top of page

Bezwaar indienen met BernardZiezo, ik heb mijn advocaat over die fameuze activeringsheffing geraadpleegd. Wat moet u doen? Eerst en vooral bezwaar indienen bij de Stad. Zorg ervoor dat ge een bewijs hebt: een aangetekende zending ofwel het bezwaar gaan afgeven op het administratief Centrum aan de Kazernevest. Ze geven u dan een ontvangstbewijs.

Som uw bezwaren op in uw bezwaarschrift. Voeg een copy van uw aanslagbiljet erbij om gehoord te worden. Daarna wordt er gedagvaard voor de Rechtbank. We zijn al met vier. Opdat ge met mij op de dagvaarding zoudt komen, moet ge een kopie van uw aanslagbiljet en uw bezwaren doorsturen naar: deredactie182@gmail.com

Vier bezwaren

Die aanslagen zijn blijkbaar in Kabul opgemaakt. Ga zitten en lees. Mijn bouwgrond is in optie gegeven en de toekomstige koper heeft al een bouwvergunning. Dus de stad krijgt haar beton op mijn gronden. Toch krijg ik de boete omdat ik niet wil verkopen. Een andere eigenaar heeft een stuk grond dat in overstromingsgebied ligt. Daarop mag nooit gebouwd worden. Het is dus geen bouwgrond. De man heeft een heffing gekregen. Een derde, terecht razende persoon, heeft grond die al een tijdje te koop staat. De man doet dus wat de betonlievende stad eist: verkopen. Toch een boete in zijn bus. En dan hebben we een vierde persoon voor wie de heffing dramatische proporties aanneemt: 5.910 euro. Volgend jaar: 6.895 euro. Onbetaalbaar.


Molenstenen

Pake's erfenis is naar de vaantjes door die dulle schepenbank van een stad die de centen aan deuren en vensters uitgooit. Maar het allerergste is dat ge met zulke geldelijke mokerslagen de belastingplichtige nog 'den dieperik' inwerkt. Wie kan nog slapen met zulke molenstenen om de hals. En van slapeloosheid komt onvermijdelijk depressies.

Stad steelt, Xanax lonkt. Een ramp hier te wonen....

778 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page