top of page

Over peuken en kauwgom: "Is dat niet iets voor de vzw Trud’Or?"


“Afval en allerlei zwerfvuil blijft een groot probleem, ook in steden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar er zijn specifieke vormen, die nog voor extra overlast bezorgen.


Nemen we nu sigarettenpeuken of kauwgom. Het stadsbestuur van Sint-Truiden zou er goed aan doen om hiervoor een aantal gerichte acties te ondernemen en om ze regelmatig te herhalen. In mijn periode als burgemeester is dat een aantal keren gebeurd. Preventie werkt maar bij het regelmatig herhalen ervan.


Peukendoosjes

Voor wat de sigarettenpeuken betreft, heb ik enkele malen een initiatief genomen rond zogeheten peukendoosjes. In 2001 nog samen met de betreurde reclameman Wim Schamp overigens. Peukendoosjes zijn individuele, niet-ontvlambare doosjes, waar elke roker zijn peuken kan insteken en dan weggooien in een gewone vuilbak op straat. Ze zijn enkele keren herbruikbaar. Die peukendoosjes zijn niet goedkoop, maar het is perfect mogelijk om met sponsoring te werken via het opdrukken van bepaalde reclameboodschappen. Het is in feite een actie, die perfect in samenwerking met de lokale middenstand zou kunnen genomen worden. Is dat niet iets voor de vzw Trud’Or?


Properste stad van Vlaanderen

Voor kauwgom is er een goedkope(re) oplossing. Een kauwgompaal op drukke plaatsen installeren: gewoon oude schoenen aan een paal bevestigen, die regelmatig vervangen worden en waar de kauwgum kan opgeplakt worden in plaats van op de grond te gooien. Alle kleine en grote middelen zijn goed om het openbaar domein proper te houden. Het is niet voor niets dat de stad Sint-Truiden in 2012 door Test-Aankoop werd uitgeroepen tot properste stad van Vlaanderen.


Rond de pot draaien

Het sluitstuk van een beleid tegen zwerfvuil en sluikstorten, moet het invoeren worden van statiegeld op blikjes en plastic flessen. De Vlaamse regering blijft hierover maar rond de pot draaien, het is tijd voor een beslissing. Is het toeval dat de Vlaamse regering dezelfde samenstelling -N-VA, CD&V en Open Vld- heeft als het college van burgemeester en schepenen?”

563 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page