top of page

Burgemeester Veerle Heeren weigert in debat te gaan tijdens gemeenteraad van de waarheid

Bijgewerkt op: 31 aug. 2021

Open VLD: "Arrogante Probis in gebreke stellen"


Oppositieleider Gert Stas (Vooruit) was niet mals voor de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) "U droeg een verpletterende verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die u naar zich toe trok, maar nooit opnam." Maar Heeren ging niet in debat en wilde niet antwoorden op de vragen. De oppositie besloot daarop de gemeenteraadszaal te verlaten.


Er vielen harde woorden bij de oppositieleider Gert Stas (Vooruit): "Ondanks het feit dat u een duur bureau onder de arm nam, ondanks het feit dat u alle webinars volgde en dagelijks in het vaccinatiecentrum rondliep, deed u niets om de chaos die u zelf creëerde bij te sturen. Er was geen transparantie, botsende en ontslagnemende managers, geen afstemming, financiële chaos. Maar u deed niets. U liep daar maar rond en misbruikte het vaccinatiecentrum als uw persoonlijke PR-machine. Hier maakte de dief de gelegenheid in plaats van andersom. Eigenlijk mevrouw de burgemeester is het beter dat u een stap opzij zet. Laat de stad aan anderen over. Want wanneer u uw job naar behoren gedaan had, waren honderden zieke en oude Truienaren op tijd gevaccineerd. Maar nu dus niet."


Reputatieschade

Mieke Claes van N-VA hield het kort: "U had een voorbeeldfunctie maar ondernam zaken die fundamenteel indruisten tegen de richtlijnen en aanbevelingen van de Vlaamse overheid. U maakte een ernstige deontologische fout en berokkende onze stad reputatieschade. We nemen akte van het rapport en wachten de verdere rapporten en uitspraken af." De N-VA hield zich met andere woorden ijzig kalm op de vlakte.


in picture: Liberale fractieleider Serge Gumienny


Arrogante Probis in gebreke stellen

Harde woorden van Serge Gumienny (Open Vld) voor ... Probis, "die firma met haar arrogante manager" die volgens de liberale fractieleider voor "peperdure facturen zorgde en het vaccinatiecentrum in chaos stortte". De oud-scheidsrechter wil zelfs dat de stad de firma in gebreke laat stellen en een schadevergoeding eist. Maar de Open VLD behield wel 100 procent het vertrouwen in de burgemeester en haar coalitie. Trudocs nam dinsdagochtend contact op met manager Patrick Laisnez van de firma Probis, maar die wenste niet te reageren: "Voor mij is de kous af!" Wordt vervolgd of beter wij zullen het blijven opvolgen.


Mails beter opvolgen

De reactie van de Truiense CD&V bij monde van Ingrid Kempeneers (CD&V) was eerder bevreemdend. Ze bewierookte burgemeester Heeren, die er als een geslagen hond bijzat, en stelde dat het stadsbestuur de mails beter dient op te volgen en dat men strikter met persoonsgegevens dient om te gaan. Voorts bedankte ze de coalitiepartners voor hun vertrouwen tijdens "deze moeilijke periode". Van enig schuldinzicht was geen sprake.


Dief in de nacht

Toen gemeenteraardsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V) het debat weigerde te voeren, verliet de Vooruit-oppositie de gemeenteraad. De rest van de punten werden op een drafje afgewerkt. Veerle Heeren verliet de gemeenteraadszaal langs de achterdeur om de talrijke pers te verschalken. Als een dief in de nacht.

2.060 weergaven1 opmerking

1 Comment


Busselen Daniel
Busselen Daniel
Aug 31, 2021

Nu gaat ze ook nog verstoppertje spelen tijdens

Like
bottom of page