top of page

Palermo bezuiden de Demer: Klokkenluiders, doorlichtingen en beroepsgeheimenTwee jaar geleden, 200.000 euro de Cicindria in: niemand heeft die doorlichting gelezen. Dus, weeral geld weggesmeten. Zoals altijd. Die eerste doorlichting moest strikt geheim blijven. Enkel het groepje schepenen mocht het weten. Lange tijd bleef de geheimhouding waterdicht. Maar er trad een snode verklikker op ... En die 'bracht het uit': 200.000 euro! Dat kan toch niet anders: het is een illusie dat ge in 't geniep kunt besturen. Bestuur goed, dan moet ge niks wegsteken! Maar zoals iedereen weet, het Stadhuis dramt gewoon door. Trekt zich van ons geen zier aan. Weer in het volste geheim wordt er een tweede studie besteld. Ge zult begrijpen dat ik mijn klokkenluider niet kan geloven. Blijven ze dan geld wegsmijten ? Dat durf ik niet publiceren. Om het na te trekken stuur ik een brief naar mevrouw Bergoets, de algemeen directeur, en ik krijg bevestiging. Er is inderdaad een tweede doorlichting besteld. Ik vroeg bovendien: Is het juist dat die doorlichting 200.000 euro zal kosten? Maar die vraag bleef onbeantwoord en vermits mevrouw Bergoets dat bedrag niet ontkent, zal het wel juist zijn, zo redeneerde ík. Een tweede klokkenluider

En nu wordt het spannend. Er duikt een tweede klokkenluider op, een pure Maigret, met zijn vergrootlas en met zijn zaklamp baant hij zich een weg doorheen het binnenkamerse ‘gefiezel' van de schepenbank, en waar komt hij op uit ? Hij legt bloot dat de firma "Mondea" een deskundige zou sturen naar het Stadsmagazijn. De man komt twee dagen per week. Zijn loon? Houdt U vast: Per maand trekt híj 60.000 euro op voor twee 'daagskes' per week. En hij komt zes maandenlang doorlichten, dus de doorlichting kost aan de fiere schuldenstad de bagatel van 360.000 euro. En wat wil dat zeggen, zo'n doorlichting! Wel, het stadswerkvolk nemen ze de biecht af. Het werkvolk moet zeggen of het in het diepste van zijn hart dolgraag aan de Stad werkt. Zit alles snor? Mijn vriend, vindt gij dat ge op de juiste plek zit, in het juiste magazijn, op de juiste bulldozer, op de u best passende dienst, kortom past uw werk u 'gelijk een handschoen?'


Ge kunt wel denken dat niemand van dat gedwee werkvolk 'van zijnen teutel' zal durven maken. Zij kennen evengoed als iedereen de spreuk: ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. Ook Jean-Marie gaan ze vragen: "Kunt gij goed om met de mannen ‘onder u' ?Loopt alles gesmeerd?" Beroepsgeheim

Nu beweert de schepenbank dat Trudocs-journalist Dirk Selis het beroepsgeheim geschonden zou hebben. Hoe kan hij dat? Hij heeft toch een héél ander beroep dan schepen te spelen. Hij heeft toch die faramineus dure doorlichting niet besteld. Als hij niet in het College van Burgemeester en Schepenen zetelt, dan kan hij toch niets schenden want hij staat helemaal buiten die bestelling. Trouwens, toen Bautsen, de afgevaardigde van 'Mondea’ les kwam geven, een paar weken geleden, open en bloot in het stadsmagazijn, wist ik al van die les twee dagen vóórdat ze zou plaatsvinden.


Ze hebben mij van 'zeven kanten' gebeld! Trouwens, wat baat het Jean-Marie door te lichten voor 360.000 euro als hij van hoger niveau, het niveau van het bronsgroeneikenhouten Limburg, van de heer Gouverneur dus, voor zijn post 'rood licht ‘heeft gekregen. Wat baten kaars en bril ...

545 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page