top of page

Meerderheid stemt PFOS-metingen Stort Melveren fors weg ...

... maar wil nu toch metingen doen

in picture: gemeenteraadslid Groen Peter Van Dam


Onduidelijkheid troef gisteren op de Truiense gemeenteraad. "Groen maakt de bevolking bang. Insinueren dat het hier nu om een groot probleem voor de Truiense volksgezondheid gaat: U glijdt af mijnheer Van Dam", klonk het gisteren dreigend uit de mond van burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA). "Ik glij niet af, ik vraag enkel om PFOS-verontreiniging te meten in de Melsterbeek en in de bodem bij het stort van Melveren", reageerde Peter Van Dam (Groen) verontwaardigd.


"De hoogste waarde van PFOS in Vlaanderen werd gemeten in vissen in de Melsterbeek ter hoogte van Donk in Herk-de-Stad", stak Groen-gemeenteraadslid Peter Van Dam gisteren van wal in de Truiense gemeenteraad. "Een mogelijke bron van die verontreiniging is het stort van Melveren waar die beek over 700m vlak langs stroomt. Niks is zo belangrijk als gezondheid! Daarom stel ik voor om de PFOS-verontreiniging te meten in de Melsterbeek en in de bodem bij het stort van Melveren." Maar de meerderheid stemde zijn voorstel weg. "Blijkbaar vindt deze meerderheid het niet belangrijk genoeg om concrete stappen goed te keuren. Ons stadsbestuur gaat dus verder op de weg die het al 10 jaar volgt: niets doen. Ondertussen blijven er giftige stoffen vanuit het stort in de bodem en het grondwater sijpelen. Maar ik zal blijven vechten voor een oplossing: in het belang van onze gezondheid en die van onze kinderen. Samen met Groen Herk de Stad hebben we begin deze week een oproep gedaan aan al de gemeenten waar de Melsterbeek door stroomt, voor een gezamenlijk overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij - VMM en OVAM om de oorzaak van de PFOS-vervuiling en een oplossing te zoeken.”

"De meerderheid vond het niet belangrijk genoeg om concrete stappen goed te keuren. Ons stadsbestuur gaat dus verder op de weg die het al 10 jaar volgt: niets doen. Ondertussen blijven er giftige stoffen vanuit het stort in de bodem en het grondwater sijpelen.

Gemeenteraadslid Filip Moers (VOORUIT) was in de periode 2000-2012 de bevoegde schepen van Milieu. Hij schetste gisteren de historiek van het dossier. "In 2002 heb ik de bodemspecialist Bouwen & Milieu de opdracht gegeven een Oriënterend Bodemonderzoek uit te voeren op de stortplaats van Melveren. In 2004 gebeurde vervolgens een Beschrijvend Bodemonderzoek gevolgd door een aanvullend Beschrijvend Bodemonderzoek in 2007. Er werden peilbuizen geplaatst en in 2008 werd een monitorenplan opgesteld. In 2011 tenslotte volgde het Oriënterend Beschrijvend Bodemonderzoek. Alle voorbereidende werkzaamheden waren toen afgerond en op 25 juli 2012 werd het definitieve Bodemsaneringsproject aan OVAM overgemaakt. De geraamde kostprijs voor deze afdekking bedroeg toen 1,5 miljoen euro met enkele afwijkingen op de Vlaremvoorschriften of 2,6 miljoen euro volledig conform deze voorschriften."

"Ondanks al deze gedane onderzoeken en overleg stuurt OVAM op 19/10/2012 een brief dat het voorstel op bepaalde punten beter dient gemotiveerd te worden maar veel erger, dat ze het geweer van schouder veranderen

"De afwerking van het stort zou ook een bouwvergunning vereisen", gaat Moers verder. "Als bevoegde schepen van Ruimtelijke Ordening heb ik dan in 2007 reeds een RUP laten opstarten genaamd ‘Voormalig stort Melveren’ met de bedoeling het voormalig stort na afdekking met een ondoorlaatbare folie en een bewortelingslaag te laten fungeren als landschapspark met ecologische en recreatieve ontwikkeling."


in picture: gemeenteraadslid en schepen van Milieu 2000 - 2012 Filip Moers (Vooruit)


OVAM op de rem

Ondanks al deze gedane onderzoeken en overleg stuurt OVAM op 19 oktober 2012 een brief dat het voorstel op bepaalde punten beter dient gemotiveerd te worden. "Het was nog erger, plots veranderde OVAM het geweer van schouder en vroeg om bijkomend onderzoek naar een heel ander procedé namelijk ‘Landfill mining’ waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk in te zetten op valorisatie van de materialen en energie uit het stort met een maximale materialenrecyclage en optimale energieproductie. De mogelijke kostprijs van deze ingreep ligt rond de 17 miljoen euro."

"Er zijn indertijd peilbuizen aangebracht die hiervoor perfect bruikbaar zijn. De inwoners in de buurt van het stort hebben recht op deze informatie

Onderzoek Universiteit Gent

Positief is dat de volgende legislatuur met bevoegde schepen Hilde Vautmans onmiddellijk opdracht wordt gegeven aan de Universiteit Gent om dit onderzoek te voeren. Vanaf 2015 echter zijn er nog weinig actie of beslissingen genomen door de meerderheid. Voor alle duidelijkheid Sint-Truiden is nog steeds geen eigenaar van die percelen die wij als stad vervuild hebben. Uit het dossier blijkt wel dat er vanuit de ambtenarij voorstellen gekomen zijn om financiële middelen hiervoor te voorzien maar die hebben een bepaald niveau niet overleefd.


Eigenaar worden

Moers roept vandaag de hele gemeenteraad op om dit dossier eindelijk af te ronden, te beginnen met eigenaar te worden van de betrokken percelen. Het eerste saneringsvoorstel ivm het afdekken van de site blijft de goedkoopste mogelijkheid. De ‘Landfill-mining’ procedure is toekomstgericht beter maar duurder. Het is nu meer dan hoog tijd dat de knoop wordt doorgehakt” aldus Filip Moers. Tevens vraagt hij om stalen te nemen en te kijken of PFOS aanwezig is en wat de evolutie is van de vervuiling in de bodem maar ook in het grondwater. Er zijn indertijd peilbuizen aangebracht die hiervoor perfect bruikbaar zijn. De inwoners in de buurt van het stort hebben recht op deze informatie.


Dan toch metingen

Ondanks het feit dat de meerderheid het voorstel van Van Dam wegstemde, wil ze nu toch metingen gaan doen op het stort van Melveren. "Ik ga met de directeur Stedelijke Ontwikkeling en de milieuambtenaar de nodige acties ondernemen", verklaart schepen van Milieu Ingrid Kempeneers (CD&V) aan de redactie van Trudocs.


Wordt vervolgd dus

1.196 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Jul 02, 2021

Wordt vervolgd ?

Het lijkt er meer op dat ''ze gaan doen alsof ze iets gaan doen''...

Like
bottom of page