top of page

Truiense Stadsschuld stijgt naar 132 miljoen euro: "Maar investeringen blijven doorgaan"

Een Truienaar die nu geboren wordt torst meteen een schuld van 3.315 euro met zich mee.

in picture: Burgmeester Veerle Heeren (CD&V) knipt het openingslintje van de fonteinen


Op de gemeenteraad van 21 december bleek bij de aanpassing van het meerjarenplan dat Sint-Truiden steeds meer balanceert op de rand van het faillissement. De ploeg van Veerle Heeren nam in 2013 het beleid over met een stadsschuld van 60 miljoen euro. Op amper 8 jaar verdubbelt die schuld ruimschoots naar 132 miljoen euro.


"Het is belangrijk te weten dat deze cijfers niet verslechterd zijn door de coronacrisis", steekt Gert Stas (sp.a) van wal. "Deze cijfers verschillen nauwelijks van de voorspellingen uit 2019. Het bestuur was altijd al van plan de financiële put verder uit te diepen. Op Vlaams niveau waren we al bij de slechtste leerlingen van de klas, nu willen we dat zelfs zijn. De coronacrisis zorgt wel voor extra uitgaven en minder gemeentelijke inkomsten, (voornamelijk door de verarming van de bevolking), maar tegelijkertijd zorgen Vlaanderen en België ook voor extra ondersteuning. Desalniettemin is de saldo voor onze gemeente natuurlijk negatief. Het stadbestuur klopt zich op de borst dat zij om de coronacrisis het hoofd te bieden geen extra leningen moest afsluiten, maar dat heeft meer te maken met het gegeven dat de stadskas al leeg was vóór de crisis, en het eigenlijk niet meer mogelijk was om nóg bij te lenen, dan met deugdelijk bestuur."

"Want waar echter niet op bespaard wordt zijn de investeringen. Lintjes zullen er geknipt moeten worden. Dat er daarna geen geld meer is voor opvolging of handhaving is een zorg voor later

"Om uit te leggen waar het geld vandaan moet komen worden de beste buzz-words uit de marketingafdeling bovengehaald", gaat Stas verder. "Via verschuivingen, optimalisaties en efficiëntie-oefeningen in de exploitatie behouden we een financieel evenwicht.” Dat is vaagtaal voor “besparingen op de dienstverlening voor de burger”. Heraanplanten bomen, aankoppelingen regenwater, … Voorbeelden zijn nu al legio. Want waar echter niet op bespaard wordt zijn de investeringen. Lintjes zullen er geknipt moeten worden. Dat er daarna geen geld meer is voor opvolging of handhaving is een zorg voor later."

Geen grond om grond te verkopen.

"Om het losgeslagen uitgavenpatroon verder te blijven volhouden wordt nu ook nog eens het stadspatrimonium in de uitverkoop gezet: Gronden uit schenkingen aan het OCMW worden schaamteloos ten gelde gemaakt om luxe-uitgaven aan de stad te dempen, het Atheneum wordt verpatst en de verenigingen erin moeten verkassen naar minderwaardige locaties, de gebouwen met uitleen/jeugddienst verdwijnen, …. Het meest in het oog springend is natuurlijk de verkoop van het Administratief Centrum: Raar, omdat de bouw van een nieuw AC, volgens het bestuursakkoord, enkel zou kunnen wanneer de financiële vooruitzichten voor de stad zouden verbeteren. Dertien miljoen euro moet dit opleveren, maar we houden ons hart vast als we constateren dat het bordje “ten koop” na twee jaar nog steeds op de muziekschool prijkt. Rekent de stad zich rijk?"


Vandenhove niets gedaan?

"Het belangrijkste argument dat de vorige en huidige beleidsploeg steeds geeft als reden voor deze ongecontroleerde uitgavendrang is dat het beleid onder Vandenhove niets gedaan heeft", weet Stas. "Dit houdt natuurlijk geen steek. Grote Markt, De Heide in Kortenbos, De Bergstraat en Helshovenstraat in Groot-Gelmen, Bevingen-Centrum in Bevingen, Bornstraat, Begijnenstraat, Halingenstraat in Velm, Leeuwerweg en Gorsemweg in Wilderen, Plantenstraat in Duras, aanpak wateroverlast in Velm en Halmaal… het lijstje is te lang om op te noemen. Onder Vandenhove werd er nog structureel en systematisch geïnvesteerd over het hele grondgebied. Alle burgers betalen immers belastingen: binnenstad én dorpskernen.

Uiteraard vallen deze investeringen niet zo op en is de overlast eerder kort en verspreid over de plaatselijke bewoners. Het verschil is groot wanneer men 5 jaar de binnenstad gijzelt met wegversperringen en omleidingen. De eigen grootheidswaanzin wentelen op het stadsbestuur van 10 jaar geleden is niet alleen heel klein, het is ook nog eens onjuist."


Grijpt de gouverneur in?

Ook de Limburgse gouverneur vreest dat de stad onzorgvuldig omgaat met zijn financiën. In navolging op een klacht van sp.a in februari 2020 oordeelde hij scherp: “Hoewel de bedragen die in het meerjarenplan worden ingeschreven slechts ramingen betreffen en realisatie ervan niet met absolute zekerheid gegarandeerd kan worden, moet het bestuur waakzaam zijn voor de precaire financiële situatie. Aan het bestuur wordt gevraagd om in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan een accuratere lijst van potentiële verkopen op te nemen waarin individuele verkoopprijzen geraamd worden voor de onroerende goederen die gepland worden om te verkopen en om deze lijst op te nemen in de beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport.”

"Ondanks alle aanwijzingen en knipperlichten blijft deze meerderheid volharden in de ingeslagen weg, als het orkest van de Titanic. Mooi op weg naar de bodem van de zee …

"De gouverneur eist dus een meerjarenplan met daarbij een openbare lijst met de verwachte inkomsten per verkoop. Deze lijst is niet toegevoegd aan die Meerjarenplanning (MJP). Integendeel, het stadsbestuur doet er net alles aan om zoveel mogelijk achter te schermen monopoly te spelen met ons patrimonium en geeft de gemeenteraad hier slechts met zeer lange tanden informatie over. Het CD&V, Open Vld en NV-A bestuur legt zodoende flagrant de vraag van de gouverneur naast zich neer. Ondanks alle aanwijzingen en knipperlichten blijft deze meerderheid volharden in de ingeslagen weg, als het orkest van de Titanic. Mooi op weg naar de bodem van de zee …"

592 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page