top of page

#metoo in Parkeerbedrijf Trupark? Vooruit wil onmiddellijk tuchtprocedure startenDe pas aangestelde directeur van het Truiense parkeerbedrijf is door de stad Sint-Truiden vrijgesteld van dienst. Dit na een anonieme klacht bij de vertrouwenspersoon van de Stad Sint-Truiden. Ondertussen eist de Truiense oppositie meer duidelijkheid. Die kwam er opnieuw niet na een tweede extra raad van bestuur hierover.


Het autonoom gemeentebedrijf Trupark werd in 2020 in het leven geroepen om het beheer van de stedelijke parkeerplaatsen in handen van het stadsbestuur te houden. In februari 2022 ontstond er grote verwarring bij de gebruikers van de parking Sportpark aan het LAGO Bloesembad. De parking zou betalend worden maar niemand wist wanneer of hoe het precies zat met de sporters en zwemmers. De toenmalige directeur Lore Soors (23) hield het in mei 2022 na anderhalf jaar voor bekeken nadat er uitwerpselen in haar brievenbus werden gedeponeerd. “Het parkeerbedrijf ligt me niet zo”, zei Soors en trok de deur achter haar dicht. Meteen startte de zoektocht naar een nieuwe directeur. Die kwam er in november 2022. Maar drie maanden verder is de man al op dienstvrijstelling. Op vraag van de Stad Sint-Truiden.


“Vorige week is er een anonieme klacht binnengekomen tegen de directeur van ons parkeerbedrijf Trupark”, reageert burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) op donderdag 23 februari. “De feiten spelen zich af in de context van ongewenste intimiteiten. We hebben de man onmiddellijk in ziekteverlof laten gaan en onderzoeken de zaak verder.” Maar daar namen oppositiepartijen Groen en Vooruit geen genoegen mee. “Wij willen exact weten wat daar aan de hand is”, zei gemeenteraadslid Marleen Thijs. “Want als blijkt dat het hier om een #MeToo-verhaal gaat, dan gaat die man er voor ons onmiddellijk uit. Daarbij, zo iemand ga je niet op ziekteverlof sturen hè. Hij zou beter preventief geschorst worden. We eisen dus met spoed een extra raad van bestuur van Trupark om de zaak ten gronde uit te klaren.


Tuchtprocedure

Ondertussen heeft een eerste extra raad van bestuur plaats gevonden na de Truiense gemeenteraad van februari. Maar opnieuw werd niemand veel wijzer behalve dan het feit dat de directeur van Trupark vrijgesteld werd van dienst, hij mag met andere woorden met behoud van wedde thuisblijven. Van ziekteverlof was plots geen sprake meer. “Het valt niet uit te leggen dat de directeur van de dienst is verwijderd en dat er onderzoeken worden uitgevoerd zónder dat er een tuchtprocedure wordt opgestart”, reageerde de fractieleider van de oppositie Gert Stas (Vooruit). “Een tuchtonderzoek is de voorziene procedure om als werkgever snel en gepast te kunnen reageren. Dat dit niet gedaan werd is vreemd. Allereerst betreurt de Vooruit-fractie het gebrek aan informatie vanwege het bestuur. Vooruit heeft via Trupark-bestuurslid Marleen Thijs op 21 februari aan burgemeester Kempeneers om verduidelijking gevraagd, zonder antwoord. In de schoot van de gemeenteraad heb ik als fractieleider ook gevraagd om een feitelijk relaas, zonder dat hier werd op ingegaan. De aansluitende extra rvb van Trupark is er enkel gekomen op initiatief van de Vooruitfractie, hoewel het directiecomité al eerder op de hoogte was van de problemen. Op die extra rvb werd opnieuw karig omgesprongen met het delen van informatie. Het is voor de rvb nog steeds onduidelijk waaruit de aantijgingen bestaan. De Vooruit-fractie wil dat de RVB onmiddellijk volledige inzage krijgt in het dossier en wil het reeds gestarte onderzoek een kans geven, desalniettemin vraagt Vooruit dat de rvb binnen de 10 dagen samen wordt geroepen voor een volledige update van het dossier: de aantijgingen, de feiten, de stand van zaken m.b.t. het onderzoek en het -mogelijks- opgestarte tuchtdossier.”


Preventiedienst

“De in het arbeidsreglement voorgeschreven procedure inzake psychosociale risico’s op het werk met inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, werd gevolgd”, reageerde de Truiense schepen van Personeel Hilde Vautmans (Open Vld) op 2 maart. “Na melding van een personeelslid aan de vertrouwenspersoon van de Stad Sint-Truiden werd het dossier doorverwezen aan de externe preventiedienst CLB. Indien er een klacht wordt ingediend zal CLB de aanstellende overheid hierover formeel in kennis stellen.” Na wat aandringen kwam er ook een korte reactie van burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v) die bij moeilijkere vragen haar kabinetsmedewerker laat antwoorden: "De burgemeester maakt zelf geen deel uit van het directiecomité van AG TRUPARK, zij zullen u wellicht meer info kunnen geven. Ze staat er wel op dat de juiste procedures gevolgd worden!"


We betalen die wel hè

Woensdagavond, op Internationale vrouwendag kwam dan toch de raad van bestuur van Trupark opnieuw digitaal samen. Tot ieders verbazing knipte ook het schermpje van de op dienst vrijgestelde directeur van Trupark aan. "We betalen die wel hè", foeterde schepen Jo Francois toen een wakker oppositielid daar toch wat vragen over had. Maar ook die raad van bestuur leverde meer vragen dan antwoorden op. Waarom verschijnt de directeur van Trupark, vrijgesteld van dienst, in de Raad van bestuur van 8 maart 2023 om de draad opnieuw op te pikken zonder dat het CLB een formeel advies heeft geformuleerd aangaande de hangende personeelskwestie?

Meer vragen dan antwoorden

Kan het trouwens dat Bert Stippelmans, voorzitter van het directiecomité, zijn persoonlijke vriend aanstelt ? Is daar wel een examen geweest? En wie zat dan in de jury? Waarom rijdt die man rond met de dienstwagen van oud-burgemeester Veerle Heeren? Stippelmans gaf te kennen na de kennisname van de klacht, iedereen te hebben belopen. Zowel het slachtoffer, haar vader, het CLB, de advocaten, de directeur, de personeelsdirecteur van de stad, enz? Tot verbijstering van velen sprak hij zelf over een 'zogezegd slachtoffer'. Qua Internationale Vrouwendag kan dit tellen. Verstaat burgemeester Ingrid Kempeneers dit dan onder de juiste procedures? We vroegen het hen, maar er kwam de hele dag geen antwoord.


Opnieuw probeert de Stad Sint-Truiden een zaak die veel vragen oproept te laten uitdoven in geheime vergaderingen en onduidelijke procedures. Oppositieleden worden juridisch afgedreigd, vragen van journalisten genegeerd.


De directeur zelf hield het bij een korte reactie: “Het is aan de burgemeester om hierover te communiceren, niet aan mij.”


1.778 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page