top of page

Opinie Vooruit: Ook een Sheriff op naaldhakken moet haar verantwoordelijkheid nemenElke Truiense partij krijgt van Trudocs de gelegenheid om in dit verkiezingsjaar opiniestukken te publiceren. Vooruit bijt de spits af.

 

Ook een Sheriff op naaldhakken moet haar verantwoordelijkheid nemen... zeker wanneer het gaat over het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Trupark dat in Sint-Truiden instaat, of beter zou moeten instaan, voor het parkeerbeleid. Mijn visie is duidelijk: ik vind dat een burgemeester, die sowieso wettelijk verantwoordelijk is voor de lokale politie, ook best bevoegd is voor het beleidsdomein mobiliteit.


Voorzitter vacant

De twee hangen heel nauw samen. En in Sint-Truiden is dat zo, Ingrid Kempeneers is als burgemeester bevoegd voor beide, net zoals Veerle Heeren dat was. Dan is het ook logisch dat zij deel zou uitmaken van het beleid van Trupark. Nog meer, dat zij er voorzitter van zou zijn. Maar wat stellen we vast? De burgemeester laat zich stelselmatig verontschuldigen voor de vergaderingen van het directiecomité en stuurt een kabinetsmedewerkster. Nu de positie van voorzitter vacant is na het ontslag van Bert Stippelmans, moet Ingrid Kempeneers dat voorzitterschap eindelijk in handen nemen ‘om dat spel grondig op te kuisen’. Daarom is zij burgemeester. Ingrid, stop met langs de kant te blijven staan en te wijzen naar de anderen. Neem uw verantwoordelijkheid.

 

#MeToo-affaire

U moet zelf geen auto’s (laten) takelen of erlangs staan als 'een sheriff' om een foto of een selfie te maken. Dat is uitvoerend werk voor de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, jij moet beleidswerk doen. Het AGB Trupark wordt al bij zijn ontstaan geconfronteerd met problemen, om de term schandalen niet te gebruiken. Een #MeToo-affaire, een directeur, die wordt aangeworven zonder examens en regelmatig flatert en recent het nieuws dat de leden van het directiecomité nogal ruim zitpenningen ontvangen. Om dan nog niet te spreken van het verwerven van twee ondergrondse parkings, die gedurende jaren de stadsfinanciën van Sint-Truiden zullen belasten. Een stad moet prioriteiten stellen en twee dure ondergrondse parkings verwerven, is geen basistaak van een lokale overheid, zeker niet als de financiën er slecht voorstaan.

 

“Doe wat je zegt”

Voor VOORUIT en mij is het simpel: saneer Trupark en breng dat opnieuw onder de stad Sint-Truiden. Wie moet dat doen? De burgemeester, die bevoegd is voor de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en voor mobiliteit. Trouwens, Ingrid geeft informeel toe dat heel dat beleid opnieuw onder de stad in moet. Het adagium van de vorige burgemeester staat in steen gebeiteld in het stadhuis “Doe wel en zie niet om.” Ik zou voor deze burgmeester voorstellen: “Doe wat je zegt.”

1.221 weergaven1 opmerking

1 commentaire


Een voormalig burgemeester die over een huidig burgemeester spreekt en schrijft 'verantwoordelijkheid nemen'. Ben benieuwd dit jaar na de verkiezingen in Sint-Truiden. GEEN WOORDEN MAAR DADEN!

J'aime
bottom of page