top of page

De turbulente tijdslijn van Tribune Zuid

Bijgewerkt op: 6 dec. 2020Trudocs stelde een tijdslijn samen aan de hand van e-mails, krantenartikels, interviews en getuigenissen van bronnen dichtbij het Truiens schepencollege en de Truiense Bouwcommissie over de weg die Tribune Zuid heeft afgelegd


17 januari 2020: Een fiere ingenieur-architect Robrecht Asnong stelt met zijn zware basstem in een knappe 3D-presentatie de nieuwe Tribune Zuid voor op de Nieuwjaarsreceptie van STVV. De 'fine fleur' van de Truiense en Limburgse politiek knikt goedkeurend toe. Sinds meer als drie jaar werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op initiatief van de stad aangepast om onder meer de afwerking van het stadion door de vervanging van de laatste oude tribune mogelijk te maken. Er was dus jarenlang een consensus in de stad over de afwerking van het stadion. Bij de bouwaanvraag van Stayen was Part-Selekt N.V van projectontwikkelaar Amaury Verelst, nog geen eigenaar van de niet aansluitende grond aan het rondpunt waarmee nu blijkbaar een koppeling wordt geëist, ook door de stad.

in picture: Roland Duchatelet van NV Stayen


20 augustus 2020 Amaury Verelst komt kennis maken met Roland Duchatelet (Stayen nv) om zijn project voor te stellen (met zijn architect). Hij zegt dat hij die dag de akte van aankoop van de grond aan het rondpunt bij de notaris heeft verleden en stelt dat hij een wettelijk recht op een doorgang heeft door de bestaande ondergrondse parking van Stayen (die niet ligt op het perceel waar de nieuwe zuidtribune zou komen).


20 augustus 2020 Diezelfde dag dient de advocaat van Verelst bezwaar in tegen de bouwaanvraag van de zuidtribune. De heer Verelst zegt niets van dat bezwaar tijdens zijn ontmoeting met de heer Duchatelet dezelfde dag (en ook niet later).


27 augustus 2020: Tweede bezoek van Amaury Verelst aan Roland Duchatelet samen met zijn architect en de architect van Stayen om het bouwproject aan het rondpunt enerzijds en een denkbare doorgang naar hun ondergrondse bewonersparking anderzijds te bespreken.

in picture: projectontwikkelaar Amaury Verelst


27 augustus 2020 na het gesprek : Duchatelet schrijft een mail naar de burgemeester Veerle Heeren (CD&V) met de vraag of de vergunning van de Zuidtribune gekoppeld is aan die van Amaury Verelst. Daarin staat: "Vandaag heeft de heer Verhelst me meerdere malen gezegd dat zijn project door het volledige stadsbestuur gedragen wordt en in het bijzonder door de heer Jelle Engelbosch (schepen van ruimtelijke ordening en merkwaardigerwijs ook immobiliënmakelaar) en dat indien ik niet akkoord zou gaan met zijn voorstellen de stad ook geen vergunning zou geven voor de bouw van de Zuidtribune."


27 augustus 2020: “Ik heb met de stad samengezeten en een plan ingediend dat is goedgekeurd. Ik heb ook op een correcte manier met mijn buurman gesproken” (volgens een verklaring van Amaury Verelst in de krant Het Belang van Limburg van 2 dec 2020).


27 augustus 2020: Schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA) roept een uitzonderlijke bouwcommissie over de bouwvergunning van de Zuidtribune samen op een uitzonderlijk tijdstip op een donderdag via videoconferentie.


18 september 2020: Het college van burgemeester en schepenen geeft totaal onverwacht een negatief advies.

in picture: Schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA)


22 september 2020: De griffie geeft kennis van de bezwaarschriften, waaronder dat van Amaury Verelst.


24 september 2020: Stayen verneemt het negatief advies van het schepencollege doordat het die dag werd ingeladen in het loket. Stayen stelt zich de vraag of het advies van de stad rechtsgeldig is gezien hun termijn lang werd overschreden.


24 september 2020: Volgens onze bron dichtbij het schepencollege licht schepen Engelbosch het negatief advies van de stad toe en zegt dat er niet moet gestemd worden door de schepenen. Immers de dienst ruimtelijke ordening heeft een negatief advies gegeven. Volgens dat rapport aan het schepencollege was daarbij het advies van de bouwcommissie bepalend: “De verzwaring van het programma wekt veel vragen op over de mobiliteit en de verhoging van de verkeersdensiteit die dit voorstel met zich meebrengt. De mogelijke verbinding met de parking van de naastgelegen projectzone is te vaag, dit zou geconcretiseerd moeten worden. Conform het RUP dient er een akkoord te zijn tussen beide eigenaars. Alsook dient de kop van Stayen een samenhangend geheel te vormen met voorliggend dossier. Beide projectzones zullen de mobiliteit drastisch verzwaren en beïnvloeden. Op voorliggend dossier is de bouwcommissie verdeeld. 50% van de leden geeft een ongunstig advies, 50% van de leden geeft een gunstig advies, op voorwaarde dat de mobiliteit grondig herbekeken worden er een akkoord komt met de Kop van Stayen”


1 oktober 2020: Verklaring van Jelle Engelbosch in de krant Het Belang van Limburg: Schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA) “Ik was op de nieuwjaarsreceptie en was heel verwonderd toen hij met zijn plannen afkwam die nergens waren getoetst”.


7 oktober 2020: Na 18 jaar stopt de Truiense N-VA-schepen Jelle Engelbosch zijn immoactiviteiten. Naast zijn job als schepen zal hij zich naar eigen zeggen meer op de lokale werking van zijn partij focussen.


2 december 2020: Verklaring van Jelle Engelbosch in Belang van Limburg: “Ik verneem dat de heer Duchâtelet mij gezien heeft op de nieuwjaarsreceptie van STVV .Dat is pertinent onwaar. Ik ben daar nooit geweest

1.409 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page