top of page

Alarmbelprocedure treedt in werking: Stad moet AGOST 2.000.000 euro lenen anders wenkt faillissementUit de jaarrekening 2021 van het AGOST blijkt dat het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal, waardoor volgens artikel 34 van de statuten de alarmbelprocedure in werking treedt. Met andere woorden AGOST stevent op een faillissement af.


De leden van de raad van bestuur van 25 mei 2022 stelden de jaarrekening 2021 van het AGOST vast en keurden de gemaakte voorstellen om het evenwicht van de jaarrekening 2021 terug te herstellen goed. Vervolgens verleende de gemeenteraad van 20 juni 2022 gunstig advies aan de jaarrekening 2021. Uit de jaarrekening 2021 van het AGOST, welke werd goedgekeurd door het Agentschap Binnenlands Bestuur op 4 oktober 2022, blijkt dat het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal, waardoor volgens artikel 34 van de statuten de alarmbelprocedure van toepassing is. In het kader van de alarmbelprocedure dient een actieplan te worden opgesteld om het evenwicht van de jaarrekening 2021 terug te herstellen.


Lening van 2.000.000 euro

Om de continuïteit van het AGOST niet in gevaar te brengen door aanhoudende problemen met de cashflow inzake aangegane financiële verbintenissen, dient de financiële positie van het AGOST bijgestuurd te worden. Aangezien de liquiditeitspositie van het AGOST geen integrale en onmiddellijke financiering toelaat, is het aangewezen dat de gemeente ter financiering een renteloze lening toestaat aan het AGB AGOST. De leningsovereenkomst wordt afgesloten tussen de stad Sint-Truiden en het AGB AGOST, waarbij de stad een bedrag van 2.000.000 euro leent aan AGB AGOST, terug betaalbaar op een termijn van 5 jaar. Voor wat betreft de aflossing van de lening dient er jaarlijks een aflossing van 400.000 euro worden betaald. De lening staat geagendeerd op de gemeenteraad van 20 december.


Opheffen

"Wij hebben al vaak gewezen op de slechte, zelfs dramatische toestand van de stadsfinanciën", zegt Ludwig Vandenhove (Vooruit). "En dat geldt evenzeer voor de autonome gemeentebedrijven, zoals AGOST. Wij zijn dus helemaal niet verbaasd over deze situatie. Wij blijven herhalen dat er een externe doorlichting moet gebeuren van de gemeentefinanciën en van de diverse AGB’s. Bovendien vinden wij dat de activiteiten van deze AGB’s opnieuw rechtstreeks onder de bevoegdheid van de gemeenteraad moeten komen, zodat de democratische controle opnieuw ernstig kan gebeuren. Opheffen die AGB’s!"


1.307 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page