top of page

Schepenportefeuilles grondig herschikt: CD&V amper nog bevoegdheden en Vautmans wordt superschepenIn het kasteel van Ordingen werden afgelopen weekend de laatste deals afgeklopt tussen de meerderheidspartijen. Niet uitgenodigd wegens niet meer nodig: Christendemocraten Jurgen Reniers en Ingrid Kempeneers. Nieuw aan de vergadertafel waren Stijn Vanoirbeek en Nina Kvikvinia. De schepenmandaten werden gretig herschoven. Vooral de CD&V blijft met nog maar weinig achter.


Slokop van de mandaten is de liberale frontvrouw en sterkhouder van de meerderheid Hilde Vautmans (Open Vld). Onder haar bevoegdheden vallen vanaf 1 januari 2022 Landbouw en fruitteelt, Feestelijkheden en carnaval, Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling, Bevolking, Citymarketing, Militaire zaken en vaderlandslievende verenigingen, Middenstand en handel, Vzw Trud’Or, Evenementenbeleid, Administratieve vereenvoudiging, Internationale samenwerking en jumelages en Markten en kermissen.


Haar partijgenoot Johan Mas (Open Vld) krijgt het grote departement van Openbare werken, nutsleidingen en riolering onder zijn sleutels. Zijn grootste opdracht: de Truienaar de fratsen van Turnmeester Bert Stippelmans doen vergeten. Maar ook het steeds belangrijker wordende departement Leefmilieu en Natuur komt naar de liberalen. Benieuwd hoe zij met het bomenplan zullen omgaan. Voorts vallen Begraafplaatsen, Huisvuil, Intercommunales, Duurzaamheid en energie en Gebouwinfrastructuur naar het blauwe fabriekje. Mas is ook meteen af van Cultuur, een bevoegdheid die hem minder lag.


Pascy Monette (Open VLD) houdt zijn al stevig pakket aan: uiteraard het Zorgbedrijf, Lokaal gezondheidsbeleid, Sociaal Huis, Maatschappelijke dienstverlening , Lokaal Sociaal Beleidsplan, Sociale tewerkstelling, Ouderenzorgbeleid, Armoede en Eenzaamheid. Eigenlijk kan je stellen dat Sint-Truiden in blauwe handen is gevallen.


N-VA

Al klampt de N-VA stevig aan. Jelle Engelbosch (N-VA) behoudt tot nader orde Ruimtelijke ordening en wonen, Monumentenbeheer, Stads- en dorpskernvernieuwing, Inrichting publieke ruimte en stadsverfraaiing, Toegankelijkheid Sociale huisvesting, Autonoom Gemeentebedrijf AGOST en Dierenwelzijn. Het wordt natuurlijk wel uitkijken naar de klacht van Vooruit tegen Engelbosch over zijn vermeende belangenvermenging bij de koop van een stuk Bouwuitbreidingsgebied in Velm.


Lokale economie, kerkraden, Financiën, Infrastructurele ontwikkeling terreinen, Tewerkstelling ,Juridische zaken en verzekeringen en Overheidsopdrachten blijft bij Jo Francois (N-VA).


Nieuweling Nina Kvikvinia (N-VA) pakt Jeugdbeleid, Flankerend onderwijsbeleid, Kinderopvang en opvoedingswinkel, Toerisme, Diversiteit en gelijke kansen en Noord-Zuid Integratie.


CD&V

Voor de CD&V schiet er nog maar weinig meer over. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) behoudt de Algemene coördinatie en Integrale veiligheid, strategische beleidsplanning, Interne en externe relaties, Communicatie en Informatie en Mobiliteit.


Boerenbonder Stijn Vanoirbeek (CD&V) krijgt Sport en recreatieve planning, Lokaal gezondheidsbeleid, Bibliotheek, Kunstonderwijs, Cultuur, Erfgoed en archief, Musea, Wijk- en dorpszaken en Senioren. Het was nog niet zo heel lang geleden anders.

2.292 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page