top of page

De toekomstplannen van Willy-Paul Carlier (80): "Magali zal Vlamingen de ruimte laten ontdekken"

Trudocs had een gesprek met de nog steeds visionaire en onvermoeibare Truiense reisagent over zijn tweede boek: "Memoires van een Geel-Blauwe Kanarie"


in picture: Willy-Paul Carlier samen met zijn kleindochter Magali


We spoelen even terug naar 5 maart 2020. Trudo Carlier (47) staat in het midden van een nokvolle Ethias Arena zowat 4.000 klanten toe te spreken over de nieuwste reizen naar Dubai. De Blauwe Vogel pakt de presentatie aan in onvervalste Hollywoodstijl. Ongezien voor Vlaanderen. 2020 belooft dan ook het jaar van de grote doorbraak te worden voor het bekende Truiense reisbureau dat na de problemen met Thomas Cook steeds meer marktaandeel in Vlaanderen verovert. Wat dan gebeurt is genoegzaam bekend. Het coronavirus gijzelt de wereld en alles valt stil.


Dan schrijven we maar een boek moet pater familias Willy-Paul Carlier gedacht hebben. En vandaag ligt 'Memoires van een Geel-Blauwe Kanarie' in de rekken te blinken. Reden genoeg om een gesprek met de nog steeds visionaire en onvermoeibare reisagent.

Laat mij maar meteen met de deur in huis vallen. Waarom dit boek?

Dit boekje vervangt de 'Tachtig jaarbijeenkomst van Odette en Willy-Paul', die wegens de coronacrisis niet kon doorgaan. Het wil ook de herinnering aan de zeventiende generatie Carlier levend houden. Het boekje telt 125 vlot leesbare bladzijden geïllustreerd met talrijke zeldzame foto’s . Het is een aanvulling op het reeds eerder verschenen boekje “Mijn wereld gezien door een blauwe bril ”.


Jullie familie is afkomstig uit Marseille?

"De familie Carlier, oorspronkelijke naam Charrelier, verzekerde sinds 1609 postkoetsdiensten tussen Marseille en Toulouse. Charrelier betekent in het Frans, bouwer of bezitter van karren. Eén van die Carlier's nam dienst in het leger van Napoleon en werd wegens zijn beroepsbekwaamheid snel bevorderd tot hoofd van de legerbevoorradingdiensten. Hij raakte bijna in Moskou en verloor definitief in Waterloo (1815). Na dat debacle kwam hij terecht in Engelmanshoven. Hij kon niet terug naar Marseille wegens zijn rang en Europese overtuiging. Hij startte dan maar met wat hij het beste kon: Transport. De familie begon dan met diensten naar Maastricht, Luik, Leuven en Brussel. Af en toe naar Antwerpen en Aachen."

"De grootste ontgoocheling liep ik op als Vlaams Katholieke Socialist

Even een omgekeerde vraag. Wat heeft het boek niet gehaald en waarom?

"De grootste ontgoocheling liep ik op als Vlaams Katholieke Socialist. Als wij nu Conner Rousseau zien trachten VOORUIT terug op de rails te krijgen, moeten wij spijtig genoeg glimlachen. Veertig jaar geleden werd dit vakkundig in de kiem gesmoord. Politici van het kaliber de Marneffe, Baldewijns, Vreven en Sauwens zijn er niet meer. Gesteund door Priester Jef Ulburghs en Monseigneur Schreurs, beiden in hun kapelaanjaren nog geestelijke leider op Lourdesbedevaarten van Pelgrimtours, De Blauwe Vogel, liet ik mij verleiden om politiek Haspengouw en Sint Truiden te geven waar het recht op had. De strijd tegen de anti-Haspengouw mentaliteit, zowel uit Hasselt als Luik en Brussel gedirigeerd, heeft het boekje niet gehaald. Dit zou misschien in het derde boekje kunnen gebeuren omdat vele personen op dit ogenblik hun visie veranderd hebben, gedwongen of ongedwongen. Mijn grootste overwinning is dat het woordje HASPENGOUW, dat na zeventig jaar, bijna totaal verbannen was, mede dankzij mijn inspanningen opnieuw met fierheid gedragen wordt."


U bent nu tachtig jaar, hoe ziet u de toekomst van de reissector?

"De toekomst van de reissector is moeilijk te voorspellen. Het zal een voortdurende aanpassing zijn van de mogelijkheden. Mijn overgrootvader kende alleen koetsen, mijn grootvader kocht de éérste autobus in Vlaanderen, mijn vader zette eerst het arbeiderstransport en daarna het autocartoerisme op de kaart. Hij was een van de eersten die een algemene 'boost' gaf aan wat later 'De Lijn' zou worden. Dat hem dat niet in dank werd afgenomen is nu algemeen herkend en kan je tussen de regels van mijn boekje lezen.

Dat ikzelf het ontstaan van het massatoerisme mee hebt gemaakt is het gevolg van de tijdsomstandigheden en het geluk van aanwezig geweest te zijn op het juiste ogenblik."

"Wat Magaly als negentiende generatie zal ervaren zie ik in de sterren (letterlijk) geschreven. Er worden op dit ogenblik al tickets verkocht voor raketreizen in het heelal.

"De nu heersende coronacrisis belet Trudo om zijn reeds gestarte popularisering van het

het intercontinentaal verkeer verder uit te breiden. Zo gauw het vaccin voldoende veiligheid biedt, hervat hij zijn werkzaamheden. Wat niet wil zeggen dat hij vandaag op zijn lauweren rust . Integendeel: samen met onze toeristische buitenlandse leveranciers brengt hij nu verwenpakketten met Italiaanse culinaire grondstoffen, een superieure en bijzonder voordelige Champagne en een bijzonder exclusieve Engelse '1609 Gin' op de markt die een groot succes en waardering kennen. Je kan alles hierover vinden op onze website . Deze activiteit vervangt de gedwongen sluiting van alle reiswinkels in Vlaanderen.


Het hogere cruisesegment waarin wij actief zijn, toont vandaag al tekenen van heropleving. Wij voorzien een herneming in de nabije toekomst . Wat Magaly als negentiende generatie zal ervaren zie ik in de sterren (letterlijk) geschreven. Er worden op dit ogenblik al tickets verkocht voor raketreizen in het heelal. Alhoewel ze nu eerst nog moet studeren zie ik in haar de opvolging verzekerd. Onze slagzin 'De wereld is ons dorp' werd overal ter wereld al gekopieerd. Zouden wij daar geen rechten moeten van opeisen?"


Is er een plaats in de wereld waar u niet geweest bent?

"Er zijn weinig landen waar ik nog niet geweest ben, als reisleider , als toerist , of als vertegenwoordiger van een of meerdere (handels)delegaties. Dit is geen verdienste maar wel een beloning van graag gedane inspanningen. Als er een plaats is waar ik (bijna) evenveel voor voel als Haspengouw dan is dat Lourdes. Ik leerde er mijn vrouw kennen, Trudo werd er geconcipieerd, ik werd er Ereburger en mijn 'asse' zal verstrooid worden aan de Grot in de Gave."


550 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page