top of page

Stippelmans laat gemeenteraad in chaos ontaarden, maar Gumienny bedaart
De Truiense gemeenteraad is nog maar net begonnen of daar klatert de verontschuldiging van schepen van Financiën Jo Francois (N-VA) al door de geluidsinstallatie van de Truiense raadszaal. "Boos en vernederd is hij het afgebold", klinkt het bij een collega.


Na veel getelefoneer en gepalaver werd net voor de gemeenteraad de kapitaalsverhoging van 1.742. 732 euro voor Droneport door burgemeester Ingrid Kempeneers afgevoerd. Na die beslissing besloot schepen van Financiën Jo Francois zijn kat te sturen naar de Truiense gemeenteraad. "Ik stop!", licht zelfs even op in Whatapp-groep van de Truiense N-VA. Maar de agenda blijft de agenda en dus werd het uitkijken naar het toegevoegd punt over Droneport.


Spanning

Tot ieders verbazing neemt gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) het punt op autoritaire wijze van de agenda af. "In het belang van de Stad Sint-Truiden", weet die nog uit te brengen. Even ligt de hele gemeenteraad tilt. Sprakeloos. Maar dan wordt de godsdienstleraar uit Ordingen met decreten en verwensingen om de oren geslagen. Vandenhove en Vangrieken veren recht. De spanning hangt in de lucht. De gemeenteraad dreigt in chaos te ontaarden. Stippelmans kijkt schichtig om zich heen. Het is duidelijk dat de meerderheid vandaag over dit punt geen meerderheid heeft.


Schorsing

Er wordt gekozen voor een lange schorsing. De stoom gaat van de ketel. De meerderheid besluit de rangen te sluiten en het punt volgende maand opnieuw ter stemming voor te leggen. In een maand kunnen er al wat politieke spieren gemasseerd worden. Het is de liberaal Serge Gumienny die de oppositie moet bedaren. Stippelmans is daar op dit moment niet meer toe in staat. Gert Stas (Voouit) vraagt alsnog de stemming om het punt te mogen behandelen maar die vraag wordt meerderheid tegen minderheid weggestemd.


Wordt vervolgd


2.721 weergaven1 opmerking

1 Comment


Erwin Goessens
Erwin Goessens
Mar 27, 2023

Van de leden van de gemeenteraad wordt veronderstelt dat zij beslissingen nemen in het algemeen belang van die gemeente en van zijn inwoners. Dit simpel gegeven wordt, door diegenen die deze verantwoordelijkheid op zich hebben genomen, bijna keer op keer vakkundig de nek omgewrongen. Of hoe vooral deze legislatuur eigenbelang en partij - profileringsdrang de bovenhand blijft halen op het algemeen belang.

Like
bottom of page