Eikenhout. "I' am not a crook!" On verra ...

Democracy Dies in Darkness


1.066 weergaven3 opmerkingen

3件のコメント


Jan Goffa
Jan Goffa
2022年3月04日

Ola, zelfs op Trudocs worden nu democratische reacties onder deze post weggezuiverd. Sint-Truiden wordt alsmaar zwarter.


いいね!
Busselen Daniel
Busselen Daniel
2022年3月04日
返信先

Jelle Engelbosch laat heel Sint-Truiden lachen. Hij wil perssensuur zoals Poetin in Rusland

いいね!
bottom of page