top of page

OCMW Sint-Truiden: hou u klaar!De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW ‘s), ook in Sint-Truiden, moeten zich klaar houden om de snel groeiende groep van personen of gezinnen, die het moeilijk hebben, zo goed mogelijk bij te staan.


Er is de inflatie -een algemene prijsstijging- en er zijn de snel stijgende energieprijzen. Ik ga ervan uit dat de federale en de Vlaamse regering de nodige algemene maatregelen gaan nemen om de energierekeningen voor de gemiddelde burger en al zeker voor de lagere inkomenscategorieën beheersbaar te houden. Bijvoorbeeld via een premie of een Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)-vermindering. Maar dat zal zeker niet volstaan. Zelfs met zulke globale beslissing zullen er de komende weken en maanden heel wat personen en gezinnen zich tot de OCMW ’s moeten wenden. En hier zullen ongetwijfeld heel wat mensen bij zijn, die nog nooit eerder een beroep gedaan hebben op een OCMW.

"Ik roep de meerderheid in Sint-Truiden op dat de juiste weg ingeslagen wordt om te helpen om deze ‘barre tijden’ zo goed mogelijk door te komen door diegenen, die het meest kwetsbaar zijn.

Het OCMW Sint-Truiden moet zich klaar houden. Budgettair zullen er verschuivingen moeten gebeuren. Prioriteit moet gegeven worden aan hulp bieden aan mensen, die hun energiefactuur niet kunnen betalen. Energie is een basisvoorziening, zeker in deze winterperiode. Dus meer middelen binnen de gemeenten zullen naar de OCMW ’s moeten gaan ten nadele van eventuele andere initiatieven, die zullen wegvallen of zullen verminderen. Politiek is een kwestie van prioriteiten en de prioriteit is nu de getroffenen helpen.


Detecteren

Maar de OCMW ’s zullen ook het terrein moeten opgaan. Zeker met dit fenomeen van inflatie en stijgende energieprijzen zullen er heel wat mensen zijn, die schroom hebben om hulp te vragen. De OCMW ’s zullen nog meer dan anders de personen en gezinnen, die hulp nodig hebben, moeten trachten te detecteren.649 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page