top of page

"Sint-Truiden is gebuisd als het op aanpak van Klimaat en wateroverlast aankomt"


in picture: Stadhuis Sint-Truiden // Mine Dalemans


De lokale politiek moet altijd met water- en modderoverlast en/of met droogte bezig zijn als gevolg van het klimaat, niet enkel als ze zich voordoen. Water- en modderoverlast of droogte zijn trouwens keerzijden van dezelfde medaille, beide gevolgen van de klimaatverandering. Er moet een echt beleid rond gevoerd worden. Doet burgemeester Heeren dat? Neen, onvoldoende.

Qua infrastructurele ingrepen moet er een planning zijn, die jaarlijks vertaald wordt in de begroting en die ten koste van alles behouden blijft. En als er moet bespaard worden, moeten deze posten buiten schot blijven. Dat heet politieke prioriteiten leggen. Na elke calamiteit moet er bekeken worden wat de oorzaken zijn en/of die planning niet moet bijgestuurd worden.

"Is er zo al geanalyseerd waarom de Zoutstraat en de Stapelstraat, eind juni 2021 onder water gelopen zijn? Heeft dit bijvoorbeeld te maken met de her aangelegde Grote Markt?

Rollend fonds Er moet gewerkt worden met een soort Rollend Fonds: afhankelijk van waar er overlast is, kan het programma qua uit te voeren investeringen aangepast worden. Zo waren wij met de toenmalige meerderheid van plan om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 de wateroverlast in Zepperen aan te pakken. Daar is tot nu toe weinig of niets gebeurd. In mijn periode als burgemeester hebben wij massaal geïnvesteerd in werken tegen de wateroverlast, bijvoorbeeld in Bevingen, Gelinden, Halmaal, Metsteren en Velm.

Roosters en rioleringen

Maar dat permanent karakter geldt ook, en misschien nog meer, voor het onderhoud van de roosters, de riolering en de grachten. En dat kan veel beter. Enige tijd terug heeft Trudocs nog aangeklaagd hoe de beek op het domein Speelhof vol takken -nog altijd- ligt. Vorige week werd nog gemeld hoe de roosters er bijliggen in Gelinden, zelfs enkele weken na de wateroverlast. En dat is op diverse plaatsen op het grondgebied het geval. Roosters, rioleringen en grachten moeten altijd open zijn voor het geval er water- of modderoverlast komt.


in picture: verstopte beek in domein 't Speelhof


Klimaatplan

De strijd voor een beter klimaat, en bijgevolg tegen water- en modderoverlast en extreme droogte, vraagt een permanent sensibiliseren van de bevolking. Iedereen moet er toe bijdragen op haar/zijn niveau en volgens haar/zijn financiële mogelijkheden. Ik heb dit al aangehaald toen deze meerderheid haar klimaatplan heeft goedgekeurd: mooie principes, maar veel te vrijblijvend. Neem de verharding, die nog steeds toeneemt. Steeds meer zien we gras in voortuinen dat vervangen wordt door stenen. Burgers moeten erop gewezen worden dat dit geen goede keuze is. Een doorgedreven sensibilisering moet hierbij helpen.

“maar de meesten houden zich aan de regels”

Hetzelfde geldt voor de handhaving. Verbaliseren mag geen doel op zich zijn, maar als ik hoor dat er de laatste jaren geen enkel proces verbaal gemaakt is tegen bijvoorbeeld landbouwers, die vaak hun grond bewerken tot tegen de openbare weg, is er geen handhaving. Het traditionele antwoord is dan “maar de meesten houden zich aan de regels”. Net daarom moet er opgetreden worden tegen diegenen, die zich niet aan de regels houden. Precies alsof de milieudienst en/of de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken angst hebben om processen verbaal op te maken voor milieuovertredingen.

in picture: Ondergelopen Stapelstraat in juni 2021 // foto Mario Menjoie

Ondankbaar

Initiatieven tegen wateroverlast zijn politiek niet echt dankbaar: ze kosten veel geld, maar zijn niet echt zichtbaar, de werken gebeuren vaak ‘in de grond’. Sommige maatregelen zijn bovendien niet echt populair. De gemiddelde burger is enkel maar bezig met water- en modderoverlast en/of met droogte op het ogenblik dat het zich voordoet, niet op andere momenten. Maar daarom doe je toch aan politiek, om ook impopulaire maatregelen te nemen, dat is beleid.


Conclusie: deze meerderheid moet enkele tanden bijsteken in de strijd tegen de klimaatverandering!

695 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 Comments


Busselen Daniel
Busselen Daniel
Aug 06, 2021

Deze vrouw wordt telkens door Stippelmans belachelijk gemaakt. Deze volkse vrouw verdient beter.

Like

Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Aug 06, 2021

Vreemd dat er niets wordt gezegd over de ''Activeringsheffing'', die de burgers zowaar verplicht (middels een flinke en oplopende belasting) elke beschikbare bouwgrond ook daadwerkelijk vol te bouwen of te verkopen aan een kandidaat bouwer.

Als aanpak van klimaat en wateroverlast kan die maatregel wel tellen !

En als de kavels in ''overstromingszones'' daar ook bij horen is het hek helemaal van de dam...

Like
bottom of page