top of page

ACOD brengt Sociale Inspectie op de hoogte van Zwembaddossier

ACOD blijft wijze overdracht zwembadpersoneel hekelenACOD Limburg heeft de Sociale Inspectie uitgenodigd om een doorlichting te houden van de overdracht van het zwembadpersoneel naar LAGO. “Persoonlijk had ik graag de strijdbijl begraven maar de klachten blijven actueel en we zien geen verbetering ondanks ons continu aandringen”, reageert Frank Hoste (ACOD).


Ostentatief zuchtte burgemeester Veerle Heeren de tussenkomst van fractieleider Gert Stas (sp.a) weg, toen die op de laatste gemeenteraad weer maar eens tussenkwam over de onzekere toekomst van het het zwembadpersoneel. Maar of je de problemen zomaar kan wegzuchten, zal de toekomst moeten uitwijzen. ACOD Limburg denkt alvast het tegendeel.


Naadloos

Over wat gaat het hier? Sta ons toe even uw geheugen op te frissen, beste lezer zodat u helemaal mee bent. De vorige coalitie besliste om een nieuw zwembad te bouwen en koos de weg van PPS ook wel bekend als publiek-private samenwerking. De Truienaar zou een nieuw zwembad krijgen en de privé zijnde LAGO zou het bouwen en gaan uitbaten. Klonk goed. Bij de uitrol van de plannen voor het nieuwe zwembad, uitgebaat door de firma Lago, werd het personeel beloofd dat zij óf binnen de stadsdiensten óf binnen de nieuwe uitbating hun job zouden kunnen behouden. Het oude zwembad zou ook open blijven tot het nieuwe klaar was, waardoor het personeel naadloos van het ene naar het andere gebouw zou kunnen overstappen. Tot zover de belofte.


Maar daar blijft vandaag niet veel meer van over. Vele personeelsleden wachten vandaag bang af wat er nu met hen zal gebeuren. De onduidelijkheid regeert. Het stadsbestuur blaast warm en koud tegelijk. Te weten. Coalitiepartner N-VA wil besparen op personeel en voor hen kan die overdracht liever vandaag dan morgen plaatsvinden. Zonder verbrekingsvergoeding als het kan. De linkerzijde van de CD&V, het ACV en gemeenteraadsleden Raymonde Spiritus, die haar verleden als poetsvrouw aan de stad niet verloochent, en oud-burgmeester Jef Cleeren (CD&V) kiezen de kant van het personeel. De liberalen moeien hen zo weinig als mogelijk en kijken met enig leedvermaak naar de twee vechtende coalitiepartners. Maar van die machtsstrijd wordt het personeel nu meer en meer de dupe. 'Genoeg!' oordeelt het ACOD vandaag.


Zonder verbrekingsvergoeding

"Wij kunnen ons niet van indruk ontdoen dat het stadsbestuur en LAGO, de nieuwe eigenaar van het Truiens zwembad, het zwembadpersoneel als speelbal blijven gebruiken waardoor men ons dwingt te reageren", steekt Frank Hoste van ACOD Limburg van wal. "Het stadsbestuur wil immers maar al te graag het personeel overdragen zonder het voltrekken van een opzegtermijn of verbrekingsvergoeding. Voor LAGO komt dit ook mooi uit gezien zij goede werkkrachten op een gouden dienblad krijgen aangeboden."


Onder druk

"Men heeft steevast geweigerd een correcte collectieve overdrachtsregeling te voorzien (conform CAO32bis red.) en dat heeft gevolgen voor het personeel", gaat Hoste verder. "Hierdoor worden personeelsleden op zijn minst latent gedwongen om de arbeidsovereenkomsten te ondertekenen, zoals ondertussen geweten onder veel mindere arbeidsvoorwaarden. Uit schrik voor verlies van inkomen én de vrees dat bij een weigering het werkloosheidsvalnet niet in werking zal treden, tekenen de meeste personeelsleden onder druk van beide werkgevers."

"Uit schrik voor verlies van inkomen én de vrees dat bij een weigering het werkloosheidsvalnet niet in werking zal treden, tekenen de meeste personeelsleden onder druk van beide werkgevers

Botweg

"Het personeel heeft eigenlijk ook bedenktijd tot de dag dat overeenkomst aanvat. Welke dag dit is, is ook niet duidelijk gezien de contracten geen begindatum bevatten, wat ook nog eens een schending is van de contractuele vormvereisten. Hoe dan ook wordt bedenktijd hen dus niet echt gegund. Voor diegenen die weigeren te tekenen, wordt er botweg gesteld dat hun contract eindigt op 31/12. Er wordt niet gesproken van een correcte contractuele opzegging of verbreking."

"Worden ze op technische werkloosheid geplaatst (met inkomensverlies) of worden ze gedwongen om te gaan werken in aan ander LAGO zwembad, bijvoorbeeld in Voeren, Leuven of Pelt?

Onaanvaardbare praktijken

"Het nieuwe zwembad opent naar verluidt op 1 april, maar wat gaat men het personeel dat tekende intussen laten doen? Worden ze op technische werkloosheid geplaatst (met inkomensverlies) of worden ze gedwongen om te gaan werken in aan ander LAGO zwembad, bijvoorbeeld in Voeren, Leuven of Pelt? Het wordt allemaal bewust onduidelijk gehouden. Dit zijn praktijken die voor onze vakbond onaanvaardbaar zijn en gezien wij dit reeds in de zomer hebben aangekaart en men weigert hier paal en perk aan te stellen, voelen wij ons noodgedwongen om het toezicht op de sociale wetten te contacteren voor een doorlichting van deze overdracht. Op deze wijze hopen wij vooralsnog een correcte behandeling en de nodige transparantie te verkrijgen."

1.233 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page