top of page

Zo gaat Stad Sint-Truiden om met openbaarheid van bestuurAchter elke artikel van Trudocs gaat een onderzoek vooraf. Wat we beweren moet gestaafd zijn. Veel telefoneren en mailen om een reactie hoort er nu eenmaal bij. En maar goed ook. Ook wij hebben een verantwoordelijkheid te dragen. Alleen, in Sint-Truiden willen een aantal politici al lang niet meer antwoorden. Ook de Truiense communicatiedienst weigert aan onze artikelen mee te werken. Daarom beroepen we ons op de 'Openbaarheid van Bestuur'. Maar ook daar loopt het mis.


Als burger heeft elk van ons het recht om bestuursdocumenten bij de overheid in te kijken, er een kopie van te ontvangen en er uitleg over te krijgen. Ik ga u niet vervelen met de regelgeving dienaangaande, maar ook hier heb je de letter van de wet en de geest van de wet. In Sint-Truiden doet men echter wel heel erg zijn best om zo weinig mogelijk informatie te delen. Maar laat ons een voorbeeld geven. Op 15 november vroegen wij het volgende:


Geachte,


Hoeveel kost de Truiense kerstboom dit jaar en wie betaalt die kost?

Zal het Kadastraal Inkomen in Sint-Truiden verhoogd worden? Zo ja met hoeveel? Wanneer?Met beleefde groet,


Dirk Selis

Trudocs


Antwoord 20! dagen later:


Geachte heer Selis


Uw eerste vraag openbaarheid van bestuur moeten wij afwijzen op basis van artikel II.33, 2° Bestuursdecreet, aangezien ze betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.


Voor uw tweede vraag moeten wij u doorsturen naar de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Kadaster) van de Federale overheidsdienst Financiën, dewelke bevoegd is voor het vaststellen van het kadastraal inkomen.


Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten


Openbaarheid van bestuur

Stadskantoor


Achterkamerpolitiek

Voilà, info waar elke belastingbetaler recht op heeft wordt verdoezeld, ondergesneeuwd, uit de weg gegaan. Op zijn minst geeft het Stadsbestuur het gevoel dat er iets verborgen moet worden. Eenvoudige vragen zorgen voor ingewikkelde antwoorden. Spookmailadressen antwoorden in naam van openbaarheid van bestuur, we mogen de ambtenaren niet meer kennen die met onze centen werken. Door ons van het kastje naar de muur sturen en de paraplu te trekken voedt men alleen maar het gevoel van de achterkamerpolitiek die in Sint-Truiden elke dag meer en meer ingang vindt.

963 weergaven1 opmerking

1 Comment


Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Dec 03, 2021

Het antwoord op de tweede vraag is wel correct: Het Kadaster bepaalt het KI, de gemeente kan enkel ''de opcentiemen'' verhogen.

Vraag is dus verkeerd gesteld.

De eerste vraag kwam blijkbaar te vroeg. ('t Is nog niet Kerstmis... ) 😅

Like
bottom of page