top of page

Truiense Stadsschulden stijgen tot hoogste in Vlaanderen: "Enkel geld voor luchtkastelen"Bij de aanpassing van het meerjarenplan (MJP) 2021 bleek dat de totale stadsschuld van de stad Sint-Truiden verder stijgt tot 142 miljoen euro in 2022. Dat is maar liefst 10 miljoen meer dan wat vorig jaar voorzien was, en dat was toen al een record. Een Truienaar wordt dan geboren met een schuld van 3550 euro.


Sint-Truiden is daarmee koploper in Limburg. Vlaams zitten we afgetekend in de kopgroep. De autofinancieringsmarge is lager dan ooit. Bij het aantreden van Veerle Heeren in 2013 bedroeg de stadsschuld 60 miljoen.


Plannen opgeborgen

"De stad flirt met het bankroet waardoor het beleid op losse schroeven komt te staan", steekt oppositieleider Gert Stas (Vooruit) van wal. "Een greep: De plannen voor het stadskantoor op de speciaal daartoe aangekochte Minderbroederssite zijn noodgedwongen opgeborgen, geld voor een nieuwe bestemming van deze site is niet gevonden, over de parkeertoren op de Veemarkt wordt enkel voorwaardelijk gesproken, vijf miljoen aan Vlaamse subsidies voor een openruimtebeleid worden hier niet voor gebruikt, maar alvast integraal in de kas gestort, ….

Door het gebrek aan financiële ademruimte leidt elke extra uitgave telkens tot gevaarlijke tekorten op andere plaatsen. Het stadsbestuur heeft zichzelf zo in een wurggreep gemanoeuvreerd. Voor een noodzakelijk sociaal woonbeleid of dringende klimaatmaatregelen is er gewoonweg geen budget meer."


Dienstenbelasting

Het is dus nog maar de vraag of de huidige aankondigingen in de pers geen luchtkastelen blijken. Sinds de Truienaar rechtstreeks zijn -stevige- afvalfactuur aan Limburg.net betaalt, werd de dienstenbelasting logischerwijze niet meer geïnd. Het stadsbestuur presenteert het afschaffen van deze onbestaande belasting nu als een belastingverlaging en hoopt dat de Truienaar blij is met een dode mus. Het stadsbestuur klopt zich desalniettemin op de borst omdat de belastingen niet verhoogd worden, maar in verhouding met andere Limburgse gemeenten heft deze stad al meer opcentiemen en een hogere aanvullende personenbelasting. Dat een verhoging überhaupt overwogen werd, toont hoe zeer het water aan de lippen staat.


Hocus Pocus

"Enkel door hocuspocus bij de verkoop van eigen patrimonium kan de rekening nog gered worden. Het verkopen van eigendommen zou maar liefst 16 miljoen opbrengen. Nergens is echter terug te vinden hoe men aan dit bedrag komt. De gouverneur gaf vorig jaar al aan dat hierover meer duidelijkheid moest komen, maar voor de derde maal kiest dit bestuur om hierover niet open te zijn. Zo kunnen de inkomsten makkelijk overschat worden, handig om de begroting te doen kloppen."


1.168 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 Comments


Jan Goffa
Jan Goffa
Dec 22, 2021

Moraal : laat je stad besturen door een burgemeester die de kneepjes leerde tijdens stage-jaren op het Ministerie van Financiën en een immo-promotor, gespecialiseerd in openbare verkavelingen ten bate van eigen fortuin.

Like

dirk.haverhals
dirk.haverhals
Dec 21, 2021

Is er nu ècht niemand in het schepencollege of de coalitie die inziet dat het zo niet verder kan? Echt nièmand?

Like
bottom of page