top of page

Retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen goedgekeurd: aanvragen kan vanaf 20 juli


Het arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 januari het principe van de terugdraaiende teller voor zonnepaneleneigenaars die over een digitale meter beschikken. Het verdwijnen van de terugdraaiende teller betekent voor veel gezinnen een financieel verlies. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir werkte daarom de afgelopen maanden de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen uit. Daarnaast werden ook flankerende maatregelen beslist zoals een aanpassing van de geplande uitrol van de digitale meter, een hogere batterijpremie, een nieuwe REG-premie voor de slimme sturing van elektrische warmtepompen, elektrische boilers en accumulatieverwarming, en het verlengen van de warmtepompboilerpremie tot het einde van 2024. De regelgeving rond deze initiatieven is vandaag definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het digitale loket om de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aan te vragen opent op dinsdag 20 juli 2021.

“Ik besef dat het voor de investeerders onaangenaam lang duurde en dat het allemaal wat sneller mocht", steekt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) van wal. "Die mening deel ik. Maar in een dossier dat in het verleden al zoveel juridische gebreken vertoonde moest het zekere voor het onzekere genomen worden, wat tijd vergt. Tot tweemaal toe vroegen we advies aan de Raad van State om te komen tot een oplossing die zo juridisch robuust als mogelijk is. Met de retroactieve investeringspremie bieden we de investeerders een redelijke tegemoetkoming aan voor het verlies van de voordelen van de terugdraaiende teller, zonder te gaan oversubsidiëren op kap van zij die geen zonnepanelen hebben.“

Wie al over een digitale meter beschikt en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie vanaf 20 juli online aanvragen via de website van de netbeheerder Fluvius bij het digitale loket in Mijn Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) nog voor het einde van het jaar voor alle premies die voor midden november werden aangevraagd. Deze groep heeft tot en met 19 januari 2022 de tijd om de premie aan te vragen (namelijk tot 6 maanden na de publicatie in het Belgische Staatsblad). Het bedrag van de premie kan eenvoudig berekend worden via de simulatie op de website van het VEKA.

Wie nu nog een klassieke Ferrarismeter heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen en uiterlijk tot 31 december 2025. De premie daalt evenwel elk jaar in afwachting van de plaatsing van een digitale meter. Voor wie een hoog zelfverbruik heeft of zijn gedrag aanpast om dit te bereiken en zodoende op een relatief laag elektriciteitsverbruik het nettarief moet betalen, kan de digitale meter een financieel voordeel betekenen: het prosumententarief valt immers weg en wie zelf een digitale meter aanvraagt, krijgt bovendien een bonus van 100€ bovenop de premie.

Bereid u nu al voor om de premie aan te vragen en ontvang de premie nog dit jaar.

Wie al een digitale meter heeft, kan zich voorbereiden op de aanvraag, door – indien dat nog niet gebeurde - de zonnepaneleninstallatie uiterlijk op 1 oktober 2021 aan te melden bij de distributienetbeheerder (Fluvius). Voor alle bijzondere situaties (verkoop, verhuur, leasing van zonnepanelen,…) leest u best vooraf de voorwaarden na of u wel degelijk de eigenaar bent en recht heeft op de premie.

“De uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft het hernieuwbare energiebeleid op zijn kop gezet", gaat Demir verder. "Op verschillende vlakken is er verlies geleden. Eerst en vooral voor heel wat gezinnen, maar daarnaast ook een verlies aandraagvlak voor hernieuwbare energie. Als Vlaamse Regering hebben we binnen de juridische mogelijkheden de best mogelijke tegemoetkoming uitgewerkt, een gulden middenweg. We zullen ons de volgende jaren blijven inzetten om aan iedereen aan te tonen dat kiezen voor zonnepanelen een toekomstgerichte en rendabele investering is en blijft. Niet alleen zorgen ze voor duurzame groene stroom, ze brengen ook zonder oversubsidiëring veel meer op dan een spaarboekje, ook zonder terugdraaiende teller.”

De uitrol van de digitale meter wordt hervat, straat per straat en wijk per wijk.

Vóór het arrest van het Grondwettelijk Hof was gepland om de klassieke meters eerst te vervangen bij de prosumenten (zoals eigenaars van zonnepanelen) en uiterlijk eind 2022 alle prosumenten van een digitale meter te voorzien. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse Regering de uitrol van de digitale meter bij bestaande prosumenten tijdelijk (tot 1 juli 2021) on hold gezet en de einddatum geschrapt waarop alle klassieke meters van prosumenten moeten zijn omgebouwd. Prosumenten zullen nu een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat en wijk per wijk.

Het is belangrijk dat de uitrol van de digitale meter verder doorloopt: digitale meters zijn cruciaal om ons distributienet toekomstbestendig te maken en te vermijden dat er zeer grote investeringen moeten gebeuren om het distributienet te versterken. Hierdoor wordt er vermeden dat het distributienettarief de komende jaren fors stijgt, hetgeen de netgebruiker dus ook ten goede komt. Eigenaars van zonnepanelen, kleine windturbines,… die op eigen initiatief een digitale meter aanvragen, krijgen daarom ook een ‘bonus’ van 100 euro.

De premie voor de thuisbatterij is verhoogd vanaf 1 april 2021

Flankerend werd vanaf 1 april 2021 de premie voor een thuisbatterij verhoogd en een bijkomend budget van 22 miljoen euro hiervoor vrijgemaakt.

“Met een thuisbatterij kunnen netgebruikers hun zelfverbruik verhogen en zo het rendement van hun zonnepanelen opkrikken. Ondanks de Vlaamse batterijpremie blijft de investering in een thuisbatterij aanzienlijk en is ze niet voor iedereen rendabel. Het is belangrijk dat iemand die een thuisbatterij wil aanschaffen, zich goed informeert omdat de terugverdientijd erg afhankelijk is van de specifieke gezinssituatie en installatie. Een thuisbatterij plaatsen is dus niet altijd rendabel”, waarschuwt minister Demir.

Daarom werd door het VEKA een simulator ontwikkeld waarin eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter kunnen overwegen of de investering in een thuisbatterij economisch zinvol is

Nieuwe premie voor de slimme sturing van elektrische warmtepompen, accumulatieverwarming en elektrische boilers

Het wegvallen van het principe van de virtuele terugdraaiende teller en het feit dat op termijn het uitsluitend nachttarief verdwijnt, zijn evoluties die het in het bijzonder voor eigenaars van een warmtepomp, eigenaars van elektrische boilers en eigenaars met een accumulatieverwarming belangrijk maken om het gebruik van de apparaten zoveel mogelijk te sturen naar de juiste (goedkoopste) momenten van de dag. Door die toestellen automatisch aan te sturen, kan de factuur worden verlaagd.

Het komt er op aan om enerzijds het energieverbruik te spreiden en momenten van hoge marktprijzen te vermijden en anderzijds het energieverbruik te verschuiven naar momenten waarop ze zelf produceren of de marktprijs laag is. Ter ondersteuning van die aanpassing wordt een nieuwe REG-premie ingevoerd om accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen automatisch aan te sturen. Deze premie heeft niet alleen voordelen voor u persoonlijk, maar vermijdt ook op maatschappelijk niveau belangrijke investeringen in de piekcapaciteit voor elektriciteitsproductie en de netversterking die nodig is om verbruikspieken op te vangen.

Een niet-limitatieve lijst met sturingsapparaten die in aanmerking komen, zal u kunnen consulteren op https://maakjemeterslim.be/#premie-sew. De premie bedraagt 50% van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat met een maximum van 400 euro en zal u kunnen aanvragen bij Fluvius.

Mensen met warmtepompen werden extra hard geraakt door het wegvallen van de terugdraaiende teller. We kunnen hen nooit volledig geven wat ze voor ogen hadden, maar hebben voor hen een bijkomende investeringspremie voor ogen”, benadrukt Demit tenslotte. “Aan de juridische uitwerking daarvan wordt keihard verwacht en de verwachting is dat deze tegen oktober klaar zal zijn”.

Meer info:

• Veelgestelde vragen over de retroactieve investeringspremie: https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie/faq

• Inschrijven op de VEKA-nieuwsbrief: https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie

319 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Jul 09, 2021

Na de zonnepanelen, de warmtepompen nu de thuisbatterijen. Men blijft de mensen voorliegen met (retroactieve) premies, compensaties en terugverdientijden.

Niet te geloven dat men er telkens weer intrapt.

Like
bottom of page