top of page

Walibi bij de BasiliekGeen gezegende dag gaat voorbij of ge hoort het: "Deze stad is toch morsdood. Ge ziet het aan de leegstand, zelfs op de Markt, ge ziet het aan de winkelparkings, geen leegstand, wel zo vol als een ei. En hoe zou dat toch komen, denkt ge. Simpel, wie komt er met plezier een koffieke drinken als er in plaats van melk en suiker een boetebon langs ligt?


Wie komt er hier 'zijn haar nog laten doen als ge constant, niet uw kop in de spiegel zit te

bezien, maar wel uw uurwerk, zichtbaar van onder uw kap gehouden om te zien of uwen tijd nog niet voorbij is. Iedereen vergaat van de stress met al die niet meer te betalen facturen, wat zoudt ge dan nog die Stad met boetes gaan voederen. Trouwens, al wat aan de grote 'stadhuismuil' naar binnen komt van ons geld, keert niet naar ons terug, neen, dat gaat naar doorlichtingen en naar studies, naar benoemingen aan de top of naar giften aan' STVV' met

Japanse skylounges. Waar zijn de opgespaarde reserves voor in moeilijke tijden? Nergens. Conclusie: Stad, neen 'Hoofdstad, geraakt er niet meer bovenop. Ze kan alleen maar nog dieper wegzinken, want in de plaats van geld in Horeca en in Burger te investeren, kan de Stad enkel graaien. Of nog meer schulden maken, bijvoorbeeld bieden op het puin van Terbiest!


Avenue du Revenu Cadastral Augmenté

Graaien en bieden, dat is hetzelfde als de duivel wassen met wijwater! Handel en parking gaan onvermijdelijk hand in hand: de ene kan niet zonder de andere en zolang die reppige, grijze parkingsmeters elke straat blijven ontsieren, zullen de laatste commercedeuren op slot gaan. En blijven. Zeg niet: "'t is overal leegstand." Niet waar, de steden waar 'ge uw kaart moet leggen' zo der maar altijd te moeten afdokken, die weten niet wat leegstand betekent. Maar niet getreurd, we hebben gelukkiglijk Lydia Peeters, die gaat van 'De Nachtegaal' in Kortenbos de 'Champs Elysés maken, denk eens na, 300.000 euro in een draaike met twee huizen pompen, 'Avenue du Revenu Cadastral Augmenté', wordt de naam van de buurt. Komt daar het' Walibi bij de Basiliek? Het verscherpt oog uit Hasselt ziet in die besteding geen

graten en het Rekenhof vindt het een beetje te fris om een simpele ontvangstmelding te doen op mijn verweerschrift. Ook weer boter aan de galg.


Bedevaartsoord

Ik heb een doorlichting besteld voor de opwaardering van de archeologisch waardevolle site 'Aen de Basiliek van Cortebosch' en creatie van een toeristisch trekpleister in concurrentie met de Provincie: 'Nieuwenhoven'. De studie maakt een pendel van de Basiliek naar de 'bocht Lydia' per shuttle, hangende aan een drone, bestuurd door Stippel, die bezoekers vanuit alle werelddelen, door de lucht zwevend, vanop de vertrekplaats op de trappen van de Basiliek, feilloos tot aan de lichten brengt en terug. De Heilige Stoel waardeert de herbestemming van het bedevaartsoord van Kortenbos, verleent de schepenbank een volle aflaat en zet de procedure ter zaligverklaring van 'Lydia, Sancta Peeters' in. Iedere heerser had zijn narren....!

820 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page